ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  גירושין של זוגות מעורבים [מדריך משפטי, 2024]

  גירושין בישראל מתבצעים בהתאם לדין האישי בלבד, לפי ההשתייכות הדתית של בני הזוג, והם מצויים בסכמות הבלעדית של בתי הדין הדתיים בישראל.

  כפועל יוצא מכך, בני זוג יהודים יתגרשו בבית הדין הרבני, מוסלמים יתגרשו בבית הדין השרעי, דרוזים יתגרשו בבית הדין הדרוזי ונוצרים בבית הדין האקלזיאסטי (כנסייתי).

  גירושין של זוגות מעורבים [מדריך משפטי 2024]

  אבל מה הדין כאשר מדובר בגירושין של זוגות מעורבים כאשר כל אחד מבני הזוג הינו בעל השתייכות דתית שונה? או כאשר מדובר בעדה דתית שאינה מוכרת בישראל? ומה קורה כאשר לאחד מבני הזוג או אף לשניהם אין כלל השתייכות דתית?

  חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), תשכ"ט-1969 נחקק על מנת לתת מענה על שאלות אלה.

  תוכן עניינים

  הגדרת זוגות מעורבים

  זוגות מעורבים אלו זוגות שאינם משתייכים לאותה הדת, כלומר כל אחד מבני הזוג משתייך באופן דתי לדת אחרת, או שאחד מהם הינו חסר דת, כמו כן גם זוגות שלשניהם אין השתייכות דתית ("חסרי דת") יחשבו לעניין זה זוגות מעורבים.

  נישואין אזרחיים

  זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים יתגרשו בהתאם לדין הדתי החל עליהם.

  כלומר אם מדובר בזוג יהודים שנישאו בנישואין אזרחיים מסיבה כזו או אחרת, הסמכות להתיר את הנישואין שלהם תהייה נתונה לבית הדין הרבני בלבד, וידרש מתן גט על אף שלא נישאו כדת וכדין.

  ככל שמדובר בבני זוג מדתות שונות, על בני הזוג יהייה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתרת נישואין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בית המשפט ישלח את הבקשה לבית הדין הדתי הרלוונטי, שיקבע האם יש לו סמכות לדון בגירושין.

   כך למשל במקרה שאחד מבני הזוג יהודי, יבחן בית הדין הרבני האם נדרש מתן גט, אם בית הדין יקבע שאין לו סמכות לדון בגירושין, בית המשפט לענייני משפחה, הוא שינהל את ההליך.

   ידועים בציבור

   ומה לגבי ידועים בציבור? במקרה זה מדובר בזוג שכלל לא נישא, אלא חיי יחד במשק בית משותף. כיוון שהם לא נישאו ולא נרשמו כזוג נשוי, הם אינם צריכים להתגרש בבית דין דתי או להתיר את נישואיהם בבית המשפט לענייני משפחה.

   יחד עם זאת חשוב להסדיר באופן רשמי את הפרידה, על ידי הסכם פירוד, שיסדיר את כלל ענייני בני הזוג, לרבות חלוקת רכוש (איזון משאבים), מזונות ילדים, חלוקת אחריות הורית וקביעת זמני שהות.
   גם אם בחרתם נכון לעכשיו שלא לערוך הסכם ביניכם (וכדאי למהר ולפנות לעורך דין גירושין שיערוך לכם הסכם) לכל הפחות סיימו את היחסים ביניכם על ידי הודעה בכתב, על מנת למנוע חילוקי דעות לאחר מכן לגבי מועד הפרידה.

   למועד הפרידה נפקויות רבות שעלולות לעלות לכם כסף רב, הן בעודכם בחיים והן במקרה של מוות חו"ח.

   כבר היו מקרים בהם ידוע/ה בציבור לשעבר פנו לבית המשפט וטענו לזכאות בחלק מירושת המנוח/ה שכן הם היו ידועים בציבור בעת מות המנוח/ה, כשמנגד הילדים טענו כי המנוח/ה נפרד מהידוע/ה בציבור עוד בטרם למותו.

   מדובר בסכסוך ירושה שיכול להתמשך ולהיות קשה וכואב, במיוחד כאשר קיים קושי להוכיח לאחר מות הידוע/ה בציבור מה היו יחסיכם בסמוך למקרה המוות. הודעה בכתב שתסיים באופן רשמי את היחסים ביניכם, תפתור בעיות רבות שעלולות לצוץ בעתיד.

   מה קובע החוק בענייני התרת נישואין

   החוק לענייני התרת נישואין מעניק לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בפירוק נישואיהם של בני זוג שלא יכולים להתגרש בהתאם לדין האישי שלהם בשל כך שמדובר בבני זוג מעורבים או דת שאינה מוכרת בארץ.

   התרת הנישואין תעשה על פי בקשה שהגיש אחד הצדדים ואינה מצריכה הסכמה משותפת, כפי שנדרשת בבית הדין הרבני למשל.

   תובענה להתרת נישואין

   תובענה להתרת נישואין תוגש באמצעות בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, וכתנאי מקדמי לפתיחת ההליך, עליכם להראות זיקה לישראל בהתאם לאחת הזיקות המנויות בסעיף 2(א) לחוק. בהתאם לכך גם מי שאינו אזרח ישראל, יכול להגיש תובענה או להיות משיב לתובענה, ככל שמתקיימת זיקה לישראל בהתאם לקבוע בחוק.

   את התובענה ניתן להגיש בהתאם לדיני הסמכות המקומית, בבית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום מגוריכם, ואם אינכם גרים יחד, לפי מקום המגורים המשותף האחרון. לתביעה עליכם יהייה לצרף מספר מסמכים:

   1. תעודת נישואין – מתורגמת באמצעות נוטריון
   2. תצהיר אימות העובדות בבקשה, מאומת על ידי עורך דין.
   3. תצהיר נלווה לתובענה להתרת נישואין לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית), התשכ"ט-1969, מאומת על ידי עורך דין.
   4. עדויות שונות לגבי הדת, כמו תעודת טבילה בזרמים מסויימים בנצרות, או תצהיר מכר קרוב כאשר מדובר בחסר דת.
   5. תמצית רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה- 1965, לגבי המבקש, לרבות תיקונים ושינויים שנעשו בו ולמעט שינויי מען.

   לאחר שהגשתם את הבקשה על כלל מסמכיה, סגן נשיא בית המשפט יפנה בבקשה לבתי הדין הדתיים הרלוונטיים בהתאם לתובענה, ויבקש לקבל חוות דעת שתקבע האם יש צורך להעביר את התיק לבית הדין הדתי או שניתן להמשיך לנהל אותו בבית המשפט לענייני משפחה.

   ככל שאף בית דין דתי לא יטען לסמכות, בית המשפט לענייני משפחה יקבע הסמכות לניהול ההליך נתונה לו, ולרוב לאחר מכן, בית המשפט יתן פסק דין שיתיר את הנישואין.

   טופס 43 א – התרת נישואין

   טופס 43 א' הוא תצהיר נלווה לתביעה להתרת נישואין, בו התובע מצהיר על פרטיו האישיים שלו ושל בן הזוג. בטופס תידרשו למלא את שמכם ואת מספרי תעודות הזהות שלכם, ולתת פרטים על הדת של כל אחד מכם, של ההורים שלכם ושל הסבים שלכם בהתאם לאמור להלן:

   אחד מבני הזוג הוא יהודי מוסלמי או דרוזי – לא נדרש לצרף מסמכים להוכחת דת.

   אחד מבני הזוג הוא נוצרי – תידרשו לפרט את העדה הנוצרית אליה משתייך בן הזוג, ולצרף לטופס תעודת טבילה או אישור שהתובע רשום בכנסייה היוונית-קתולית בישראל.

   במקרים שאין לבן הזוג תעודת טבילה והוא לא רשום בכנסייה, תידרשו לצרף תצהיר של בן הזוג הנוצרי ותצהיר של אדם נוסף המכיר אותו היטב ויכול להעיד על השתייכותו הדתית, ולתת פרטים על טקס הטבילה (ככל שהיה).

   אחד מבני הזוג הוא חסר דת – תידרשו לצרף לטופס גם תצהיר של בן הזוג חסר הדת לגבי השתייכותו הדתית, ותצהיר של אדם המכיר אותו היטב ויכול להעיד על השתייכותו הדתית.

   אחד מבני הזוג המיר את דתו – תידרשו לצרף את תעודת המרת הדת.

   התרת נישואין במעמד צד אחד

   מה קורה במקרה שאין הסכמה בין בני הזוג על גירושין?

   בית המשפט לענייני משפחה, בניגוד לבית הדין הרבני אינו דורש הסכמת בני הזוג לצורך גירושין, ועל כן הוא יתיר את הנישואין גם בלא הסכמה של בני הזוג ומספיקה הגשת בקשה מטעם צד אחד בלבד לצורך התרת הנישואין.

   יחד עם זאת בית המשפט לענייני משפחה יאפשר לבן הזוג המסרב לבקשה ליתן את תגובתו לבקשה להתרת נישואין, וזה צפוי להאריך את ההליך ולהפוך אותו למעט מורכב יותר.

   האם ניתן להתגרש בחו"ל וזהו?

   בני זוג מעורבים שנישאו בחו"ל, יכולים להתגרש בחו"ל, בהתאם לתנאים שקבעה המדינה בה הם נישאו.

   יחד עם זאת, חשוב להבין שגירושין בחו"ל עשויים להיות מורכבים יותר מאשר בקשה להיתר נישואין. כך למשל אם אחד מבני הזוג הוא יהודי, בית הדין הרבני עשוי לקבוע שנדרש גט לחומרא על מנת להתגרש, ועד למתן הגט הוא יחשב נשוי.

   במקרה שאין ברירה, למשל כאשר שני בני הזוג או אחד מהם מתגורר בחו"ל, ניתן להתגרש בבית דין רבני בחו"ל, שמוכר על ידי הרבנות, ולאחר מכן לבקש אישור גיטין, או לבקש גט באמצעות שליח.

   במקרה ששני בני הזוג מתגוררים בארץ, בקשה להתרת נישואין, תהיה לרוב הליך פשוט יותר מאשר גירושין בחו"ל.

   מרשם האוכלוסין ושינוי סטטוס הדין האישי

   לאחר מתן פסק הדין עליכם לגשת למשרד האוכלוסין עם פסק הדין המקורי להתרת הנישואין ולשנות את הסטטוס האישי שלכם על מנת להסדיר באופן רשמי את הסטטוס שלכם כגרושים.

   לאחר מכן תחשבו גרושים לכל דבר ועניין, על כל הנפקויות והמשמעויות הכרוכות בכך, לרבות האפשרות להנשא מחדש, הפסקת יחסי השיתוף הכלכלי ביניכם (הנובעת מקשר נישואין) ושלילת זכות הירושה של בן הזוג (הנובעת מקשר נישואין).

   מזונות אישה ומזונות משקמים

   אישה יהודייה זכאית למזונות אישה רק אם נישאה כדת משה וישראל, על כן ככל שמדובר בזוגות מעורבים, שלא נישאו בהתאם לדת, לאישה אין זכאות למזונות אישה שהם מן הדין הדתי.

   יחד עם זאת בית המשפט לענייני משפחה פסק כי במקרים חריגים בהם האישה תוכיח לבית המשפט שהיא נסמכה על הגבר בכל חייהם המשותפים, והיא לא תוכל להתקיים ללא תשלום מזונות, ניתן לחייב את הגבר במזונות משקמים לצורך המשך כלכלתה של האישה. מזונות אלה יקבעו על ידי בית המשפט למשך זמן מוגבל בלבד.

   מזונות ילדים מדור וזמני שהות

   אל תפסיקו לשלם את המשכנתא, אל תזניחו את חובתכם ליזון את הילדים, והמנעו מיצירת חובות שעלולים לעלות לכם ביוקר בהמשך.

   הדין מחייב את ההורים לדאוג לרווחתם וכלכלתם של ילדיהם הקטינים ולספק להם מדור, על כן חשוב להמשיך לדאוג לרווחתם ולסכם ביניכם בעניין תשלום מזונות ילדים ותשלומי מדור עד שהעניינים יוסדרו ביניכם באופן קבוע.

   כמו כן, ככל שאתם נושאים חוב משכנתא במשותף, עליכם להמשיך לשלם את התשלומים, הבנק לא עוצר את התשלומים בגלל שנפרדתם, והפסקת תשלום משכנתא עלולה להוביל לחובות ועיקולים, אל תסמכו על כך שהצד שנותר להתגורר בדירה ימשיך לשלם במקומכם את המשכנתא במלואה, מה שעלול לעלות לכם ביוקר בהמשך.

   בנוסף חשוב, למען טובת הילדים, גם לסכם ביניכם זמני שהות מסודרים עם הילדים, לחלק ביניכם את האחריות לדאוג להם וליצור להם סביבה בטוחה של שגרה.

   הסכם גירושין

   הסכם גירושין הוא חוזה בין בני זוג שלרוב יכלול הסכמה בעניין חלוקת הרכוש, מזונות הילדים חלוקת האחריות ההורית וזמני השהות עימם.

   על מנת להשלים את הפרידה ביניכם ולא להגרר להליכי גירושין ממושכים בבית המשפט, רצוי לצרף לתובענה גם הסכם גירושין לאישור בית המשפט, שיסדיר את כלל הנושאים ביניכם.

   הסכם גירושין הוא דרך המלך והוא יאפשר לכם לצלוח את הליך הגירושין על הצד הטוב ביותר שניתן. לצורך ניסוח הסכם גירושין צופה פני עתיד שיהייה המדוייק לכם ביותר, התייעצו עם עורך דין לענייני משפחה שיראה את התמונה המשפטית הרחבה ויערוך לכם את ההסכם באופן המקצועי ביותר.

   לסיכום

   הליך התרת גירושין הוא מעין הליך גירושין אזרחי שנותן מענה לזוגות מעורבים או זוגות חסרי דת שלא יכולים להתגרש בבית הדין הדתי. חשוב להיוועץ בעורך דין שמכיר את התהליך וידע לערוך לכם בנוסף גם הסכם גירושין שיסדיר את כלל העניינים ביניכם, על מנת להשלים את הליך הפרידה באופן מלא ולהמנע ממאבקים משפטיים ממושכים.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש