עו
עו
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

הצפירה 19,
תל אביב 6777923

טלפון: 077-9969183

מדריך משפטי למתגרש

חלוקת רכוש בגירושין – 3 עובדות שחובה עליך לדעת

פעולת הגירושין בין בני זוג לא כוללת אך ורק את העובדה שבני הזוג כבר לא גרים תחת אותה קורת גג, או יכולים כעת לנהל מערכות יחסים עם אחרים. אחד מהנושאים שפעולת הגירושין מחייבת עיסוק בהם, הוא הנושא של חלוקת הרכוש בין בני הזוג. כדי שחלוקת הרכוש תתבצע באופן נכון, הוגן וללא ריבים מיותרים – ישנן שלוש עובדות שחובה לדעת.

חלוקת רכוש בגירושין – 3 עובדות שחובה עליך לדעת

קיימים שני מקורות משפטיים לפיהם ניתן לחלק את הרכוש

חלוקת רכוש בגירושין יכולה להתבצע לפי שני מקורות משפטיים: הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון. המקור המשפטי, וממנו אופי החלוקה, נקבעים לפי שני גורמים: הזמן בו נישאו בני הזוג, וכן סוג הנישואין של בני הזוג.

הלכת השיתוף: חלה על בני זוג שנישאו כדת משה וישראל לפני שנת 1974, וכן על “ידועים בציבור” – בני זוג שחיים ביחד ללא נישואין.

הלכת השיתוף אומרת שכשמדובר בנכסים משותפים שבני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים, או בנכסים שניכרה לגביהם הכוונה שאחד מבני הזוג מעוניין ליצור בהם שיתוף עם בן הזוג השני – על שני בני הזוג להביא בעת הגירושין לאיזון משאבים ביניהם, כלומר לחלוקה שווה של נכסים אלה בין שניהם. כל זאת, בתנאי שכל אחד מבני הזוג תרם ממשאביו ומכוחו לבניית הזוגיות.

חוק יחסי ממון: חל על בני זוג שנישאו כדת משה וישראל משנת 1974 ואילך, על בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, בקידושין פרטיים (שנרשמו).

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חוק יחסי ממון מאפשר זכאות לכל אחד מבני הזוג לקבל, בעת הגירושין, מחצית מהרכוש המשותף שלהם. לצד זאת, החוק מציין כי במידה וקיימים נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שאחד מבני הזוג קיבל בירושה או במתנה בזמן הנישואין, יישארו בחזקת אותו בן זוג באופן מלא ולא יחולקו עם בן הזוג השני.

באשר לזוגות בני אותו מין – המפתח לקביעת המקור המשפטי הוא שאלת הרישום. על כל זוג חד מיני שנישא בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל ונרשם – יחול חוק יחסי ממון. אם הזוג לא נרשם, דינו כדין ידועים בציבור, ותחול עליו הלכת השיתוף.

זמן הגשת התביעה משפיע על הערכאה שתדון בחלוקת הרכוש

בעיקרון, הסמכות לדון בחלוקת הרכוש שייכת לבית המשפט לענייני משפחה, ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בנושא זה. לפיכך, נשאלת השאלה: איך בני הזוג יכולים לדעת איזו ערכאה תדון בחלוקת הרכוש שלהם? ובכן, התשובה לכך נקבעת לפי “מרוץ הסמכויות”. הערכאה הראשונה שאליה יפנה אחד מבני הזוג, היא זו שתהיה לה הסמכות לדון בחלוקת הרכוש. עובדה זו נותנת תמריץ לכל אחד מבני הזוג למהר להגיש תביעה.

יש לציין, שלבית הדין הרבני יש סמכות לדון בחלוקת הרכוש אך ורק מכוח כריכת נושא הרכוש לתביעת הגירושין. בפסק הדין פייג-פלמן נקבעו שלושה מבחני כריכה:

  1. תביעת הגירושין כנה –  האם בכתב התביעה צוינה עילה הלכתית לגירושין?
  2. הכריכה התבצעה כדין – האם הנושאים אכן נכרכו בתביעת הגירושין, בצורה מפורשת ומפורטת? האם הנושאים ניתנים לכריכה?
  3. הכריכה כנה – האם בן הזוג באמת מעוניין לכרוך?

אם אחד ממבחנים אלה לא מתקיים, הערכאה שתדון בנושא הרכוש תהיה בית המשפט לענייני משפחה, אף אם קודם הוגשה תביעה בנושא לבית הדין הרבני.

חלוקת הרכוש כוללת גם חובות

רבים נוטים לחשוב שחלוקת רכוש בין בני זוג כוללת בתוכה אך ורק את זכויותיהם השונות של בני הזוג בנכסיהם (שווי דירות מגורים, סכומים בחשבונות בנק וכדומה). בפועל, הדבר אינו נכון כלל. חלוקת הרכוש בין בני זוג כוללת בתוכה גם חובות.

סעיף 6(א) לחוק יחסי ממון, אומר כי משווי הנכסים האמורים של כל בן זוג יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו, אלא אם כן מדובר בנכסים שאין לאזן שוויים.

השיתוף הוא לגבי חובות שנצברו בדרך הרגילה על ידי אחד מבני הזוג, בתוך תקופת השיתוף בינו לבין בן הזוג השני. עם זאת, בפסק הדין שלם נ’ טוונקו, אומר השופט אהרן ברק שהדבר לא תקף כאשר מדובר בחובות שהם בעלי אופן אישי מובהק – למשל הימורים, או בזבוזים של הגבר עבור שירותי מין וכדומה.

לסיכום, באשר לחלוקת הרכוש בגירושין, יש לדעת שניתן לבצע את החלוקה לפי הלכת השיתוף או לפי חוק יחסי ממון – הכל תלוי בזמן בו נישאו בני הזוג ובסוג נישואיהם.

בנוסף, הערכאה הראשונה שאליה יפנה אחד מבני הזוג – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, היא זו שתדון בחלוקת הרכוש. אם הערכאה הראשונה שאליה הוגשה תביעה היא בית הדין הרבני, שלושת מבחני הכריכה צריכים להתקיים. כמו כן, חלוקת הרכוש אינה כוללת בתוכה רק זכויות, אלא גם חובות, אלא אם כן מדובר בנכסים שאין לאזן שוויים או בחובות שהם בעלי אופן אישי מובהק.

*אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

 

לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדריך משפטי למתגרש