ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  עורך דין לענייני משפחה שיהיה בצד שלך וילחם בשבילך

  אחד הקשיים הגדולים בהתמודדות עם הליכים משפטיים בתחום המשפחה, הוא הקושי להילחם בבן משפחה. בראש אתה יודע שזה הכרחי, שמדובר בזכויות שלך, בזכויות של הילדים שלך, בזכויות של בן משפחה קרוב, אתה יודע שהמאבק שלך הוא צודק ונכון. אבל בלב, בלב אתה שבור ומרוסק, מלנהל מלחמה כנגד בן משפחה אחר. אל תעברו את זה לבד.

  עורך דין לענייני משפחה שיהיה בצד שלך וילחם בשבילך

  יכול להיות שאת עומדת בפני גירושין, אולי אתה מבקש לערוך צוואה, או שקרוב אליך נפטר והותיר לך ירושה, יתכן שההורה שלך כבר לא במיטבו ואת מבקשת למנות לו אפוטרופוס. תהיה הסיבה אשר תהיה, את/ה זקוק/ה לעורך דין לענייני משפחה שיהיה בצד שלך וילחם בשבילך.

  תוכן עניינים

  אני בצד שלך. אני אלחם בשבילך. אני אנהל משא ומתן עבורך ואנסה לשמור על משפחה מאוחדת. אך אני אדע גם לנהל את הקרבות על הצדק במקומך, כדי למצות את הזכויות שלך, או של בן משפחה קרוב אחר. אני אדאג שתקבל/י את כל הדרוש לך ולבני משפחתך.

  תחומי המשפט בהם עוסק עורך דין לענייני משפחה

  עורך דין לענייני משפחה מכיר ומתמקצע בענף המשפטי המורכב של דיני המשפחה. תחום המשפחה הוא תחום מקיף, הנוגע למגוון רחב של עניינים שבין אדם ומשפחתו, ולסוגיות שונות במעמד האישי, כפי שיתוארו להלן:

  הליכי גירושין

  אחד התחומים הבולטים בהם עוסק עורך דין לענייני משפחה הוא הליך הגירושין. הליכי גירושין כוללים סוגיות רבות, וביניהן: הסכמי גירושין, תביעת גט בבית הדין הרבני, תביעה להתרת נישואין, תביעה למזונות אישה, תביעה למזונות ילדים, תביעה לזמני שהות עם הילדים, תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג, סעדים דחופים, צווי ביניים ועוד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים

   בני זוג רשאים לערוך ביניהם הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, ולקבוע מראש, בהסכמה כיצד יחלקו את הרכוש במקרה של פרידה. הסכם ממון יכול לחסוך לבני הזוג התדיינויות מיותרות, כסף רב וזמן יקר, במקרה של פרידה.

   הסכמי הורות משותפת

   הסכמי הורות משותפת מיועדים להורים שאינם בני זוג, אך מבקשים להרות ולהביא יחד ילד לעולם. הסכם הורות משותפת יגע בכל הסוגיות הרלוונטיות לילדים, חלוקת נטל המזונות, זמני השהות, סוגיית האחריות ההורית, חלוקת נטל התפקידים של כל הורה, אופן החינוך של הילד וכו'.

   תביעות אבהות

   בישראל לא ניתן לבצע בדיקת רקמות להוכחת אבהות, מבלי לקבל היתר של הערכאה השיפוטית המוסמכת. תביעת אבהות תוגש במקרים בהם אדם מבקש להוכיח את אבהותו, או לשלול אותה. כך למשל כשעולה תביעת מזונות כנגד אדם שטוען כי אינו אבי הילד.

   הליכים לפי אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)

   הליכים לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א-1991, הם הליכים להשבת ילד שנלקח לחו"ל ללא הסכמת ההורה השני, בחזרה לחיק ההורה הדואג להם בבית.

   הליכי ירושה

   תחום הירושות והצוואות הוא תחום בולט ורחב גם כן, בו עוסק עורך דין לענייני משפחה. התחום כולל צו ירושה, צו לקיום צוואה, הסכמים בין יורשים, הליכי התנגדות לצו ירושה או צו קיום צוואה במקרים בהם עולות טענות כנגד הצוואה או אופן חלוקת העיזבון וכו'.

   עריכת צוואות

   צוואה היא מסמך משפטי הקובע כיצד יחולק העיזבון של אדם לאחר מותו. בית המשפט מייחס חשיבות רבה לרצונו האחרון של אדם, ונוהג לבצע אותו כפי שהוא. כך אדם יכול לקבוע בצוואתו כיצד בדיוק לחלק את פרטי הערך היקרים לו, לנשל מצוואתו אנשים שפגעו בו, לתעדף אנשים יקרים לליבו, לקבוע הוראות מיוחדות בצוואה, לדאוג לילדים בעלי צרכים מיוחדים, לדאוג לעסק המשפחתי וכו'.

   מינוי אפוטרופוס לבגירים

   ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר, במקרה שאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים או הרכושיים. למשל במקרים בהם מדובר באדם קשיש שכבר אינו צלול, כאשר מדובר באדם בעל מוגבלות שלא מאפשרת לו להחליט בענייניו וכו'.

   במקרים מסויימים, ניתן להגיש בקשה למינוי תומך החלטות, על מנת לסייע לאדם הזקוק לתמיכה בניהול ענייניו הכלכליים. תומך החלטות בניגוד לאפוטרופוס, אינו מחליט במקום האדם, אלא רק מסייע לו להגיע להחלטות. כמו כן, הוא רשאי לבצע פעולות בשמו, בהתאם להסכם המינוי עליו חתמו הצדדים בבית המשפט.

   ייפוי כוח מתמשך

   ייפוי כוח מתמשך מטרתו לאפשר לאדם לקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו במקרים בהם הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, באילו עניינים הוא יטפל, ואף לתת הוראות מדויקות על אופן הטיפול בו. למעשה מסמך זה מייתר את הצורך העתידי, שעלול לבוא במינוי אפוטרופוס לבגיר, ומעביר את השליטה לידיים של הממנה.

   ייפוי כוח מתמשך מטרתו לאפשר לאדם לקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו במקרים בהם הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו

   הנחיות רפואיות מקדימות

   טופס הנחיות רפואיות מקדימות בחולה הנוטה למות, מאפשר לאדם לקבוע בעצמו הוראות והנחיות בנוגע להסכמתו או התנגדותו לטיפול רפואי תומך במקרים בהם הוא נוטה למות, ואינו יכול להביע את דעתו.

   מסמך הבעת רצון

   מסמך הבעת רצון מאפשר להורה או לאפוטרופוס לבגיר, לקבוע מי יחליף אותו כאפוטרופוס, במקרה שהוא לא יוכל לשמש עוד כאפוטרופוס.

   הליכי אימוץ

   אימוץ ילדים בישראל או בחו"ל, הוא הליך מורכב, המתבצע בהתאם להוראות חוק האימוץ. כאשר אדם מבקש לאמץ ילד, עליו להגיש בקשה למתן צו אימוץ שיינתן רק לאחר בחינת הנסיבות ובחינה מדוקדקת של כשירות ההורה לאמץ את הילד.

   הליך לתיקון גיל או שם

   בישראל קיימים אנשים שגילם אינו ידוע או שגילם אינו תואם לגילם האמיתי. לגיל יכולה להיות משמעות רבה, החל מזכאות לזכויות בביטוח לאומי הנוגעות לפיטורין ועד לזכויות בגיל הפרישה. על מנת לשנות או לקבוע גיל מדוייק, יש להגיש בקשה למשרד הפנים, מגובה בראיות המעידות על גילו של האדם.

   גם כאשר אדם מבקש לשנות את שמו או את שם ילדיו, עליו להגיש בקשה למשרד הפנים. במקרים בהם משרד הפנים מסרב לשנות את השם, ניתן לפנות לבית המשפט על מנת לבקש לשנות את השם.

   מה מאפיין את דיני המשפחה בישראל?

   דיני המשפחה בישראל מתחלקים לפי הדין הדתי והדין האזרחי. ישנם נושאים הנמצאים בסמכותו הבלעדית של בית הדין הדתי, כמו ענייני נישואין וגירושין, וישנם עניינים הנמצאים בסמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה, אלא אם כל הצדדים מסכימים לדון בהם בבית הדין הדתי.

   כמו כן, ישנם עניינים המתנהלים בסמכות מקבילה לשתי הערכאות השיפוטיות, דבר שלעיתים יוצר מתח משפטי בין הערכאות, תוצאות משפטיות אחרות, ואף הוביל לפיתוח "מרוץ הסמכויות".

   על פי מרוץ הסמכויות, הערכאה שתדון בהליך המשפטי הנמצא בסמכות מקבילה, היא הערכאה הראשונה, אליה אחד מבני הזוג הקדים לפנות.

   האם ניתן להתגרש גם ללא סיוע של עו"ד למשפחה?

   החוק לא מחייב ליווי עורך דין בהליכי גירושין וניתן להתגרש גם ללא סיוע של עו"ד למשפחה. יחד עם זאת לא מומלץ להתגרש ללא סיוע של עו"ד למשפחה, ומדובר בנטילת סיכון שעלולה לעלות לכם ביוקר.

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    חשיבות הייצוג המשפטי בתיקי משפחה

    עורך דין לענייני משפחה ימצה את כל הזכויות המגיעות לכם, וימנע מכם לעשות טעויות קריטיות בהליכים המשפטיים שתנהלו.

    כל טעות שתעשו בהליך המשפטי עשויה לעלות לכם ביוקר. אתם עלולים לאבד זכויות רבות המגיעות לכם, אתם עלולים למצוא את עצמכם בפתח הליך ערעור מורכב, או נאלצים להגיש תביעה לשינוי הסכם שקיפח את זכויותיכם, שתתקבל רק במקרים חריגים ביותר.

    כיצד לבחור בתבונה עורך דין למשפחה?

    בחרו בעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום המשפחה. בחרו בעורך דין לענייני משפחה שינהל עבורכם הליכי משפחה מורכבים, וימנע מהם להסלים לסכסוכים מרים וממושכים. בחרו עורך דין לענייני משפחה בעל ניסיון בהליכי גישור במשפחה. בחרו בעורך דין לענייני משפחה שיהיה קשוב לצרכים שלכם, ויעמיד בפניכם את כל האפשרויות ואת כל ההשלכות, של כל צעד שתבחרו לעשות.

    דיני משפחה ועלויות הייצוג המשפטי והאגרות

    עלויות האגרות בהליכי משפחה יכולות לנוע בין מאות שקלים בודדים לבין אלפי שקלים, עבור כל בקשה שתוגש במהלך ההליך, בהתאם להליך המנוהל.

    עלויות הייצוג המשפטי בדיני המשפחה הן משתנות בהתאם לסוג ההליך, ניסיון עורך הדין ומורכבות הנסיבות בתיק.

    ככלל, הליכים בהסכמה יהיו זולים באופן ניכר מהליכים שיתנהלו בערכאות המשפטיות ויצריכו ניהול הליך מלא וייצוג בדיונים.

    כך הליכי גירושין או ירושה בהסכמה, יכולים לנוע בין סך של אלפי שקלים לסך של עשרות אלפי שקלים לכל הצדדים. לעומת זאת, הליכי גירושין או ירושה בערכאות השיפוטיות, ינועו בין סך של עשרות אלפי שקלים לסך של מאות אלפי שקלים, לכל אחד מהצדדים.

    5 טיפים למתגרשים חדשים

    1. דאגו לטובת הילדים – אמנם אתם מתגרשים זה מזו, אך לא מהילדים. התפקיד ההורי שלכם נותר בעינו, והילדים שלכם זקוקים לכם כעת, יותר מתמיד. שמרו על הליך הוגן, אל תסיתו זה כנגד זו, אל תערבו את הילדים בסכסוך, ודאגו שהילדים יקבלו את כל מה שהם זקוקים לו.
    2. נהלו הליך גירושין בהסכמה – הדרך הטובה ביותר לנהל הליך גירושין היא בהסכמה. הליך גירושין בהסכמה, יחסוך לכם זמן וכסף רב, ויסייע לכם לשמור בקלות על טובת הילדים שלכם.
    3. אספו ראיות – גם אם אתם מנהלים הליך גירושין בהסכמה, המצב עשוי להשתנות ולעבור לערכאות המשפטיות בכל רגע. לכן מומלץ לתעד ולאסוף ראיות בתבונה, שישמשו אתכם בעת הצורך, להוכיח את הטענות שלכם.
    4. הימנעו מלהקשיב לעצות של חברים – אל תתפתו לשמוע לעצות של חברים. עצות אלה יכולות לפגוע לכם בהליך ולגרום לנזקים רבים. הימנעו מהשוואת המקרה שלכם למקרה הגירושין של החברים שלכם, הנסיבות של כל הליך גירושין הן שונות, ובהתאם גם הפעולות שיש לנקוט בתיק הגירושין. הימנעו בתוקף מללכת שולל אחר עצות שעלולות להיות פליליות, ולגרום לכם לנזק בלתי הפיך.
    5. ערכו צוואה חדשה – הליך הגירושין יכול להתארך, והיו מקרים לא מעטים שבמהלכם אנשים, לא עלינו, מצאו את מותם. חוק הירושה קובע, שבהעדר צוואה, הירושה תתחלק בין הילדים ובין בן הזוג הנשוי, והוא אינו מכיר בסטטוס של פרודים. לכן, מי שיקבל את הרכוש שלכם עשוי להיות זה שאתם מנהלים מולו מאבק גירושין. על מנת למנוע זאת, מומלץ לערוך צוואה שתורה על אופן חלוקת הרכוש שלכם.

    עורך דין לענייני משפחה שילחם על ההצלחה שלך

    בשורה התחתונה, לא משנה מה ההליך המשפטי בתחום המשפחה אותו אתם מבקשים לנהל, לבחירת עורך הדין לענייני משפחה תהיה משמעות עצומה על חייכם. בחרו עורך דין לענייני משפחה שיהיה קשוב לצרכים שלכם, זמין לסייע לכם, ויעניק לכם תחושה שאתם בידיים טובות. הדרך להצלחה, מתחילה בבחירת עורך דין לענייני משפחה שיהיה בצד שלך וילחם בשבילך.

    *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

    לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

     מדריך משפטי למתגרש