ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  כיצד מתבצע הליך גירושין של ידועים בציבור

  לאחר שנים רבות שבהן חייתם בזוגיות, החלטתם "לפרק את החבילה" ולהיפרד כידידים. מצד אחד, אתם לא נשואים כדין, מעולם לא התחתנתם ברבנות, ומעולם לא התחתנתם במדינה זרה. מצד שני, ניהלתם משק בית משותף במשך שנים רבות, לעיתים, אפילו נטלתם משכנתא יחדיו, ואף הבאתם לעולם ילדים משותפים.

  כיצד מתבצע הליך גירושין של ידועים בציבור

  בנסיבות, נראה כי אתם נוהגים כזוג נשוי לכל עניין ודבר, פרט לתואר הרשמי, וניכר כי אתם עשויים להיות מוגדרים כ"ידועים בציבור". נשאלת השאלה, מה מעמדכם במקרה של פרידה? וכיצד עליכם "להתגרש"?

  תוכן עניינים

  מהם ידועים בציבור?

  זוגות ידועים בציבור הם זוגות שלא נישאו כדין, אלא הם חיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף.

  צורת חיים זו מאפיינת רבות מהמשפחות בישראל, במיוחד בני זוג שכבר נישאו בעבר וכיום הם מקיימים זוגיות שנייה.

  בנוסף בשנים האחרונות עולה המגמה של זוגות צעירים שמנהלים חיי זוגיות ללא נישואין בין אם בשל כך שהם אינם רשאים להתחתן בישראל מסיבות דתיות ובין אם בשל כך שהם אינם מעוניינים בנישואין מסיבות אישיות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ידועים בציבור צריכים להודיע באופן פורמאלי על פירוד?

   התשובה היא בשלילה, אין שום מוסד או גוף מסוים שאליו ידועים בציבור צריכים לפנות כאשר הם מבקשים להיפרד. זאת להבדיל מזוגות נשואים, שכדי להתגרש הם צריכים להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני.

   ידועים בציבור אינם רשומים גם בתעודת הזהות בתור ידועים בציבור. ההכרה בזוג כידוע בציבור היא הכרה פורמאלית בהתאם לצורך.

   לדוגמא: אם זוג ידוע בציבור מבקש לקבל משכנתא, הוא יוכר כידוע בציבור על סמך הצהרה ומסמכים שמוכיחים קיום של משק בית משותף.

   על אף שאין חובה חוקית להסדיר את הפרידה, מומלץ בתוקף להסדיר את הפרידה באופן פורמאלי. הן ביניכם לבין עצמכם והן כלפי גופים בהם אתם רשומים כידועים בציבור. אי הסדרת מעמדכם, עשויה בהמשך לגרום למחלוקות והפסדים כלכליים.

   כך למשל במקרה בו תבקשו לחלק ביניכם את הרכוש, תדרשו להוכיח את המועד בו החל הסכסוך. הסדרת הפרידה בכתב, באופן רשמי, תקל עליכם להוכיח את מועד תחילת הסכסוך, ולמנוע מאבקים מיותרים שעשויים לעלות לכם כסף רב.

   כיצד ידועים בציבור מסדירים את חלוקת הרכוש המשותף?

   בדרך כלל, לידועים בציבור יש גם רכוש משותף. בדומה לזוגות נשואים, בשלב הפרידה גם ידועים בציבור צריכים לערוך חלוקת רכוש. חלוקת הרכוש בין בני הזוג תעשה באמצעות הסכם ביניהם או באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

   האם חזקת השיתוף חלה על זוגות ידועים בציבור?

   חזקת השיתוף קובעת כי כל הנכסים שנצברו לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים, פרט למתנות וירושות, יחולקו בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם בני הזוג קבעו אחרת בהסכם ביניהם.

   למעשה החזקה משווה את מעמדם של בני זוג ידועים בציבור למעמדם של בני זוג נשואים, ומחילה עליהם את עיקרי עקרונות חוק יחסי ממון.

   יחד עם זאת, בעוד זוג נשוי לא נדרש להוכיח את הזוגיות שלהם, ורישומם כנשואים מהווה למעשה את ההוכחה, זוג ידועים בציבור נדרש להוכיח כי הם מנהלים חיי משפחה במשק בית משותף.

   כאשר בן זוג ידוע בציבור מגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט לענייני משפחה והצד השני מכחיש את היותם ידועים בציבור במשך תקופה מסויימת או במשך התקופה כולה, על מגיש התביעה להוכיח כי הם אכן היו ידועים בציבור. רק לאחר שיוכח הקשר הזוגי ביניהם וכוונת השיתוף בנכסים, יחולקו הנכסים או חלק מהם בהתאם לחזקת השיתוף, באופן שווה בין בני הזוג, בדומה לזוגות נשואים.

   האם ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון?

   הסכם ממון הוא הסכם מכוח חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 המסדיר את היחסים בין בני הזוג, עליו להיות מאושר מראש ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת לקבל תוקף.

   חוק יחסי ממון חל רק על זוגות שנישאו החל משנת 1973 ואינו חל על בני זוג ידועים בציבור, שאינם יכולים לערוך הסכם ממון מתוקף חוק יחסי ממון.

   כיצד ידועים בציבור יכולים להסדיר את יחסיהם באופן רשמי?

   על אף שבני זוג ידועים בציבור אינם יכולים לחתום על הסכם ממון מכוח חוק יחסי ממון, הם יכולים להסדיר את יחסיהם באופן רשמי באמצעות הסכם חיים משותפים. הסכם חיים משותפים הוא דומה בעיקרו להסכם ממון, הוא מסדיר את יחסי הרכוש של בני הזוג, ויכול לכלול גם עניינים נוספים כגון, אחריות הורית, מזונות, האופן בו הצדדים יסיימו את חייהם המשותפים ועוד.

   חתימה על הסכם בין בני זוג עשויה לא אחת לפתור מחלוקות שעולות לאחר פרידה, הן כאשר מדובר בזוג נשוי, וקל וחומר כאשר מדובר בידועים בציבור, שבעניינם מערכת היחסים עשויה להיות מורכבת יותר, וכך גם חלוקת הרכוש.

   מטרת הסכם חיים משותפים הוא להשוות את מעמדם של זוגות ידועים בציבור לזוגות שנישאו, ולאפשר להם לקבוע מראש כיצד יחולק ביניהם הרכוש אותו צברו הצדדים.

   בניגוד להסכם ממון, הסכם חיים משותפים אינו כפוף להוראות חוק יחסי ממון והוא הסכם חוזי בין שני בני זוג, על כן הוא אינו חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט. יחד עם זאת, ניתן לאשרו בבית המשפט, ומומלץ בתוקף לעשות זאת, על מנת לתת להסכם תוקף של פסק דין ולמנוע מחלוקות מיותרות.

   חשוב לציין שבמקרים בהם הסכם חיים משותפים כולל סוגיות הנוגעות לילדיהם הקטינים של בני הזוג, ההסכם חייב להיות מאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה.

   החשיבות של הסכם חיים משותפים היא רבה, כאשר הצדדים מבקשים להפרד, הסכם פרידה בין בני זוג ידועים בציבור, יתבסס על הסכם החיים המשותפים שערכו, וימנע מחלוקות רבות שעשויות להתעורר בעת גיבוש הסכם הפרידה.

   האם ידועים בציבור משלמים דמי מזונות?

   ככלל התשובה היא בחיוב וידועים בציבור עשויים לחוב בתשלום מזונות. חובת המזונות נחלקת לשני סוגי מזונות:

   מזונות אישה

   הזכות לתשלום מזונות אישה נובעת מהדין האישי, ואישה שנישאה כדת משה וישראל זכאית למזונות בכל תקופת הנישואין. לפיכך, ידועה בציבור שלא נישאה כדת וכדין לא זכאית על פי חוק לתשלום מזונות אישה.

   יחד עם זאת, בית המשפט העליון פסק כי בן זוג ידוע בציבור עשוי להיות חייב במזונות לאישה מכוח הסכם חוזי שנערך בינו לבין האישה. הסכם זה אינו חייב להיות בכתב, אלא יכול להשתמע מהתנהלות בני הזוג בחייהם

   המשותפים. בדומה למזונות אישה מכוח הדין הדתי, גם מזונות אלה משולמים למשך תקופה מוגבלת בזמן שתקבע על ידי בית המשפט.

   מזונות קטינים

   חובת ההורה לתשלום דמי מזונות קטינים חלה על כל הורה באשר הוא הורה. אין כל רלוונטיות לשאלת טיב הקשר הזוגי עם האם או האב, לבין חובת תשלום המזונות, וההורה חייב לדאוג לטובת ילדיו הקטינים ולספק לכל הפחות את כל צרכיהם הבסיסיים.

   האם חובות של הורה ידוע בציבור זהה לחובות של הורה נשוי?

   בדומה לתשלום דמי מזונות קטינים, גם החובות ההוריות של בני זוג ידועים בציבור זהה בכל דבר ועניין. הורות היא עניין מהותי, שלא משתנה בהתאם לסטטוס הזוגי, והיא נותרת בעינה גם במקרים בהם ההורים נשואים, גם במקרים בהם הם גרושים וגם במקרים בהם הם רווקים.

   במקרה של פרידה בין בני זוג ידועים בציבור, תחולק האחריות ההורית על הילדים בין בני הזוג ויחולקו זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים.

   איזו ערכאה משפטית עוסקת ביחסים בין ידועים בציבור

   אומנם ידועים בציבור אינם צריכים אישור פורמאלי על עצם זוגיותם, וכך גם בעת פרידה. אך מצד שני, חיי השותפות בין ידועים בציבור יכולה להיות מושא לוויכוח משפטי, כגון: במקרים של מחלוקת על רכוש משותף, מחלוקת על משמורת ילדים, מחלוקת על תשלום דמי מזונות.

   לכן, הערכאה המשפטית הרלוונטית בנסיבות העניין היא בית המשפט לענייני משפחה. ידועים בציבור אינם צריכים לפנות להליך פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני משום שהם אינם נשואים, ולכן אין הם נדרשים לתביעת גירושין.

   ידועים בציבור אינם צריכים לפנות להליך פתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני משום שהם אינם נשואים

   האם זוגות חד מיניים יכולים להיחשב כידועים בציבור?

   התשובה היא בחיוב. בתי המשפט והרשויות בישראל מכירות באופן מהותי בזוגות חד מיניים. כיום זוגות חד מיניים יכולים להקים משפחה, לאמץ, וליהנות מאותן זכויות סוציאליות להן זוכים גבר ואישה שהם בני זוג.

   אך עם ההכרה בזוגיות באה גם האחריות. על זוגות חד מיניים, המבקשים להיפרד, לעשות זאת באופן הזהה לידועים בציבור שאינם חד מיניים. כך זוגות חד מיניים שהם ידועים בציבור עשויים למצוא את עצמם מנהלים הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה, שהיא הערכאה הרלוונטית גם לעניינם.

   פרידה רשמית של ידועים בציבור

   במרוצת השנים, מעמדם של זוגות ידועים בציבור כמעט והושווה למעמדם של בני זוג נשואים. אמנם פרידה של ידועים בציבור אינה חייבת להיות רשמית על פי חוק והם אינם נדרשים בהליך גט, אך בפועל בני הזוג נאלצים להסדיר את כלל העניינים הרלוונטיים לחייהם המשותפים – חלוקת רכוש וענייני ילדים.

   לפיכך על בני זוג ידועים בציבור המבקשים להפרד, להסדיר את הפרידה באמצעות הסכם פרידה, או באמצעות הגשת תביעות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך הסדרת העניינים הנלווים לפרידה.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש