ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  מזונות אישה [מדריך משפטי 2024]

  הדין היהודי מחייב את הגבר עוד במעמד החופה והקידושין, בחובות שונים כלפי אשתו. החובות העיקריות של הגבר כלפי האישה הן החובות הכלכליים. אחד מחובות אלה הוא החובה לדאוג לאישה למזונותיה.

  מזונות אישה [מדריך משפטי]מתי ישולמו מזונות אישה מן הדין העברי? האם בית המשפט רשאי לקבוע מזונות אישה מן הדין האזרחי? ומתי הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה? כל מה שחשוב לדעת על מזונות אישה במדריך המקצועי שלפניכם.

  תוכן עניינים

  מתי אישה זכאית למזונות אישה?

  בהתאם להלכה היהודית על הגבר חלים חובות כלכליות לדאוג לאשתו במהלך הנישואין, והוא חייב לכלכל אותה מרגע שהוכרזו כבעל ואישה, כל עוד הוא נשוי לה, ועד למתן הגט, אלא אם נשללה זכותה לקבל מזונות, לפי אחת מהעילות השוללות מזונות אישה.

  כלומר, כאשר גבר עוזב את הבית, או במקרים שהאישה עוזבת את הבית בנסיבות מוצדקות, ובכל מקרה אחר בו הגבר מפסיק לכלכל את האישה, האישה רשאית לתבוע את זכותה למזונות אישה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי בעל פטור ממזונות אישה?

   בעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה במקרים בהם יש עילה לשלילת מזונות וביניהן:

   אישה שבגדה או שעשתה מעשה כיעור

   במקרים בהם הבעל יוכיח בראיות כבדות משקל שהאישה בגדה, הוא יהיה פטור מתשלום מזונות אישה. אין זה פשוט להוכיח בגידה ולעיתים מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית, לנוכח התרחשות הבגידה בחדרי חדרים ולנוכח העובדה כי הבעל לא יכול להשתמש בראיות שנאספו באופן לא חוקי, כגון מכשירי ציתות או צילום סתר של האישה בתוך ביתה.

   לעומת זאת, במקרים בהם יש ראיות להתנהגות אישה שאינה הולמת (מעשה כיעור), כמו נשיקה, התרועעות עם גברים, וכל מעשה אחר שיש בו להעיד על חשד לבגידה שלא הוכחה, הבעל עשוי להיות פטור מתשלום המזונות.

   האישה עוברת על דת משה או עוברת על דת יהודית

   הבעל עשוי להיות פטור מתשלום מזונות אישה במקרים בהם אישה עוברת עבירות דתיות (עוברת על דת), או גורמת לבעל לעבור על עבירות מן הדין הדתי.

   חשוב לדעת שעל מנת שהבעל יהיה פטור, יש להעלות טענות אלה בתום לב, כך שגבר שאינו נוהג לפי הדין הדתי ממילא, לא יוכל לטעון שהאישה "החטיאה" אותו, והוא לא יהיה פטור מתשלום מזונותיה.

   כמו כן על מנת שהבעל יהיה פטור מתשלום המזונות עליו להוכיח שהוא לא הסכים להתנהגותה בדיעבד במעשיו. כלומר עליו לדרוש ממנה לחדול מהתנהגותה, ורק אם האישה המשיכה במעשיה, ניתן לשלול מזונותיה.

   האישה מסרבת לקיים יחסי אישות או שהיא עזבה את הבית

   במקרים בהם האישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל או שהיא עזבה את הבית מבלי שיש לה כל סיבה מוצדקת לכך, יתכן והבעל יהיה פטור מתשלום מזונותיה.

   מהם מזונות אישה זמניים?

   במקרים בהם נדרש לאישה סעד דחוף למזונות אישה, ניתן להגיש בקשה למזונות אישה זמניים. למשל במקרים בהם האישה אינה עובדת כלל ואינה מסוגלת לכלכל את עצמה, ניתן לבקש סעד זמני למזונות אישה.

   ההחלטה בעניין המזונות הזמניים תנתן באופן מהיר יחסית, עוד בטרם לדיון הממושך במזונות האישה. מטרת הסעד הזמני הוא לדאוג לאישה שאין באפשרותה לעשות זאת ולמנוע פגיעה באישה, עד לסיום הדיון במזונות האישה.

   האם אישה זכאית למזונות גם כשהיא משתכרת היטב?

   כאשר האישה עובדת, הכנסותיה יקוזזו מסכום דמי מזונות האישה שנקבעו כי על הגבר לשלם לאישה, כך שהסיכויים שאישה המשתכרת היטב תזכה למזונות אישה הם נמוכים יחסית. יחד עם זאת, אם הגבר משתכר בשכר גבוה גם כן, והאישה הורגלה לרמת חיים גבוהה, ששכרה לבדו לא יספיק לשמור על רמת חיים זו, יתכן והגבר יחוייב לשלם לה השלמת מזונות.

   יצויין כי במקרים חריגים, בית הדין עשוי לקבוע שאין לקזז את ההכנסות של האישה מהמזונות, למשל במקרים של סרבנות גט.

   האם ניתן לחייב אישה לצאת לעבוד ולדאוג בעצמה למזונותיה?

   אם במהלך חיי הנישואין האישה לא עבדה ודאגה לרוב לטיפול בבית, לא ניתן לכפות עליה לעבוד רק במטרה להפחית את דמי המזונות, גם במקרים בהם הילדים כבר בגרו והאישה לא נדרשת לדאוג לגידולם.

   איך נקבעת רמת החיים של האישה?

   החיוב במזונות כולל את כל צרכי האישה, וסכום החיוב נקבע בהתאם לכלל "עולה עמו ואינה יורדת". משמעות הכלל היא שהגבר מחוייב לשלם לאישה סכום שיספיק לשמור על רמת החיים אליה הורגלה במהלך תקופת הנישואין.
   רמת החיים אליה הורגלה האישה נקבעת לפי אומדן והערכה של מאפיינים כגון: הכנסת הבעל לרבות הטבות שכר, מקום המגורים, הוצאות המחייה הרגילות של המשפחה וכו'.

   האם ידועה בציבור זכאית למזונות אישה?

   מזונות אישה הם זכות המגיעה לאישה מן הדין הדתי, ולידועה בציבור אין זכות על פי חוק למזונות אישה.

   אף על פי כן בית המשפט הרחיב את הפסיקה כך שגם במקרים של ידועה בציבור, יתכן והיא תהיה זכאית למזונות אישה.

   במקרים חריגים בית המשפט עשוי לפסוק מזונות ידועה בציבור למי שהוכיחה כי היא ידועה בציבור וכי יש נסיבות חריגות המצדיקות תשלום מזונות ידועה בציבור או מזונות משקמים. המזונות יפסקו בסכום חד פעמי או למשך תקופה מוגבלת בזמן בלבד.

   מזונות אישה ישולמו כשלבעל אין עילה להתגרש מהאישה

   בשורה התחתונה, מזונות אישה מטרתם שמירה על רמת החיים של האישה במקרים בהם הבעל מבקש להתגרש ממנה ללא כל עילה מוצדקת. זכות זו עומדת לאישה, עד למתן הגט.

   מזונות מדין מעוכבת

   מזונות מדין מעוכבת הם מזונות הניתנים לאישה שבעלה מסרב לתת לה גט ("מעוכבת מחמתו"), עד למתן הגט. על פי פסיקת בית הדין הרבני, מזונות מעוכבת אינם המשך ישיר לתשלום מזונות אישה, אלא למעשה קנס על סרבנות הגבר לתת גט לאישה, על אף שהוא חויב לתת לה גט.

   המשמעות היא שגם כשהאישה משתכרת היטב ("מעשה ידיה"), שכר זה לא יקוזז מהמזונות, שכן מדובר בקנס המוטל על הגבר עקב סרבנותו שלו, ולא עקב מעשי האישה.

   בנוסף גם אם נקבע שהאישה היא מורדת ולא זכאית למזונות אישה, למשל כשנקבע שבני הזוג שניהם "מורדים זה על זו", במקרה שהם כבר לא חיים זמן יחד, אך מסיבה כזו או אחרת הגבר מעכב את מתן הגט, האישה עדיין עשויה להיות זכאית למזונות מדין מעוכבת.

   היכן להגיש תביעת מזונות: לביה"ד או לביהמ"ש לענייני משפחה?

   תביעה למזונות אישה ניתן להגיש לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. האישה רשאית לבחור היכן להגיש את תביעת מזונות האישה, כל עוד תגיש אותה ראשונה, ובטרם הבעל הגיש תביעה זו.

   יחד עם זאת חשוב לדעת שעל מנת שהבעל יוכל להגיש תביעה למזונות אישה בבית הדין הרבני, עליו להגיש תביעת גירושין ולכרוך אליה את תביעת מזונות האישה כדין. לעומת זאת האישה יכולה להגיש תביעת מזונות אישה גם ללא שהגישה תביעת גירושין.

   הדיון בתביעת מזונות אישה יהיה על פי הדין הדתי, גם במקרה שהוא מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, ולכן הדיון יהיה כפוף לכך שהאישה זכאית למזונות אישה על פי כללי הדין הדתי, וכל עוד לא נשללה זכותה.

   יחד עם זאת יתכנו הבדלים בין פרשנות בית המשפט לבין פרשנות בית הדין.

   כך למשל במקרים שהבעל טוען כי האישה מורדת (מסרבת לקיים יחסי מין או עזבה את הבית) ואינה זכאית למזונות אישה, לאישה עומדות טענות הגנה למרידתה, כמו למשל אלימות של הבעל, התנהגות לא ראויה של הבעל וכו'.

   בית המשפט לענייני משפחה נוטה יותר להקל בטענות ההגנה של אישה שמבקשת לעזוב את הבית, מבלי לבטל את זכותה למזונות אישה, ביחס לבית הדין הרבני.

   יחד עם זאת, הבחירה בערכאה השיפוטית שתדון בהליך היא מורכבת, ויש לבחון את כלל הנסיבות, בטרם בוחרים היכן לדון בתביעת מזונות אישה.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש