ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  ביטול הסכם גירושין [מדריך משפטי, 2023]

  בשנים האחרונות זוגות רבים שהחליטו להתגרש מבקשים לערוך הסכם גירושין במקום לנהל מאבק משפטי ממושך ומפרך שפוגע במרק חייהם של כל הנוגעים בדבר.

  ביטול הסכם גירושין [מדריך משפטי]
  הסכם גירושין הינו הסכם בעל אופי מיוחד ולכן הוא דרוש אישור ערכאה שיפוטית. לאור כך, ביטול הסכם גירושין שאושר כדין בערכאה שיפוטית, יהיה שונה מביטול הסכם רגיל.

  תוכן עניינים

  ראשית יש להבין מהו הסכם גירושין

  הסכם גירושין הינו חוזה בין בני זוג שמעוניינים להסדיר ביניהם בטרם לגירושין את כלל הנושאים העלולים לגרור למחלוקת, כגון סידור הגט, חלוקת הממון, דמי מזונות ילדים וזמני שהות. על פי החוק, על כל חוזה, לרבות הסכם גירושין, חלים דיני החוזים הכלליים. יחד עם זאת, הסכם גירושין הינו הסכם בעל מעמד ייחודי ובעל מאפיינים ייחודיים. כך למשל בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, אין די בחתימת הצדדים על ההסכם אלא על הסכם בין בני זוג נשואים לאשר את ההסכם על מנת שהסכם גירושין יהיה בתוקף.

  האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

  אין הסכם שהוא חסין מפני ביטול, גם לא הסכם שאושר בפני בית המשפט, יחד עם זאת ניתן לבטל הסכם גירושין בנסיבות חריגות בלבד, וזאת לאור עקרון סופיות הדיון, לאחר שההסכם אושר על ידי בית משפט.

  ביטול הסכם גירושין יעשה בכפוף לדיני החוזים הכלליים אשר חלים עליו, וניתן לתבוע את ביטול החוזה בשל פגם שנפל בעת כריתת החוזה. יחד עם זאת, בשל אופייו הייחודי של הסכם הגירושין, הוא יבוטל בנסיבות חריגות בלבד, לרוב במקרים חריגים מאוד של כפייה, הטעייה או חוסר תום לב מובהק.

  ניתן לתבוע את ביטול הסכם הגירושין גם במקרים של הפרת חוזה ("מחמת התנהגות הצדדים"), כלומר כאשר הצדדים לא נוהגים בפועל בהתאם להסכם, סוטים מההנחיות, ובכך בעצם התנהגותם הם מביאים לבטלותו, אך גם כאן חשוב לזכור שההסכם יבוטל בנסיבות חריגות בלבד.

  נטל הראייה המוטל על המבקש לבטל הסכם גירושין הינו גבוה במיוחד, בשל עקרון סופיות הדיון אופיו הסופי של הסכם שקיבל תוקף של פסק דין על ידי ערכאה שיפוטית. כך במקרה של ביטול ההסכם מחמת התנהגות יש צורך להראות סטייה משמעותית ועקבית של שני הצדדים שסוטה מהוראות ההסכם, ולא ניתן להסתפק בסטייה חד פעמית של אחד הצדדים מההוראות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כאמור, הסכם גירושין עוסק לרוב בסידור הגט, חלוקת הרכוש וממון, אחריות הורית, זמני שהות מזונות ילדים וכיו"ב. הסכם הגירושין מתפקד כגוף אחד, כאשר הנושאים בו הם שלובים זה בזה ונולדים מתוך ראייה כוללת של כלל הנושאים שכמעט בלתי אפשרי להפריד ביניהם.

   כך לדוגמא יכול הסכם גירושין לכלול נושאים שלכאורה הם שונים כגון ויתור האישה על כתובתה בעניין סידור הגט והסכמה על תשלומי מזונות ילדים גבוהים בעניין מזונות הילדים, אך למעשה כוונת הצדדים בעת כריתת החוזה הינה ויתור מצד האישה על כתובתה בתמורה לכך שהאיש ישלם מזונות ילדים גבוהים יותר. כלומר, בפועל, שינוי אחד הנושאים בהסכם תוך הותרת הנושא האחר בהסכם על כנו, יוביל לריקון הסכמת הצדדים מתוכנה.

   על כן יש קושי להפריד בין נושאי ההסכם כאשר מדובר בהסכם גירושין וגם במקרים בהם התובע לביטול הסכם מבקש לשנות סעיף אחד בלבד, הוא יבוטל בנסיבות חריגות בלבד ונטל הראייה יהא גבוה במיוחד.

   חשוב לציין כי גם אם בית המשפט יקבל את הטענה לבטלות ההסכם, בין אם בנסיבות חריגות במיוחד ובין אם מחמת התנהגות הצדדים, בית המשפט לא יטה לבטל את ההסכם כולו או אף את הסעיף המבוקש, אלא יבחן את הנסיבות ואת ההסכם, וינסה לתקן את ההסכם או הסעיף ולרפא את העוול שנגרם בגינו, מבלי לבטלו, תוך שהוא עומד על כוונת הצדדים בעת כריתת החוזה.

   היכן מבטלים הסכם גירושין?

   ביטול הסכם גירושין יוגש כתביעה וההליך יערך בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, בהתאם לערכאה שנתנה תוקף של פסק דין להסכם המקורי שנחתם בין בני הזוג, כך שהסכם שאושר בבית הדין הרבני יבוטל בפני בית הדין הרבני והסכם שאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה יבוטל בהתאם בבית המשפט לענייני משפחה.

   מתי אפשר לשנות הסכם גירושין

   כאשר יש שינוי נסיבות משמעותי ומהותי.

   בתביעה העוסקת בנושאים הקשורים לילדים כמו שינוי גובה מזונות או שינוי זמני שהות בין הילד להוריו, בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה לגופו, וישים את עקרון טובת הילד לנגד עיניו, כך שהוא יעמוד מעל עקרון סופיות הדיון, והדרך לשינוי ההסכם בנושאים אלה תהא פתוחה על מנת לשמור על טובת הילדים.

   טובת הילד הינו עקרון מהותי בשיטת המשפט בישראל, והוא גובר על עקרונות אחרים. על כן כאשר הסכם גירושין כולל סעיפים בעניין ילדים, כגון מזונות וזמני שהות, הם נועדים להגן על רווחת הילדים, והסכמות הצדדים לעולם לא יהיו דרקוניות לגביהם, אלא ניתנות לשינוי כאשר יתרחש שינוי נסיבות מהותי.

   מהו שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי הסכם גירושין –  שינוי הנסיבות שיוביל לשינוי הסכם גירושין אינו יכול להיות שינוי סתמי, אלא שינוי מהותי, משמעותי וקבוע, שלא ניתן היה לצפות אותו בעת כריתת ההסכם. שינוי נסיבות מהותי יהא שינוי חד ביכולת לכלכל את הילדים, כך למשל במקרים שאחד הצדדים משפר באופן משמעותי וניכר את מצבו הכלכלי בעוד הצד השני שרוי במצב כלכלי קשה, כמו כן במקרים שאחד הצדדים פשט רגל, או שיש הרעה משמעותית בשכר לטווח ארוך, לדוגמא עקב תאונה או מחלה חו"ח או עקב פיטורים או הפחתת משרה משמעותית וקושי ממשי במציאת עבודה חדשה.

   שינוי נסיבות מהותי נוסף שיכול להיות הוא שינוי במסגרת זמני השהות של כל אחד מהצדדים עם הילדים, בין אם בהסכמה בין ההורים ובין אם בשל הפרות חוזרות ונשנות של זמני השהות, גם שינוי משמעותי בצורך של הילדים יכול להוות שינוי נסיבות משמעותי, שיש בו להוביל הן לשינוי זמני השהות שנקבעו בהסכם והן לשינוי דמי המזונות שנקבעו.

   נטל ההוכחה של שינוי נסיבות מהותי הוא על מי שטוען שהתרחש שינוי הנסיבות, לא מדובר בנטל פשוט, ובית המשפט יבקש לראות ראיות מוצקות לא רק למצב הנוכחי כיום אלא גם למצב שהיה בעת כריתת ההסכם על מנת להוכיח שאכן היה שינוי בנסיבות שמצדיק את שינוי ההסכם.

   האם הלכת 919/15 מהווה שינוי נסיבות מהותי?

   פסק הדין התקדימי בע"מ 919/15 שניתן על ידי בית המשפט העליון ביולי 2017, קבע כי שני ההורים חבים בנטל המזונות על ילדיהם בין הגילאים 6-15, ושחלוקת התשלום בין ההורים תקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של כל צד, באופן יחסי לזמני השהות של כל צד עם הילד.

   כך למעשה במצב בו הילדים נמצאים במשמורת משותפת עם זמני השהות שווים וכושר ההשתכרות של הצדדים הינו שווה, לא יקבע תשלום מזונות אלא כל צד יישא בהוצאות הילד כאשר הוא שוהה אצלו, וכל אחד מהצדדים ישלם מחצית התשלומים הנוספים של חינוך ורפואה.

   לאור כך, נשאלת השאלה האם הלכת בע"מ 919/15 כשלעצמה, תהווה שינוי נסיבות מהותי שיצדיק שינוי הסכם גירושין על דרך של הפחתת מזונות, במקרים בהם נחתם הסכם הגירושין לפני יולי 2017?

   במסגרת הליך בע"מ 7670/18 נקבע כי הלכת 919/15 אינה מהווה שינוי נסיבות מהותי כשלעצמה שיצדיק הפחתת סכום מזונות באופן רטרואקטיבי על הסכמי גירושין שנחתמו לפני יולי 2017, וכי נדרש להוכיח שינוי נסיבות מהותי שיצדיק שינוי הסכם הגירושין.

   יחד עם זאת, אם יוכח שינוי נסיבות מהותי שיצדיק את שינוי הסכם הגירושין, הערכאה השיפוטית תחיל את עקרונות הלכת 919/15 בע"מ על שינוי הנסיבות הספציפי המהותי שחל.

   תיקון הסכם גירושין בהסכמה

   הסכמה היא מילת המפתח בכל הנוגע לגירושין, הן לטובת כל אחד מבני הזוג והן לטובת ילדיהם המשותפים, שכן בניגוד להסכמים אחרים, בעיקר כשמעורבים ילדים, מדובר בהסכם מיוחד בתוך המשפחה, וחשוב לזכור שבשוך הקרבות המשפטיים החיים ממשיכים, וגם לאחר הגירושין אתם עדיין נותרים משפחה בשביל ילדיכם, ובמלחמה המשפטית הזו יש רק מפסידים.

   תיקון ושינוי הסכם גירושין בהסכמה יכול להיערך בכל עת בהתאם להסכמת הצדדים. תיקון או שינוי הסכם גירושין בהסכמה יערך בהסכם בכתב באמצעות נספח להסכם המקורי שאושר, ויש להגיש בקשה לאישור נספח להסכם, לאותה הערכאה בה אושר ההסכם המקורי, על מנת שיינתן תוקף לתיקון המוסכם.

   לסיכום

   ביטול הסכם גירושין יעשה במשורה, בנסיבות חריגות בלבד, תוך נטל ראייה מוגבר על הצד הטוען לביטול ההסכם, תוך שבית המשפט יעדיף ראשית לנסות לרפא את העוול שנגרם ולהימנע מביטולו. יחד עם זאת שינוי הסכם גירושין בעניינים הנוגעים לילדים הינו גמיש יותר ויבחן בהתאם לטובת הילד, אך זאת רק במקרים של שינוי נסיבות מהותי משמעותי וקבוע, שלא ניתן היה לצפות אותו בעת כריתת ההסכם.

   כמו כן שינוי הסכם גירושין בהסכמה בין הצדדים יכול להיערך בכל נושא ובכל עת בהתאם להסכמת הצדדים באמצעות אישורו בפני הערכאה בה אושר ההסכם המקורי.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש