ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הצלחה: בני הזוג הסכימו על הפרדה רכושית. הסכם הממון יקויים

  תקציר

  בני זוג חתמו על הסכם ממון בטרם נישאו. בהסכם הממון קבעו בני הזוג הפרדה רכושית מפורשת. כאשר בני הזוג החליטו להתגרש, הבעל ביקש שכל אחד מהצדדים ישאר עם הרכוש שבבעלותו.

  האישה סירבה לקיים את הסכם הממון עליו חתמה, וביקשה חלוקה של כל הרכוש שנצבר בנישואין, על פי חוק יחסי ממון.

  בית המשפט קיבל את עמדתנו שהסכם הממון העיד על כוונת הצדדים המפורשת להפריד את הרכוש, וקבע שהסכם הממון יקויים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רקע

   גבר שהיה למוד גירושים כואבים הכיר אישה חדשה וביקש לפתוח פרק חדש בחייו. הגבר שזכר את הגירושין הקשים, ביקש שלא לעבור שוב פרידה כואבת וקשה. לכן, לפני שנישא לבחירת ליבו החדשה, הוא ערך הסכם ממון, ואישר אותו בפני בית המשפט.

   שני בני הזוג קיבלו ייצוג משפטי בטרם החתימה על ההסכם, וכל אחד מהם הבין את משמעות ההסכם, שמטרתו הייתה להפריד את הרכוש שבבעלות כל אחד מבני הזוג, ולהחריג כל רכוש שלא בבעלות משותפת מהרכוש המשותף.

   אף על פי כן, בבואם של בני הזוג להתגרש, דרשה האישה לבטל את הסכם הממון ולחלק ביניהם את הרכוש בבעלות כל אחד מהצדדים, בניגוד לקבוע בהסכם. הגבר, שהחזיק ברכוש בעל ערך רב, שהשיג במו ידיו, פנה אלינו לקבל ייצוג משפטי וביקש לקיים את ההסכם כלשונו.

   האתגרים עמם התמודדנו בתיק זה

   בני זוג רבים נוהגים במשטר של הפרדה רכושית, בעיקר כאשר מדובר בנישואין שניים. לעיתים בני זוג מסכימים על כך, אך בדיעבד הם מתחרטים על הסכמתם.

   כך במקרה זה, האישה ביקשה לשפר בדיעבד את תנאי ההסכם עליו חתמה מרצונה, תוך שהיא מיוצגת על ידי עורכת דין, ולא בחלה בטענות שונות. גם כאשר טענותיה היו סותרות.

   מחד טענה האישה כי יש לבטל את ההסכם, מאידך בתביעה נוספת שהגישה נגד הבעל, טענה האישה שיש לאכוף את ההסכם באופן בו הרכוש יחולק בהתאם לחוק איזון משאבים.

   כשעומתה האישה עם טענותיה הסותרות בתביעות השונות, טענה האישה טענות על מצבה הנפשי בעת חתימת ההסכם, לחץ שהופעל עליה, שההסכם לא סביר ועוד ועוד.

   ההישגים שלנו

   1. הוכחנו שהאישה, שהייתה מיוצגת בעת חתימת הסכם הממון, חתמה עליו מרצונה החופשי, תוך שהיא מבינה את משמעותו.
   2. הוכחנו שהצדדים נהגו בהפרדת רכוש משך הנישואין, כפי שהסכימו ביניהם בהסכם הממון.
   3. הפרכנו את טענותיה של האישה, לפיהן היא לא הייתה כשירה לחתום על ההסכם.
   4. הפרכנו את טענות האישה שההסכם לא היה סביר או מקפח.
   5. הוכחנו שהסכם הממון היה הסכם הוגן וצודק, בכפוף לרצון הצדדים במועד חתימתו.
   6. בית המשפט קיבל את עמדתנו שיש לקיים את הסכם הממון.
   7. משמעות ההחלטה היא שהסכם הממון יקויים כלשונו, ושהרכוש שבבעלות כל אחד מהצדדים ישאר בבעלותו.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש