ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  כיצד מתמודדים עם סרבנות גט [מדריך משפטי]

  לפי הדת, גבר חייב להסכים לתת לאישה את הגט, וגט שניתן ללא הסכמתו החופשית של הגבר נחשב לגט מעושה, שהוא גט פסול. במרוצת השנים תוקנו תקנות שחייבו גם את הסכמת האישה לקבל את הגט.

  כיום על מנת שזוג יוכל להתגרש, שני בני הזוג חייבים להסכים לגירושים.

  תוכן עניינים

  מצב זה יצר תופעה קשה של סרבנות גט, ונשים וגברים שנותרו עגונים בכלא נישואין שכבר מזמן תמו, מבלי יכולת להמשיך ולהתקדם בחייהם. במדריך המשפטי שלפניכם נשיב על השאלות כיצד ניתן להתמודד עם תופעת סרבנות הגט? ואילו אמצעים ניתן להפעיל כנגד סרבני גט?

  האם בית הדין הרבני יכול לכפות על צד להתגרש?

  על אף שנדרשת הסכמת שני בני הזוג לגירושין, ובלעדיה לא ניתן להתגרש, במקרה שישנה עילה דתית מוצדקת לגירושין, ניתן לכפות ולהפעיל אמצעי לחץ (ובעבר אף אמצעים אלימים) על מנת שבן הזוג יתן את הגט. לפי פירוש הרמב"ם, כאשר ישנה עילה דתית מוצדקת לגירושין, הגט יהיה כשר גם אם הופעלו על סרבן הגט אמצעי לחץ וכפייה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לדעת הרמב"ם מי שפועל על פי יצר הרע ומסרב להתגרש בניגוד לעילה הדתית המוצדקת שמחייבת או כופה עליו להתגרש, נמצא תחת השפעה רעה שהוא כפה על עצמו. על כן ניתן להכות אותו עד שהיצר הרע יעבור לו והוא יאמר בעצמו שהוא רוצה להתגרש, ואין בכך כפייה הפוסלת את הגט שניתן.

   כיצד יוגדר מי שמסרב להתגרש כסרבן גט?

   סרבן גט הוא אדם שניתן כנגדו פסק דין המחייב אותו בגירושין או הכופה עליו גירושין. חשוב לשים לב להבדלים בין פסק דין הממליץ על גירושין לבין פסק דין המחייב גירושין ולבין פסק דין הכופה גירושין:

   פסק הדין המליץ על גירושין או שקבע שזו מצווה להתגרש – מי שמסרב להתגרש לאחר שניתן פסק דין הממליץ על גירושין או פסק דין הקובע שזו מצווה להתגרש, לא יחשב לסרבן גט.

   פסק הדין חייב גירושין – מי שמסרב להתגרש לאחר שניתן פסק דין המחייב גירושין, יוגדר כסרבן גט, אך הסנקציות עליו יהיו קלות יחסית ולא יכללו עונשי מאסר.

   פסק הדין כפה גירושין – מי שמסרב להתגרש לאחר שניתן פסק דין הכופה גירושין יוגדר כסרבן גט והסנקציות עליו יהיו קשות ויכולות לכלול אף מאסר ממושך.

   אילו סנקציות בית הדין הרבני רשאי להטיל על סרבני גט?

   מעת שאדם הוכרז כסרבן גט בית הדין הרבני רשאי להטיל עליו סנקציות:

   חיוב מזונות אישה גבוהים במיוחד או ביטול זכאות למזונות אישה

   על פי הדין הדתי, כל עוד בני הזוג נשואים הגבר חייב במזונות אשתו. בית הדין הרבני רשאי לעקר את הסיבה לסרבנות הגט, שפעמים רבות היא כלכלית, באמצעות חיוב כספי או ביטול זכאות כספית.

   כך במקרה שהאישה היא סרבנית גט בית הדין רשאי לשלול את זכותה למזונות אישה. כאשר הגבר הוא סרבן הגט בית הדין רשאי להטיל עליו מזונות עונשיים ולחייב אותו בתשלום גבוה עד שיתן את הגט.

   שלילת רישיונות

   שלילת רישיון הנהיגה, רישיון נשק, וכל רישיון עיסוק המוסדר על פי הדין. בנוסף, ניתן למנוע מסרבן הגט להבחר או לשאת במשרות של גופים ציבוריים.

   שלילת דרכון

   לרבות הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.

   שלילת קצבאות

   במקרים של סרבנות גט קשה, ניתן לשלול קצבאות המגיעות לסרבן הגט מהביטוח הלאומי.

   מאסר אזרחי

   מאסר אזרחי עד עשר שנים על סרבן גט. בית הדין רשאי להאריך את תקופת המאסר.

   האם גבר מסורב גט רשאי להינשא לאישה אחרת?

   בהיתר מיוחד, בית הדין הרבני רשאי לאפשר לגבר שאשתו הוגדרה כסרבנית גט, להינשא לאישה שנייה. על פי רוב בית הדין הרבני נוטה שלא להטיל סנקציות חריפות על אישה סרבנית גט, אלא הוא יעדיף לתת לגבר היתר נישואין לאישה שנייה בכפוף לתנאים שיקבע, כגון, היתר מאה רבנים, חתימה על גט והעברתו לשליח בית הדין, התחייבות או ערובה לתשלום הכתובה וכו'.

   חשוב לדעת שאם הוטלו סנקציות על האישה בגין סרבנות הגט יש להמתין במשך 3 שנים לפחות עד שניתן יהיה לבקש היתר נישואין לאישה שנייה. כמו כן היתר נישואין לאישה שנייה ניתן לגברים בלבד, ואישה אינה יכולה לבקש היתר מעין זה.

   האם המדינה רשאית להטיל סנקציות על סרבן גט?

   בשנת 2016 ניתנה הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.24 לפיה ניתן להגיש כתב אישום פלילי בגין אי קיום צו שיפוטי של בית הדין הרבני למתן או קבלת גט. בשנת 2019 הורשע לראשונה סרבן גט שעיגן את אשתו במשך כ-20 שנה, בעבירה פלילית.

   האם בית המשפט רשאי להטיל סנקציות על סרבן גט?

   דרך נוספת להתמודד עם סרבנות גט היא באמצעות תביעה נזיקית כנגד סרבן הגט לבית המשפט. בית המשפט רשאי לחייב את סרבן הגט לפצות את בן זוגו מסורב הגט. תביעה נזיקית יכולה להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים פיצויים לבן הזוג מסורב הגט.

   שחרור עגונים מכלא הנישואין

   בשורה התחתונה, תופעת סרבנות הגט היא תופעה קשה שכולאת את בן הזוג העגון בנישואין בניגוד לרצונו. לבית הדין הרבני כלים שונים להתמודד עם תופעת סרבנות הגט, באמצעות הטלות סנקציות קלות וחמורות, במטרה להביא את סרבן הגט להסכים לתת או לקבל את הגט, ולשחרר את בן זוגו העגון מכלא הנישואין.

   תביעת נזיקין כנגד סרבני גט

   על פי הפסיקה, בין בני זוג קיימים יחסי קרבה מיוחדים, המחייבים אותם לנהוג בהגינות וכבוד כלפי בן זוגם. סרבני גט פוגעים בחירות ובכבוד של בן הזוג וכובלים אותם לנישואין לא רצויים, מתוך נקמנות או אינטרסנטיות.

   לפיכך ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד סרבני גט, בגין עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה.

   לבית המשפט סמכות לפסוק פיצויים בגובה מאות אלפי שקלים, עבור הנזקים שנגרמו למסורב הגט, לרבות נזקים נפשיים. לצורך פסיקת גובה הפיצוי בית המשפט ייקח בחשבון את הפעולות שנקט בן הזוג שמבקש להתגרש.

   לכן על המבקש להתגרש, להוכיח שהוא עשה את כל המאמצים על מנת להשיג את הגט.

   חשוב לדעת, שישנו מתח בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע לתביעות נזיקין כנגד סרבני גט.

   כך כאשר תביעת נזיקין מוגשת בטרם למתן הגט, בית הדין הרבני עשוי לקבוע שלא ניתן לדון במתן הגט כל עוד תביעת הנזיקין עומדת בעינה. קביעה זו נובעת מתוך החשש לגט מעושה, שהוא גט שניתן מתוך לחץ וכפייה ולא מתוך הסכמה חופשית של בן הזוג, ולכן גט זה הוא פסול.

   מתי סירוב לתת גט לא ייחשב לסרבנות גט?

   במקרים בהם אין עילת גירושין מוצדקת, סירוב למתן גט לא ייחשב לסרבנות גט. ככלל, בית הדין הרבני מגדיר סרבני גט, רק במקרים בהם יש פסק דין המחייב בגט או כופה גט, ולא במקרים בהם יש מצווה או המלצה לגירושין בלבד.

   יחד עם זאת, חשוב לדעת שישנם שופטים בבית המשפט, שהכירו בתביעת נזיקין כנגד סרבני גט, גם במקרים של מצווה או המלצה לגירושין, ואפילו במקרים בהם אין כל פסק דין למתן גט, אך בני הזוג כבר לא חיים כנשואים, הקימו משפחה חדשה וכיו"ב.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש