לייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 077-9974772

פתיחת תיק גירושין ברבנות

h

כיצד פותחים תיק גירושין ברבנות, כיצד נראה ההליך המשפטי ומה סדר האירועים שיבואו בהמשך?

פתיחת תיק גירושין ברבנות

לכל תהליך יש את הסדר הכרונולוגי שלו, סדר שבא לידי ביטוי בפתיחה, אמצע וסיום. כך גם בתהליכים אישיים שאנו חווים במהלך החיים. כאשר אין ספק שאחד מאותם תהליכים אישיים ומשמעותיים, הוא תהליך הגירושין, הטומן בחובו קושי נפשי, כלכלי, ומשפחתי רב. כמו כן, כמו כל תהליך, יש לו התחלה אמצע וסוף.

תחילתו של הליך הגירושין היא לכאורה, ההודעה וההחלטה להתגרש. אך ההתחלה האמתית, היא בפתיחת תיק הגירושין בבית הדין הרבני.

הליך הגירושין על רגל אחת

לאחר פתיחת התיק בבית הדין הרבני, הליך הגירושין מתפצל לשני שלבים מקבילים.

האחד הוא במקרים שבהם הגירושין נעשים בהסכמה, ומוגשים בתור “הסכם” לבית הדין הרבני.

השני, הוא כאשר הגירושין נערכים שלא בהסכמה, אז מוגשת בעצם “תביעת גירושין”.

השלב הבא בתהליך, הוא דיון בפני בית הדין הרבני. לאחר מכן, בעת הצורך, יתקיים “המשפט” במסגרתו יישמעו עדים, לרבות בני הזוג.

בשלב הבא יינתן פסק הדין ע”י דייני בית הדין.

לבסוף, ייערך טקס הגירושין המסורתי שבו בהתאם לדת היהודית, “מגרש” הגבר את אשתו ובעצם מוסר לה את “כתובתה”.

הגשת תביעה לבית הדין

את כתב תביעת “הגירושין” יש בדומה לכל כתב תביעה, כלומר כתב תביעה צריך לכלול את הנימוקים לגירושין, את פרטיהם האישיים של בני הזוג, לרבות פרטי ילדיהם המשותפים ככל שישנן, יש לצרף תעודת נישואין, תמונות פספורט ואף צילום של תעודה מזהה. את כתב התביעה יש להגיש במזכירות בית הדין בשלושה העתקים.

יחד עם כתב התביעה יש לשלם אגרה לקופת בית הדין. חשוב להדגיש כי אגרת פתיחת תיק גירושין עומדת כיום על סך של 347 ₪, כאשר במהלך הליך הגירושין ישנן אגרות נוספות המשתנות בהתאם לבקשה.

העתק מכתב תביעת הגירושין יש למסור לבן הזוג השני.

גירושין בהסכמה

כאשר מוגשת תביעת גירושין בהסכמה, יש להגיש בעצם “הסכם גירושין”. את ההסכם מגישים כפי שמגישים כתב תביעה, בשלושה העתקים, ולשלם אגרה בשיעור מופחת יותר.

הסכם הגירושין צריך לכלול גם הוא את טעמי הגירושין, ועליו להיות חתום ע”ש שני בני הזוג. בנוסף, בדומה לתביעת גירושין, צריך ההסכם לכלול את פרטיהם של בני הזוג ואת פרטיהם של ילדיהם המשותפים. להסכם גם יש לצרף העתקים של תעודת הנישואין וצילום של תעודות מזהות.

ניהול ההליך

בין אם מוגשת תביעת גירושין או הסכם גירושין המוסכם על הצדדים, יזמן בית הדין את בני הזוג לדיון בפניו. ככלל, בדיון הראשון ייעשה ניסיון לגשר בין בני הזוג על מנת להביאם לידי שלום בית על מנת לשמר את התא המשפחתי. שהרי לנישואין משמעות גדולה בהלכה היהודית.

ככל שניסיון ליצור שלום בית לא צולח, יאשר בית הדין את הגירושין, כאשר קיימת הסכמה ואז יתקיים טקס הגירושין.
ככל שמוגשת תביעת גירושין ללא הסכמה, בית הדין רשאי לקיים את ההליך בישיבה הראשונה, והוא רשאי לדחותה להמשך ההליך.

הליך הגירושין, הוא ככל הליך משפטי, יש להוכיח עילת גירושין כגון: עקרות, אי התאמה, חוסר רצון לקיים יחסי מין וכיו”ב. על מנת להוכיח את עילת הגירושין, מתקיים דיון הוכחות לכל דבר ועניין שבמסגרתו הצדדים רשאים להשמיע עדים, ולהעיד בעצמם.

בדומה לכל הליך משפטי, לאחר סיום שמיעת ראיות בעלי הדין, הצדדים מסכמים את טענותיהם.

לאחר שלב הסיכומים, בית הדין יפסוק את דינו.

פסק הדין וטקס הגירושין

תכליתו של פסק דינו של בית הדין הרבני היא להכריע האם על הבעל או על האישה לתת גט לרעהו. משמעות מתן הגט היא בעצם הכרעה בעניין הגירושין.

ככלל, בית הדין לא ימנע מהצדדים להתגרש, אלא במקרים בהם לא הוכחה עילת גירושין, וכאשר מוכח (ע”י אחד מבני הזוג) כי יש מקום לקיים שלום בית בין הצדדים.

לאחר שבית הדין מורה על מתן גט, על בן הזוג לקיים את פסק דינו. כאשר בנקודה זו, ישנם לצערנו מקרים חריגים המתרחשים לא אחת, בהם מי מבני הזוג מסרבים לתת גט לרעהו. במקרים כאלו, לבית הדין סמכויות לאכוף מתן גט באמצעות סנקציות, לרבות: שלילת רישיון, ואף במאסר במקרים חריגים.

ככל שאין קושי בביצוע פסק הדין, יתקיים טקס מתן הגט, שהוא טקס דתי- הלכתי, שבמסגרתו, נותן הבעל לאישה “גט” ובעצם “מגרש אותה”. אכן מדובר בטקס ארכאי במעט, אך לאור העובדה שהגירושין והנישואין בישראל נעשים לפי הדין הדתי, אין מנוס מעריכתו.

לסיכום

פתיחת תיק גירושין הוא השלב הראשון בתהליך הגירושין. סקרנו במאמר מעט על השוני בפתיחת התיק בבית הדין הרבני מול בית המשפט לענייני משפחה, התייחסנו להליך עצמו, ואף להליך גירושין בהסכמה. יש לזכור, פתיחת תיק גירושין והליך גירושין הוא נושא מורכב הטומן בחובו לא רק קשיים אישיים ברורים, אלא גם קשיים משפטיים, ולכן חשוב וכדאי מאוד להסתייע באיש מקצוע מיומן במסגרת ההליך.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה"
פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.אין במאמר זה ובאתר רוצה להתגרש בכלל משום המלצה, דעה משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; יחד עם זאת, התוכן באתר רוצה להתגרש לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש להבין שמידע משפטי מטבעו מתיישן. מבקר שבוחר להסתמך על האמור באתר רוצה להתגרש עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!
2 h
פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.
פרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, תל אביב טלפון: 077-9974772
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 077-9974772

מידע חשוב נוסף