ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  האם ניתן לפתוח ולשנות הסכם גירושין (מדריך משפטי)

  הסכם גירושין הוא הסכם מחייב המעגן בתוכו את כלל הסכמות הצדדים בנוגע לגירושין ו/או לפירוד (למשל: הסדרי שהות, מזונות, חלוקת כספים ורכוש וכיו"ב).

  האם ניתן לפתוח ולשנות הסכם גירושין (מדריך משפטי)

  הסכם זה הוא בעל תוקף משפטי לאחר שהוא מאושר בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין רבני ומקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין. חשוב מאוד לחתום על הסכם שכזה לאחר קבלת ייעוץ והדרכה ולהבין כי ההסכם ילווה אתכם למשך שנים ארוכות ושאתם בטוחים בו ושלמים עם האמור בו.

  מה הדין במצב שבו אחד מבני הזוג חפץ לאחר שההסכם קיבל תוקף של פסק דין לשנותו? פתיחת הסכם גירושין ולאחר מכן להביא לשינוי בו, זה לא דבר פשוט – בשל כלל כיבוד הסכמים, ולכן, נדרש כי הסיבות שבגינם מבוקש לפתוח את ההסכם יהיו נסיבות מוצדקות ומשכנעות שיאפשרו זאת, נסיבות אלו יפורטו בהמשך המדריך המשפטי.

  מהי עמדת בתי המשפט לעניין שינוי הסכמי גירושין?

  בתי המשפט כאמור, תומכים בעקרון ההסתמכות לפיו כאשר המדובר בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, יש להגן על אינטרס הצדדים בנוגע למה שהוחלט וסוכם בניהם, ומכאן יש קושי לשנות פסקי דין שקיבלו תוקף מול ערכאה מוסמכת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהן הנסיבות שעלולות לאפשר פתיחת הסכם?

   1. שינוי נסיבות מהותי – למשל – צד שמשתכר פתאום פי 3 והצד השני נפל מנכסיו, יש להתאים את המצב הנוכחי למציאות הקיימת.
   2. הסתרת מידע – צד להסכם שגרם לצד השני לחתום תוך וויתור על דברים שלא ידע עליהם, כמובן שהצד שהסתירו ממנו מידע יצטרך להוכיח זאת.
   3. פגם שנפל בהתנהלות המשפטית – למשל צד שנוצל או לא היה בר דעת במועד החתימה על ההסכם או במקרה שצד היה לא מיוצג ולא הבין על חתם.
   4. סעיף בהסכם שמביא צד לידי קיפוח.
   5. עיקרון טובת הילד – בנסיבות הקשורות לעיקרון טובת הילד אפשר הביא לפתיחת ההסכם ולשנות סעיפים הנוגעים להסדרי שהות עם הקטין, ענייני משמורת, ומזונותיו, נקבע בפסיקות השונות כי פסק דין בעניין מזונות ו/או הסדרי שהות – אינו יוצר מחסום דיוני ואפשרי לשוב לערכאות בבקשה לדון בכך בכפוף לשינוי נסיבות מהותי.

   כיצד ניתן להביא לפתיחת הסכם גירושין?

   פתיחת הסכם בין הצדדים ניתן לבצע באמצעות הסכמה משותפת של שני הצדדים המבקשים לערוך שינויים בהסכם לאחר שהגיעו להבנות מחודשות – ניתן להוסיף נספח ו/או לתקן את ההסכם ולהגישו לאישור ולקבלת מתן תוקף לערכאה המוסמכת.

   פתיחת הסכם בין הצדדים ניתן לבצע באמצעות הסכמה משותפת של שני הצדדים

   ככל ואין הסכמה בין הצדדים לעניין פתיחת הסכם הגירושין, נדרש לגשת לבית המשפט על מנת לקבל מתן אישורו לכך ובחינת טענותיכם.

   במידה ויהיו לכם טענות משכנעות מספיק כך ייטה בית המשפט לטובתכם ויאפשר את השינויים הנדרשים. בפסיקות בתי המשפט השונים יש פירוט לעניין מה נחשב כשינוי נסיבות מהותי.

   האם כל עילה תוביל לפתיחת הסכם גירושין ?

   לא כל סיבה תהווה עילה לפתיחת הסכמי גירושין שכן בתי המשפט ו/או בתי הדין מכבדים הסכמים שאושרו על ידי הצדדים מדעת חופשית ומרצונם (והם אף בודקים זאת במעמד אישור ההסכם בפניהם) ולכן הסכמים אלה מקבלים תוקף בעל מעמד גבוה.

   התשובה היא כי ניתן לשנות ולפתוח הסכמים מול הצד השני, (בעדיפות לכך כי הצדדים יעשו זאת בהסכמתם), אולם ככל ואין הסכמה לכך מאחד הצדדים הרי שנטל ההוכחה יחול על הצד המבקש לפתוח את ההסכם ולשנותו, ואין המדובר בהליך פשוט כלל.

   לסיכום

   לאחר שהסכם אושר וקיבל תוקף של פסק דין מול שופט או דיין, וככל ואחד מהצדדים רוצה לשנות את ההסכם מסיבותיו ככל שיהיו, יאלץ להוכיח לערכאה השיפוטית את טיעוניו ולא בכל מקרה יאושר שינוי ו/או פתיחת הסכם, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן.

   יצוין כי שינוי סעיפים הנוגעים לרכיבי רכוש הסיכוי שלהם נמוך מאוד ויתאפשר רק כאשר התקיימו נסיבות חריגות במיוחד. חשוב מאוד לדעת כי שינוי בהסכם גירושין ניתן לבצע רק בערכאה שבה אושר ההסכם הראשון שבמסגרתה קיבל תוקף של פסק דין.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש