ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פיצוי עבור פערי השתכרות בגירושין (מדריך משפטי)

  במהלך הנישואין, בני זוג רבים עומלים, במאמץ משותף, כשכל אחד מהם תורם את חלקו. תרומת כל אחד מבני הזוג יכולה להיות שונה, כשאחד מפתח את הקריירה ואחד מתעסק בתחזוקת הבית וגידול הילדים. מצב זה עשוי ליצור פערי השתכרות גבוהים בין בני הזוג, שיחייבו את בן הזוג השני בפיצויים.

  האם פערי שכר בין בני זוג הם נכס שמתחלק בגירושין? האם בכל מקרה של פערי השתכרות, יחוייב בן הזוג בפיצויים? מתי יפצו בן זוג עבור פערי ההשתכרות? ומה גובה הפיצוי עבור פערי השתכרות בגירושין?

  תוכן עניינים

  האם פערי השתכרות בין בני זוג הם נכס שמתחלק בגירושין?

  ככלל פערי השתכרות אינם נחשבים כנכס משותף, שמתחלק בגירושין, בניגוד למשל דירה שנרכשה במשותף, פנסיה, קרנות השתלמות וכו'.

  יחד עם זאת, סעיף 8 לחוק יחסי ממון, קובע שבנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי בית המשפט, לקבוע שאיזון שווי הנכסים לא יתחלק באופן שווה בין בני הזוג. לבית המשפט סמכות לקבוע חלוקת הרכוש ביחס אחר, בהתחשב בין היתר גם בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. לפיכך במקרים שמצדיקים זאת, ניתן יהיה להתבסס על פערי השכר לצורך איזון לא שוויוני של הרכוש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם כל מקרה של פערי השתכרות בין בני הזוג מחייב בפיצויים?

   לא כל מקרה של פערי השתכרות בין בני זוג מחייב בפיצויים. הכלל הוא כי הרכוש יחולק באופן שווה בין בני הזוג, ונכסי הקריירה והמוניטין האישי של כל אדם נשארים עם כל אחד מבני הזוג גם לאחר הגירושין. רק במקרים חריגים, שהנסיבות מצדיקות זאת, בן הזוג יחויב בפיצויים.

   מתי יפצו בן זוג עבור פערי השתכרות בגירושין?

   בן זוג עשוי לקבל פיצוי עבור פערי השתכרות בגירושין אם:

   קיים פער משמעותי בכושר השתכרות בין הני זוג – על מנת שיקבע פיצוי לבן הזוג, פער ההשתכרות אינו יכול להיות מינורי, אלא חייב להיות פער השתכרות משמעותי ביותר.

   בן הזוג ויתר על קריירה, לטובת בן הזוג השני – כדי לפצות בן זוג עבור פערי השתכרות בגירושין, אין זה מספיק שיהיה פער משמעותי בכושר ההשתכרות, אלא יש גם להוכיח שישנה חלוקת תפקידים ברורה בין בני הזוג. כך שאחד מבני הזוג נחשב לבן זוג "ביתי", שלא פיתח קריירה, והשקיע את מאמציו בטיפול בבית, ואחד מבני הזוג הוא בן הזוג ה"קרייריסט", שהשקיע את זמנו בהתפתחות תעסוקתית וקריירה.

   כמו כן בן הזוג נדרש להוכיח גם שהוא ויתר על הקריירה שלו, למען בן הזוג הקרייריסט, כשלמעשה ללא הוויתור שלו, בן הזוג הקרייריסט, לא היה יכול להתפתח מקצועית ולצבור את נכסי הקריירה והמוניטין האישי שצבר.

   נסיבות אישיות של בן הזוג – בנוסף בית המשפט ישקול פיצוי לבן הזוג, בשל נסיבות אישיות שלו. כך למשל עשויים להשפיע גם גורמים כמו משך נישואין משמעותי, גיל מבוגר של בן הזוג הביתי, מצב בריאותי לא טוב שלו, פוטנציאל השתכרות נמוך, ושיקולי צדק אחרים, המצדיקים פיצוי.

   מה גובה סכום הפיצוי עבור פערי השתכרות בגירושין?

   גובה סכום הפיצוי יחושב לרוב על פי הערכת מומחה אקטוארי, ובהתאם לשיקול דעת בית המשפט. החישוב מבוסס על שתי גישות עיקריות:

   • גישה קניינית – חישוב עתידי של התוספת לכושר ההשתכרות, בניכוי הכישרון האישי, בהתבסס על כושר ההשתכרות שבטרם לנישואין.
   • גישת צמצום פערי ההשתכרות – על פי גישה זו יש לפצות את בן הזוג בפיצוי שיגן עליו לתקופת שיקום לאחר הגירושין. החישוב יעשה באמצעות אומדן של נסיבות כמו משך הנישואין, התקופות בהן בן הזוג ויתר על הקריירה ועסק בטיפול בבית וכו', והמרה של נתונים אלו לסכום כספי שיפצה את בן הזוג.

   יחד עם זאת, אין נוסחה אחת לחישוב גובה הפיצוי עבור פערי ההשתכרות בגירושין. כך בית המשפט עשוי גם לפסוק שהפיצוי ינתן בדמות חלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף. למשל לקבוע ש-80% מהבית ישאר לבן הזוג הביתי, ואילו בן הזוג שפיתח קריירה יקבל 20% בלבד.

   כיצד ישולם הפיצוי בגירושין על פערי ההשתכרות?

   פיצוי הגירושין ישולם בסכום חד פעמי, או בסכום שיחולק למספר תשלומים חודשיים, לפרק זמן שיקבע מראש.

   הנטייה היא להעדיף תשלום חד פעמי, שלא יכפה על בני הזוג להמשיך לנהל קשר כלכלי ביניהם. יחד עם זאת, לעיתים מדובר בסכום גבוה שקשה להעביר באופן חד פעמי, או שיש הסכמה אחרת של בני הזוג.

   שיקום בן הזוג שאיבד את פוטנציאל ההשתכרות

   בשורה התחתונה, ככלל פערי השתכרות בגירושין אינם מהווים הצדקה לפיצויים. יחד עם זאת, בן הזוג יזכה לפיצוי על מנת שיוכל לשקם את עצמו כלכלית לאחר הגירושין, במקרים של נישואין ארוכים, בהם אחד מבני הזוג ויתר על הקריירה שלו, ונוצרו פערי השתכרות תהומיים בין בני הזוג, ובמיוחד אם בן הזוג כבר מבוגר, ופוטנציאל ההשתכרות העתידי שלו הוא נמוך ביותר.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש