ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה [מדריך משפטי]

  הפסד בקרב אין משמעותו הפסד במערכה. אם אינכם מרוצים מהחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, אל לכם להתייאש. זכות הערעור היא זכות חוקתית והיא מוקנית לכל אדם שניתן בעניינו פסק דין.

  אך האם ניתן לערער על כל החלטה שניתנה בבית המשפט לענייני משפחה? ומה הם הסייגים להגשת הערעור? לפני שאתם מממשים את זכותכם החוקתית לערער, חשוב שתדעו את העקרונות של ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה.

  תוכן עניינים

  האם יש זכות ערעור על החלטת ביניים של בית המשפט לענייני משפחה?

  ראשית יש להבחין בין סוגי ההחלטות בבית המשפט לענייני משפחה. ישנם שני סוגי החלטות: החלטת ביניים שאינה מסיימת את ההליך, ופסק דין שהוא החלטה סופית המסיימת את הדיון.

  כך למשל פסק דין בנוגע לחלוקת הרכוש יקבע כיצד יאוזן הרכוש בין הצדדים ויסיים את ההליך, לעומת זאת החלטה הקובעת כי הצדדים לא יוכלו לעשות שימוש ברכוש מסויים עד למתן פסק הדין, היא החלטת ביניים זמנית שלא מסיימת את ההליך. כך גם החלטה על מזונות זמניים לילדים היא החלטת ביניים זמנית עד למתן כל החלטה אחרת, בניגוד לפסק דין מזונות קטינים שמסיים את ההליך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לצדדים לא מוקנית זכות ערעור על החלטת ביניים, אלא עליהם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים. בית המשפט המחוזי יבחן האם יש לתת רשות לערעור, ורק אם תנתן הרשות לדון בערעור הוא יקבל או ידחה את הערעור.

   האם ניתן לערער על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה?

   כן. כאמור כאשר מדובר בפסק דין המסיים את ההליך, לצדדים יש זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

   האם ניתן להציג עובדות חדשות בערעור על בית המשפט לענייני משפחה?

   ברוב המקרים, לא ניתן להציג עובדות חדשות בערעור על בית המשפט לענייני משפחה. את הערעור תדרשו לבסס על העובדות שהועלו בבית המשפט לענייני משפחה ולנמק את הסוגיות בהן אתם טוענים כי נפלה שגגה בהסקת המסקנות.

   במקרים חריגים ביותר יתכן ובית המשפט יאפשר להציג ראיות חדשות. לצורך כך תאלצו לנמק מדוע הראייה לא הוצגה בפני בית המשפט לענייני שמפחה.

   האם הגשת הערעור מעכבת את ביצוע ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה?

   ביצוע ההחלטה או פסק הדין, לפני שניתנה החלטה בהליך הערעור, עלולים לעיתים לסכל את מטרת הערעור ולרוקן אותו מכל תוכן. הגשת הערעור כשלעצמה אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה או פסק הדין. על מנת לעכב את ביצוע ההחלטה או פסק הדין, עליכם להגיש בקשה לעיכוב ביצוע. את הבקשה לעיכוב ביצוע יש לנמק – עליכם להראות כי יש טעם בערעור, ויש סיכוי לקבל אותו.

   לאן מוגשת בקשה לעיכוב ביצוע? לבית המשפט שנתן את ההחלטה או לערכאת הערעור?

   בית המשפט שידון בבקשה לעיכוב ביצוע, תלוי במועד הגשת הבקשה:

   לפני הגשת הערעור

   בטרם להגשת הערעור, יש להגיש את בקשת עיכוב הביצוע יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שנתן את ההחלטה או פסק הדין.

   לאחר הגשת הערעור

   אם כבר הגשתם ערעור, עליכם להגיש את בקשת עיכוב הביצוע לבית המשפט אליו ערערתם.

   אם ערערתם על בית המשפט לענייני משפחה, הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי. אם קיבלתם רשות לערער על בית המשפט המחוזי, הבקשה תוגש לבית המשפט העליון.

   כמה עולה להגיש ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה?

   ככלל הסכמי שכר טרחה עם עורך דין הם עד למתן פסק הדין, ואינם כוללים הליך ערעור על פסק הדין. כמו כן, לעיתים תבקשו להחליף ייצוג ולשכור את שירותיו של עורך דין לענייני משפחה העוסק בייצוג בערכאות הערעור. לפיכך תדרשו לשלם על הערעור את שכר הטרחה לעורך הדין, שכר טרחה לבעלי המקצוע השונים והיטל אגרה על הערעור.

   בנוסף תדרשו להפקיד עירבון להבטחת הוצאות הצד השני, שנע בין אלפי ועד עשרות אלפי שקלים לערעור. חשוב לדעת שהעירבון בהחלט עתיד להיות מחולט אם הערעור שהגשתם יידחה.

   כדאיות הערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה

   בשורה התחתונה, הזכות לערער היא זכות בסיסית ויסודית המוקנית לכל אדם המגיע להתדיין בבית המשפט לענייני משפחה ויש בכוחה להפוך החלטה על פיה. יחד עם זאת מדובר בזכות מוגבלת שיש לבחון את הכדאיות שלה אל מול הסיכון הכלכלי הכרוך בהגשת הערעור.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש