ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי



  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  נוהל הליך גירושין בהסכמה

  אחרי שנות נישואין רבות, הגעתם למסקנה שאתם רוצים לפרק את החבילה. נדברתם ביניכם, והחלטתם להתגרש מתוך שיתוף פעולה ולהימנע ממריבות מיותרות. מה עליכם לעשות? לאן עליכם לגשת?

  ובכן, הליכי גירושין מתחלקים לשני חלקים עיקריים: הכרעה בסוגיות השונות הנלוות לגירושין וטקס הגירושין עצמו. את ההכרעה בסוגיות הנלוות לגירושין ניתן לעשות הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני. לעומת זאת, את טקס הגירושין ניתן לבצע אך ורק בבית דין הרבני. בית הדין הרבני הוא המוסמך הבלעדי לגרש בני זוג יהודים.

  נוהל הליך גירושין בהסכמה

  ככלל, בית הדין מעדיף לערוך את הגירושין רק לאחר שהוסדרו שאר הסוגיות הנלוות לגירושין. משום כך, עליכם להגיע תחילה להכרעה בסוגיות הנלוות לגירושין, ורק לאחר מכן לפנות להליך הגירושין עצמו. את ההכרעה בסוגיות הגירושין ניתן לעשות בשני אופנים: או על ידי הסכם גירושין, או על ידי תביעת גירושין אשר תוגש בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

  בית משפט לענייני משפחה הוא המוסמך הטבעי לדון בסוגיות משפחה הקשורות לגירושין. עם זאת, כאשר מוגשת לבית הדין תביעת גירושין ה'כורכת' בתוכה את שאר הסוגיות הנלוות לגירושין, בית הדין 'רוכש' סמכות לדון גם בהן. משום כך, בפועל, בית הדין הרבני מוסמך לדון גם בגירושין עצמם וגם בסוגיות הנלוות להם, בעוד בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון רק בסוגיות הנלוות לגירושין, ולא בגירושין עצמם.

  בקשה משותפת לגירושין

  כאשר שני הצדדים מעוניינים להתגרש, עליהם להגיש לבית הדין הרבני בקשה משותפת לגירושין. לעומת זאת, כאשר רק אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש, עליו להגיש לבית הדין תביעת גירושין.

  בקשה משותפת לגירושין היא הליך מהיר וקל יותר מתביעת גירושין. הסיבה לכך היא שבמקרה של תביעת גירושין בית הדין צריך להכריע האם לאלץ את בן הזוג השני להתגרש. לעומת זאת, במקרה של בקשה משותפת לגירושין, אין בכך צורך כיוון ששני הצדדים מעוניינים להתגרש.

  הבדל זה בא לידי ביטוי גם בנוגע לצורך ב'עילות הגירושין'. תביעת גירושין, המוגשת על ידי אחד מבני הזוג, חייבת לכלול עילת גירושין המצדיקה לכפות את הגירושין על בן הזוג השני. ישנה רשימה סגורה של עילות המצדיקות גירושין, וללא עילה מתאימה בית הדין לא יורה על גירושין. לעומת זאת, כאשר שני בני הזוג מגישים בקשה משותפת לגירושין, אין צורך בעילות גירושין כלל.

  אם הגעתם להסכמה בנוגע לגירושין, אין צורך בתביעת גירושין. יש לערוך הסכם גירושין בו יכתבו ההסכמות שלכם בנוגע לסוגיות השונות

  הסכם גירושין

  כאמור, ההכרעה בסוגיות הנלוות לגירושין יכולה להתבצע בשני אופנים: או באמצעות הסכם גירושין, או באמצעות הכרעה משפטית של בית משפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני.

  כאשר לא נרשמה הסכמה בין בני הזוג לגבי הגירושין, בן הזוג שרוצה להתגרש יכול לבחור באחת מן האופציות: או להגיש תחילה בבית המשפט תביעת גירושין שתדון בסוגיות הנלוות לגירושין, ורק אחר כך לגשת לבית הדין הרבני בכדי לבצע את הגירושין; או לגשת מיד לבית הדין ולהגיש בו תביעת גירושין כרוכה אשר תכלול הן את הדרישה להתגרש והן את הבקשה לדון בשאר הסוגיות הנלוות לגירושין.

  לעומת זאת, אם הגעתם להסכמה בנוגע לגירושין, אין צורך בתביעת גירושין. עליכם לערוך הסכם גירושין בו תכתבו את ההסכמות שלכם בנוגע לסוגיות השונות.

  בין הסוגיות: חלוקת רכוש, מזונות ילדים, מזונות אשה, כתובה, משמורת והסדרי ראייה. לאחר החתימה על ההסכם, עליכם להגיש אותו לאישור בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. עם קבלת האישור, ההסכם מקבל תוקף משפטי מחייב.

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש