ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  מתי נכון להתנגד לצוואה? (מדריך משפטי)

  התאבלתם על אדם יקר לכם, חלף זמן מה, וקיבלתם הודעה שהוא הותיר אחריו צוואה, אך אתם מבחינים שמשהו בה לא נכון. הצוואה לא נראית לכם תקפה. יתכן שיש לכם סיבה מוצדקת להתנגד לצוואה.

  מתי המועד הנכון להתנגד לצוואה? האם נכון להתנגד לצוואה שיש בה פגמים? האם כל פגם בצוואה יפסול אותה? האם אפשר להתנגד לצוואה של מנוח לא כשיר? והאם אפשר להתנגד לצוואה לא מוסרית?

   מתי נכון להתנגד לצוואה? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מה המועד להגשת התנגדות לצוואה?

  התנגדות לצוואה יש להגיש לא יאוחר משבועיים מהיום בו פרסם רשם הירושה את ההודעה על כך שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, אלא אם הרשם קבע מועד ארוך יותר.

  ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה מנומקת להאריך את המועד להגשת התנגדות לצוואה, כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם נכון להתנגד לצוואה שיש בה פגמים?

   התנגדות לצוואה עם פגמים מהותיים

   פגמים מהותיים בצוואה הם פגמים במרכיבי היסוד של הצוואה כפי שנקבעו בחוק הירושה השתכ"ה-1965. אם נפל פגם במרכיבי היסוד, הצוואה לא תקוים. כך למשל אם צוואה בכתב יד הוקלדה, והמצווה רק חתם בכתב ידו, ניתן יהיה להתנגד לקיום הצוואה, והצוואה תיפסל.

   התנגדות לצוואה עם פגמים צורניים

   פגמים צורניים בצוואה, הם פגמים באופן עריכת צוואה שאינם חלק ממרכיבי היסוד, ואם נפל בהם פגם הצוואה לא בהכרח תיפסל, אלא רק במקרים בהם מוטל ספק בכך שהצוואה היא אמיתית ושהוראותיה הן רצונו החופשי של המצווה.

   כך למשל במקרה שנפלה טעות בתאריך הנקוב בצוואה בעדים.

   אם אין כל ספק בתאריך הנכון, למשל במקרים בהם העדים ערכו תרשומת המעידה על מועד החתימה הנכון, צילמו אותה בווידאו שיש בו תאריך אותנטי וכו', יתכן ובית המשפט לא יקבל את ההתנגדות לצוואה. מנגד, כל עורך דין צוואות מנוסה יסביר כי אם הטעות בתאריך מטילה ספק לגבי אמיתות הצוואה או רצונו של המצווה, נכון יהיה להתנגד לצוואה.

   התנגדות לצוואה עם טעות סופר

   טעות סופר היא טעות בתיאור אדם, נכס, מספר וכדומה, שלרשם לענייני משפחה ובית המשפט יש סמכות לתקן אותה אם ניתן בבירור לדעת מה הייתה כוונתו האמיתית של המצווה. במקרה שמדובר בטעות סופר, לא ניתן יהיה להתנגד לצוואה, והטעות תתוקן.

   האם נכון להתנגד לצוואה שנערכה על ידי מצווה שלא היה כשיר?

   על פי חוק הירושה, כל אדם כשיר לצוות, פרט לקטין, פסול דין ומי שלא הבחין בטיבה של צוואה. בעוד ניתן להגדיר באופן ברור מי הוא קטין ומי הוכרז כפסול דין, אין הגדרה קבועה של מי שלא הבחין בטיבה של צוואה, אלא כשירותו של המצווה נבחנת בהתאם לנסיבות המקרה.

   כך למשל צוואה שנערכה תחת ניצול השפעה בלתי הוגנת, על אדם שהיה תלוי בו גופנית ונפשית, עשויה להיפסל.

   בחינת כשרותו של מצווה תיבחן על פי הבנתו של מצווה מה היא צוואה, מודעותו של המצווה להיקף הרכוש שלו, והבנתו של המצווה את ההשלכות הצוואה לאחר מותו, והכל בעת עריכת הצוואה.

   הפסיקה הבהירה במרוצת השנים, שאיבוד צלילות מאוחר לצוואה, אינו משנה את תוקפה של הצוואה. יתרה מכך הובהר בפסיקה שאדם יכול להיות כשיר לערוך צוואה, אף אם הוא לוקה בהפרעה נפשית כרונית, אם הוכח שבעת עריכת הצוואה הוא היה צלול והבין את טיבה של הצוואה.

   האם אפשר להתנגד לצוואה לא מוסרית?

   כן, החוק קובע שניתן להתנגד לצוואה לא מוסרית, לא חוקית, ושהוראותיה אינן ברורות. בניגוד לצוואה בלתי חוקית שבקלות ניתן להראות איזו הוראת חוק היא מפירה, קשה יותר להוכיח שמדובר בצוואה לא מוסרית. בית המשפט יבחן כל מקרה בהתאם לנסיבות ולתקנת הציבור.

   כך למשל בית המשפט עשוי לקבוע שתנאי המחייב גירושין ברבנות הוא לא מוסרי ולכן יש לפסול אותו. לעומת זאת תנאי הקובע שיורש חייב לעלות לישראל על מנת לזכות בנכס בצוואה, יכול להיחשב כמוסרי ולהתקבל.

   התנגדות לצוואה לא מוסרית לא תבטל בהכרח את כל הצוואה, אלא את ההוראה הלא מוסרית או התנאי הלא מוסרי. כמו כן, אם יבוטל התנאי, לא תבוטל הזכייה. כלומר אם יבוטל תנאי המחייב גירושין על מנת לזכות בדירה, היורש יקבל את הדירה גם ללא הגירושים.

   התנגדות לצוואה לא תקפה

   בשורה התחתונה, נכון להתנגד לצוואה אם יש בה פגמים מהותיים או פגמים המטילים ספק באמיתות שלה, וברצונו החופשי של המנוח. כמו כן, נכון להתנגד לצוואה אם המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה, או שההוראות שנתן היו בניגוד לחוק, לא מוסריות או לא ברורות.

   את ההתנגדות לצוואה חשוב להגיש בהקדם, תוך שבועיים, ולכל המאוחר לפני שניתן צו קיום צוואה, שכן לאחר מכן לא ניתן עוד להתנגד לצו קיום הצוואה, אלא לפנות להליך ביטול צו קיום צוואה.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש