ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  מתי ניתן לפסול צוואה? (מדריך משפטי)

  קיום צוואה עומד בבסיסו, על אחד העקרונות המרכזיים בישראל, הוא כיבוד רצון המת, השלוב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולכן אין זה פשוט לפסול צוואה בישראל. לעקרון כיבוד רצון המת מקורות עתיקי ימים, הנטועים בכלל לפיו מצווה לקיים את דברי המת.

  מתי בכל זאת ניתן לפסול צוואה? האם ניתן לפסול צוואה עם פגמים מהותיים? מה הם מרכיבי היסוד בצוואה, בלעדיהם צוואה תיפסל? האם ניתן לפסול צואה עם פגמים לא מהותיים? האם ניתן לפסול צוואה באופן חלקי? ומתי צוואה לא תיפסל?

  מתי ניתן לפסול צוואה? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  פסילת צוואה עם פגמים מהותיים

  בתור עורך דין צוואות מנוסה, אני תמיד מבהיר כי מסמך שיש בו פגמים מהותיים, באחד מרכיבי היסוד בצוואה, יחשב לפסול ולא ניתן יהיה לקיימו כצוואה. ואלו הם מרכיבי היסוד בצוואה:

  צוואה בכתב יד – בצוואה בכתב יד יש מרכיב יסודי אחד בלעדיו המסמך לא יחשב לצוואה, על פיו הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב היד של המצווה.

  צוואה בעדים – שני מרכיבי יסוד: הצוואה כתובה בכתב + הצוואה הובאה בפני שני עדים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   צוואה בפני רשות – שני מרכיבי יסוד: הצוואה נאמרה בעל פה או נמסרה בכתב לרשות + מסירת הצוואה נעשתה על ידי המצווה עצמו.

   צוואה בעל פה – בצוואה בעל פה ישנם מספר מרכיבי יסוד, בלעדיהם הצוואה תהיה פסולה. ראשית המצווה חייב להיות במצב סופני, או לכל הפחות לראות עצמו עומד בפני המוות. שנית הצוואה חייבת להימסר לשני עדים, והעדים חייבים להבין את שפתו של המצווה.

   פסילת צוואה עם פגם צורני

   צוואה שיש בה פגמים שאינם מהותיים, כגון העדר חתימה, העדר תאריך וכיו"ב, ניתן לפסול, אם לא ניתן לתקן את הפגמים בה, או אם הפגם מטיל ספק בכך שהצוואה נערכה על ידי המצווה, או שהפגם מטיל ספק בכך שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

   פסילת צוואה של מנוח לא כשיר

   ניתן לפסול צוואה אם המצווה היה קטין בעת עריכת הצוואה, או שהוא פסול דין, או שהוא לא הבין את משמעות הצוואה.

   נטל ההוכחה שהמנוח אינו כשיר הוא לא פשוט, ואין זה מספיק להראות ליקוי קל אצל המנוח, כמו הפרעה קוגניטיבית קלה, או ליקוי נפשי שאינו השפיע על עריכת הצוואה, אלא יש צורך להראות כי הייתה לכך השפעה על כושרו של המצווה להבין את הוראות הצוואה ומשמעותה, בזמן בו ערך את הצוואה.

   פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

   השפעה בלתי הוגנת על עורך צוואה, ומעורבות בעריכת צוואה, הן עילות נוספות בגינן ניתן לפסול צוואה. חשוב לדעת שלא כל השפעה על מצווה, תיחשב לבלתי הוגנת, וישנם מקרים בהם בית המשפט יקבל את הצוואה, למרות שהמצווה היה קרוב מאוד לאחד היורשים, ויתכן והוא הושפע ממנו.

   על מנת לפסול צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת, יש צורך להוכיח שההשפעה הייתה לא הוגנת כך שהיא גרמה למצווה לצוות בניגוד לרצונו האמיתי.

   האם ניתן לפסול צוואה באופן חלקי?

   כן, דיני הירושה שואפים שרצון המנוח והצוואה יקוימו. לכן, במקרים בהם נקבעו בצוואה הוראות לא חוקיות, הוראות לא מוסריות או הוראות שלא ניתן לקיים, בית המשפט יפסול את ההוראות, אך אין בכך כדי לבטל את כל הצוואה.

   לבית המשפט יש סמכות לבטל רק מקצת מהצוואה, אם ניתן לקיים את יתר הוראות הצוואה, מבלי לשנות את אופייה של הצוואה וכוונתו של המצווה.

   מתי צוואה לא תיפסל?

   צוואה פגומה שניתן לתקן – בית המשפט עשוי שלא לפסול צוואה שיש בה פגם, אם התקיימו בה מרכיבי היסוד בצוואה, ואין ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

   צוואה מנשלת או מקפחת – בית המשפט לא יפסול צוואה שמנשלת או מקפחת, אפילו אם מדובר ביורש קרוב כמו ילד או בן זוג. בית המשפט עשוי לקיים אפילו צוואות שנראות לנו כאכזריות, וכאלה שבכוחן ליצור מאבקים בין ילדים, אם הצוואה משקפת את רצון המנוח, ואין בה פגם מהותי.

   צוואה שנערכה על ידי אדם מבוגר – בית המשפט לא יפסול צוואה רק בגלל גילו המבוגר של האדם שערך אותה, ואדם יכול לערוך צוואה גם בגילאי הזקנה המופלגת, אלא אם הוכח שנפגעה כשירותו של עורך הצוואה.

   פסילת צוואה בנסיבות מוצדקות

   בשורה התחתונה, דיני הירושה בישראל מעניקים לצוואה ולרצון המצווה, כוח רב ביותר. מתוך חשיבות העיקרון של כיבוד רצון המת, במרבית המקרים בית המשפט לא יפסול צוואה, ואף אם יפסול חלק מהוראותיה, בית המשפט עשוי להורות לקיים את יתר הוראות הצוואה. יחד עם זאת, בנסיבות שיצדיקו זאת, בית המשפט עשוי לפסול צוואה.

   כך במקרים בהם יש פגמים מהותיים בצוואה, במקרים בהם יש פגמים שלא ניתן לתקן בצוואה, או שהפגמים מעלים ספק באמיתות הצוואה. בנוסף בית המשפט עלול לפסול צוואה, גם במקרים שהוכח שהמנוח לא היה כשיר לערוך צוואה, או שהופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש