ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  מה זה קטין נזקק?

  קטין נזקק הוא קטין שבית המשפט הכריז שנשקפת לשלומו סכנה נפשית או גופנית, ושהוא נזקק להשגחה, הגנה או טיפול.

  אם יש חשד שקטין הוא נזקק, לעובד סוציאלי על פי חוק הנוער, ישנן סמכויות לחקור את הקטין, לדווח למשטרה, לדון בוועדה שתגבש תוכנית טיפול בעניינו, או לפנות לבית המשפט ולבקש להכריז עליו כעל כקטין נזקק.

  מתי קטין יוכרז כנזקק?

  1. לא נמצא אחראי על הקטין.
  2. שלומו הגופני או הנפשי של הקטין נפגע או שיש סכנה לכך.
  3. האחראי על הקטין לא מסוגל לטפל או להשגיח על הקטין.
  4. האחראי על הקטין מזניח את הטיפול או ההשגחה על הקטין.
  5. קטין שנתון להשפעה רעה או שמתגורר במקום שמשמש באופן קבוע כמקום עבירה.
  6. קטין שנולד עם סינדרום גמילה מסם.
  7. קטין שעבר עבירה, ולא נשפט בפלילים.
  8. קטין משוטט.
  9. קטין פושט יד.
  10. קטין רוכל.

  הכרזה על קטין כנזקק עשויה להתרחש גם במקרים של סכסוך גירושין בעצימות גבוהה מאוד, ועשויות להיות לה השלכות על הליך גירושין.

  הוצאת הקטין מהבית, תשפיע על המשמורת, על זמני השהות, ועל נטל תשלומי המזונות על הילד.

  לבית המשפט הדן בעניינו של הקטין, יש סמכות להורות על בדיקה נפשית של הקטין ולתת הוראות אחרות הנוגעות להשגחה על הקטין, לחינוכו ולטיפול בו.

  בנוסף לבית המשפט יש סמכות לתת צו השגחה או צו הוצאה ממשמורת, אם אין כל דרך אחרת לדאוג לשלום הקטין, ולמסור את המשמורת על הקטין למסגרת חוץ ביתית, כמו פנימייה או אומנה.

  תוקף הצו יהיה למשך שלוש שנים לכל היותר, וניתן להאריכו מדי פעם לשלוש שנים נוספות.

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש