ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  מה זה הטרדה מאיימת?

  הטרדה מאיימת היא הטרדה של אדם, בנסיבות שמקימות חשש לכך שהמטריד ישוב לפגוע באדם, בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו. במסגרת הליך גירושין בין בני זוג, לעיתים צפות התנהגויות מטרידות, ואף אלימות ומסוכנות שחשוב למנוע אותן.

  בישראל, בן זוג, ילד, הורה או כל בן משפחה אחר הנפגע מהטרדה, רשאי להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת, שמטרתו למנוע את ההטרדה. תוקפו של הצו יהיה למשך חצי שנה, אך ניתן לבקש להאריך אותו למשך שנה אחת. בנסיבות מיוחדות, ניתן להאריך את הצו עד לשנתיים לכל היותר.

  מתי אפשר להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת במסגרת הגירושין?

  במקרים בהם בן זוג, בן משפחה או מי מטעמו:

  1. בולש, אורב, מתחקה או פוגע בפרטיות של הנפגע.
  2. מאיים לפגוע בנפגע, או מאיים על הנפגע שיפגע בעצמו.
  3. יוצר קשר באופן מאיים או מטריד בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון, פקס, מייל, רשת האינטרנט, תוכנות מסרים וכו'.
  4. פוגע ברכוש של הנפגע.
  5. פוגע בחופש התנועה של הנפגע.
  6. פוגע בשמו הטוב של הנפגע.

  מה ההגבלות שמטיל צו למניעת הטרדה מאיימת?

  1. איסור להטריד את הנפגע (לרבות באמצעות מעקב, איומים, פגיעה בפרטיות וכו').
  2. איסור ליצור קשר עם הנפגע.
  3. הרחקת המטריד מהנפגע, מעבודתו, רכבו, ביתו וכו'. לרבות הגבלת כניסה לבית בבעלות המטריד עצמו.
  4. איסור החזקת כלי נשק, לרבות איסור החזקת כלי נשק המשמש למטרות עבודה.

  חשוב לדעת! הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת היא עבירה פלילית, שבכוחה להוביל למעצר של מפר הצו, ודינה עד 4 שנות מאסר. בנוסף, ניתן לתבוע כספית את מפר הצו, על הנזקים שנגרמו לנפגע מההפרה.

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש