ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  מהו צו הורות פסיקתי? (מדריך משפטי)

  צו הורות פסיקתי הוא צו להכרה בהורותו של בן או בת זוג של הורה לילד, גם שאין בניהם כל זיקה גנטית.

  מהו צו הורות פסיקתי? (מדריך משפטי)

  הזכאות להוצאת צו הורות פסיקתי תלויה במספר קריטריונים של בתי המשפט ונקבעו באמצעות עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, כחלק מהגשת הבקשה להוצאת צו ההורות הפסיקתי יש צורך שההחלטה להביא את הילד לעולם הייתה משותפת, והוכחה כזו יכולה להגיע בדמות 'הסכם הורות'.

  תוכן עניינים

  באילו מקרים ניתן להוציא צו הורות פסיקתי?

  1. במקרה שבו מדובר בבנו זוג שהביאו ילד לעולם מתרומת זרע.
  2. מקרה שבו מדובר בבני זוג גברים שהביאו לעולם במסגרת הליך פונדקאות בחו"ל ובתנאי שהילד נולד מזרע של אחד מהם, וכאשר שניהם רשומים כהורים של התינוק בתעודת הלידה.
  3. במקרה שההורה הביולוגי הלך לעולמו.
  4. במקרה שמדובר על תרומת ביצית או זרע.
  5. במקרה שהקשר בין ההורה הביולוגי לילד נותק.
  6. שני ההורים תושבי מדינת ישראל.
  7. שני ההורים מעל גיל 18 ולפחות אחד מהם מתחת לגיל 54.
  8. הקשר בין בני הזוג מעל שנה וחצי.
  9. שני ההורים מנהלים משק בית משותף.
  10. הוכחה כי הבאת הילד לעולם הייתה משותפת לצדדים (ניתן להוכיח באמצעות הסכם הורות).
  11. הוכחה כי בן הזוג שאינו ביולוגי נעדר רישום פלילי.
  12. חשוב לציין שצו ההורות הפסיקתי ניתן אך ורק במקרים בהם לאחד מבני הזוג יש קרבה גנטית לילד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   באילו מקרים לא ניתן להוציא צו הורות פסיקתי?

   מלבד הסעיפים המאוזכרים שלעיל, ובהם יש לעמוד לצורך הוצאת צו הורות פסיקתי, יש לשים לב כי במקרים שבהם הזוגיות התגבשה לאחר שנולד הילד לא ניתן יהיה לקבל צו הורות פסיקתי, אלא רק במצבים שבהם הזוגיות הייתה קיימת קודם ללידת הילד.

   כמו כן, במקרה שבו הילד נולד ורק לאחר מכן התגבשה הזוגיות יהיה צורך בהליך אחר, ולגשת להליכי אימוץ.

   לאן מוגשת הבקשה לקבלת צו הורות פסיקתי ואיך מתנהל התהליך?

   את הבקשה מגישים לבית משפט לענייני משפחה, ויש לבחון שהבקשה עומדת בקריטריונים של בתי המשפט, המדובר בצו שיפוטי ולמרות שקיימים קריטריונים כאלה ואחרים, עלול להיות שוני בין מקרה למקרה.

   את הבקשה על הצדדים להגיש 60 ימים קודם למועד הלידה המשוער ו/או לאחר הלידה.

   ככל ומדובר במתן צו לגבי הליך פונדקאות שנעשה בחו"ל יידרש הצד בעל הקשר הגנטי לבצע בדיקת גנטי להוכחת הורותו.

   דיונים בנושא נערכים בדלתיים סגורות כאשר השופט היושב בדין רשאי לדרוש כי יערך תסקיר עו"ס ו/או אף רשאי לוותר על תסקיר ככל והשכנע כי אין בו נחיצות והכל בכפוף לנסיבות העניין והעמידה בקריטריונים וכל מקרה לגופו.

   מה ההבדל בין צו הורות לזוג גברים וצו הורות לזוג נשים?

   במידה ומדובר בשתי נשים – יש משמעות למועד הגשת הבקשה לצו בנוגע לתחולה רטרואקטיבית של הצו.

   במידה ומדובר בשני גברים – הצו חל רק מיום הוצאתו ולא יחול רטרואקטיבית.

   מהו הסכם הורות?

   על מנת להוכיח כוונה משותפת להבאת ילד משותף לעולם בין בני זוג, יש צורך בהסכם הורות שיפרט את חובות ההורים כלפי הקטין, את ההסכם יש להגיש לאישור לבית המשפט לענייני משפחה, ההסכם כאמור יכנס לתוקף לאחר כניסת צו ההורות הפסיקתי לתוקף בניגוד להסכמים אחרים שניתן לאשר וליתן להם תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה.

   על מנת להוכיח כוונה משותפת להבאת ילד משותף לעולם בין בני זוג, יש צורך בהסכם הורות

   מה עושים לאחר קבלת צו הורות פסיקתי?

   לאחר קבלת פסק דין חתום, ניתן לגשר לרשום את בן או בת הזוג כהורה נוסף של הילד, יש להציג פסק דין מקורי ו/או נאמן למקור.

   לסיכום, על מנת לקבל צו הורות פסיקתי יש לגשת לייעוץ של עורך דין גירושין הבקיא בתחום שיבצע את כל ההליך עבורכם, שיבחן מה הסיכויים לקבלת צו ההורות הפסיקתי והאם הינכם עומדים בקריטריונים של בית המשפט לצורך כך, יש להקדים את המועד ולפעול בזמן שכן לעיתים יש לכך השפעה על הצו והחלתו רטרואקטיבי.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש