לייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 077-9974772

כיצד מאשרים מסמכים באנגלית אצל נוטריון?

h

כיצד מאשרים מסמכים באנגלית אצל נוטריון?

מסמכים משפטיים מחו”ל, כתובים לרוב בשפה האנגלית. כאשר אנו מבקשים להגישם אל בית משפט או רשות אחרת בישראל, נידרש, במרבית המקרים, לתרגמם לעברית.

לשם כך, נפנה אל נוטריון לאנגלית, לשם תרגום נוטריוני. במסגרתו, יכול הנוטריון לתרגם את המסמך בעצמו או לדאוג כי מתרגם אחר יתרגם והנוטריון רק יאשר את נכונות התרגום.

ללא אישור נוטריוני של המסמך, לא יתקבל המסמך כראיה. אולם, משניתן האישור, יהווה המסמך ראיה מספקת לכל האמור בו, ללא צורך בראיות נוספות תומכות.

כאשר בידינו מסמכים אשר הונפקו מרשות בישראל ואנו מבקשים להגישם לרשות בחו”ל, אנו זקוקים לאישור אפוסטיל.

ישנם למעשה שני סוגי אפוסטיל הניתנים על ידי גופים שונים: האחד ניתן על ידי משרד החוץ והשני על ידי בית המשפט. לעיתים, יש צורך רק באחד מהם ולעיתים בשניהם.

חשוב להבהיר – אישור אפוסטיל איננו אישור נוטריוני, אלא אישור שמנפיק משרד החוץ או אישור שניתן לקבל בבית המשפט. ללא חותמת אפוסטיל על מסמך ישראלי, לא ניתן יהיה להגישו לרשויות בחו”ל.

נוטריון לאנגלית – אישור מסמכים

תפקידו של הנוטריון הוא לאמת ולאשר מסמכים משפטיים. אישור נוטריוני ניתן לגבי סוגי המסמכים המנויים בחוק הנוטריונים ובין השאר:

1. תצהירים והצהרות : לעיתים קרובות, יש צורך לחתום על תצהירים והצהרות שונות בפני נוטריון, על מנת שיהיה להם תוקף ראייתי.

2. יפוי כח : במקרים בהם מדובר על יפוי כח כללי ו/או יפוי כח לביצוע עסקה במקרקעין, הטעונה רישום, יש לחתום על יפוי הכח בפני נוטריון.

3. אימות הסכם ממון : הסכמי ממון הנחתמים בין בני זוג שאינם נשואים, דורשים אימות של נוטריון או של בית משפט.

כאשר המסמכים הם בשפה העברית, ניתן לפנות לכל נוטריון לשם קבלת אישור נוטריוני. אולם, אם המסמך הוא באנגלית, הרי שיש לפנות אל נוטריון לאנגלית בלבד.

הנוטריון יתרגם את המסמך או יאשר את נכונות התרגום, במידה והמסמך תורגם על ידי מישהו אחר.

תנאים למתן אישור נוטריוני

חוק הנוטריונים ותקנותיו, כוללים תנאים למתן האישור הנוטריוני. למשל, ישנם מקרים בהם נדרש נוטריון לאנגלית, לקבל מסמך מסוים מן הפונה ואם לא הוצג המסמך או שהמסמך איננו תקין, לא ייתן הנוטריון את אישורו לביצוע הפעולה.

דוגמא אחת היא כאשר מבקש הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטה. במצב שכזה,  נוטריון לא יעניק אישור נוטריוני, ללא תעודת רופא, הקובעת כי מבקש הפעולה, כשיר לביצועה.

מצב אחר שבו חייב הנוטריון לקבל מסמך כתנאי למתן אישור נוטריוני הוא כאשר עליו לאשר את זכות החתימה. חתם אדם על מסמך בשם אדם אחר או בשם תאגיד, מחויב הנוטריון לקבל, מסמך בכתב המעיד על קיומה של זכות חתימה.

אישור אפוסטיל

מסמכים אשר הונפקו על ידי רשות ישראלית  או מסמכים נוטריונים  ישראלים, אשר יש צורך להגישם במדינה זרה, מוכרחים לקבל חותמת אפוסטיל.

במשרד החוץ יקבל הפונה חותמת אפוסטיל למסמכים ציבוריים. אישור זה פירושו כי המסמך הופק על ידי הרשות הרשומה וכי היא מוסמכת להנפיק סוג מסמכים זה.

בבתי המשפט ניתן לקבל אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים. אישור זה מעיד על כך כי הנוטריון החתום על המסמך, הוא נוטריון ישראלי, בעל רישיון תקף, המוסמך להעניק אישור נוטריוני.

לעיתים יש צורך בשני סוגי האישורים ולעיתים הדרישה היא לחותמת אפוסטיל אחת. כדאי לברר זאת מול הרשות או בית המשפט במדינה הזרה.

במרבית המקרים, נוטריון לאנגלית מציע גם את השירות של אישור אפוסטיל, כך שנציג המשרד מגיע אל משרד החוץ/בית המשפט ומקבל את החותמות.

אישור האפוסטיל מחליף את הליך האימות של מסמכים, אשר היה נהוג טרם נחתמה אמנת האג. לפיכך, תקף הוא רק לגבי המדינות החתומות.

שכרו של הנוטריון

כאשר אנו פונים אל נוטריון לאנגלית, לשם קבלת אישור נוטריוני, אנו יכולים לדעת במדויק, מה תהיה העלות של השירות הנוטריוני. אין זה משנה היכן ממוקם משרדו של הנוטריון ומהו הוותק שלו.

זאת משום ששכר הנוטריונים הוא אחיד וקבוע בהודעת הנוטריונים של שכר שירותים.

הנוטריון מחויב לגבות, עבור כל שירות נוטריוני, את הסכום שנקבע, כאמור בהודעה. יותר מכך, תקנות הנוטריונים דורשות מן הנוטריון לציין בתחתית כל אישור נוטריוני, את השכר שגבה ממבקש הפעולה.

אם לא גבה הנוטריון, תשלום, יציין את הסיבה לכך. אולם, חל איסור על הנוטריון לתת הנחה בתשלום ועליו לגבות שכר מכל פונה.

במקרים חריגים, למשל, כאשר הפונה הוא אדם חסר אמצעים, רשאי נוטריון לאנגלית, לתת אישור נוטריוני, ללא תשלום.

כאשר אנו זקוקים לאישור מסמכים באנגלית, נפנה אל נוטריון לאנגלית. במרבית המקרים, יש צורך בתרגום המסמך לעברית, כדי שניתן יהיה להציגו כראיה בבית המשפט. לפיכך, הנוטריון יתרגם את המסמך או יאשר את נכונות התרגום של מתרגם אחר.

עו"ד לימור מסר: "תחושת האחריות כלפי לקוח שפנה אליי לצורך ייצוג משפטי בהליך גירושין והפקיד בידי את האינטרסים החיוניים ביותר שלו היא "כוכב הצפון" שמנחה אותי לכל אורכו של ההליך המשפטי. הניסיון שרכשתי במהלך השנים הרבות שאני עוסקת בייצוג בהליכי גירושין מאפשרים לי לנווט את הלקוח לאורך ההליך עד לסיומו בתוצאה משפטית מיטבית, שתאפשר לו לשים את הליך הגירושין מאחוריו, ולצאת לדרך חדשה"
פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.אין במאמר זה ובאתר רוצה להתגרש בכלל משום המלצה, דעה משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; יחד עם זאת, התוכן באתר רוצה להתגרש לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש להבין שמידע משפטי מטבעו מתיישן. מבקר שבוחר להסתמך על האמור באתר רוצה להתגרש עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!
2 h
פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: משאית.
פרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2, תל אביב טלפון: 077-9974772
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 077-9974772

מידע חשוב נוסף