ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  חישוב חלוקת רכוש בגירושין

  חלוקת הרכוש ואיזון כלל המשאבים בין בני זוג המצויים בהליכי גירושין הינה נושא מורכב שמוביל לא פעם להתכתשויות רבות ועקובות מדם בבית המשפט. לפניכם מדריך שיעשה לכם סדר בהליך חלוקת הרכוש בין זני זוג בגירושין.

  תוכן עניינים

  איזון משאבים בין בני זוג

  חוק יחסי ממון קובע כי בעת פרידת בני הזוג יערך הסדר איזון משאבים לפיו תעשה חלוקת רכוש שווה של הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים.

  חוק יחסי ממון חל על זוגות נשואים שנישאו לאחר 1.1.1974 בלבד.
  על זוגות שנישאו בטרם לשנת 1974 ועל זוגות ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף לפיה הנכסים שנצברו לבני הזוג במהלך החיים המשותפים הם רכוש משותף המתחלק ביניהם בחלקים שווים.

  כיצד מחשבים בפועל חלוקת רכוש בזמן גירושין

  ככלל חלוקת הרכוש תחושב בצורה מאוזנת ושווה בין הצדדים. בהתאם לחוק יחסי ממון, כלל המשאבים אותם צברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים יהיו שייכים להם בחלקים שווים, מלבד ירושות ומתנות שנתקבלו במהלך אותה תקופה.

  בית המשפט יעריך את הנכסים של בני הזוג ויתחיל במלאכת החלוקה ביניכם, לצורך כך ימונה פעמים רבות אקטואר שיחשב את שווי הדירה (שתוערך באמצעות שמאי ככל שאין הסכמה על השווי), את המטלטלין, את הפנסיות, ואת כלל הנכסים שנצברו לבני הזוג במרוצת השנים.

  האקטואר יתן חוות דעתו לבית המשפט שיעניק לבני הזוג אפשרות לשאול את האקטואר שאלות ככל שמשהו לא ברור או דורש תיקון בחוות הדעת, לאחר מכן בית המשפט ישקול את כלל הנסיבות שהוצגו בפניו על ידי בני הזוג, ישקלל אותן עם חוות דעת האקטואר ויחליט כיצד לחלק את הרכוש.

  מועד תחילת החיים המשותפים ומועד הקרע

  לצורך חישוב חלוקת הרכוש בזמן הגירושין ראשית יש לקבוע מהי תקופת החיים המשותפים.

  תקופת החיים המשותפים תקבע לפי מועד תחילת החיים המשותפים ומועד הקרע בין בני הזוג. מועד תחילת החיים המשותפים בבני זוג נשואים יעשה בהתאם לקביעה פשוטה – מועד הנישואין (ואף אם חייתם יחד בטרם למועד זה, ככל שלא ערכתם הסכם שקובע אחרת).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מועד תחילת החיים המשותפים בבני זוג שלא נישאו (ידועים בציבור) יעשה בהתאם להוכחות על קיום משק בית משותף.

   בני הזוג יאלצו להוכיח את המועד הנטען בו התחילו להתנהל כתא זוגי. לעיתים מדובר במלאכה מורכבת שתצריך ראיות רבות. על כן, מומלץ לכל זוג ידוע בציבור לערוך הסכם חיים משותפים שיעיד על תחילת חייהם המשותפים.

   מועד הקרע בין בני זוג יקבע בהתאם להסכמות הצדדים או בהתאם להחלטת בית המשפט שתקבע על פי טענותיכם. לצורך כך תאלצו לספק ראיות שיגבו את טענתכם בעניין מועד הקרע. למועד הקרע יכולה להיות משמעות רבה, למשל בעניין צבירת פנסיה או זכויות אחרות שיכולות להגיע לסכומים ניכרים.

   כיצד מתחלקת הדירה בגירושין

   דירה הרשומה בבעלות שני הצדדים תחולק באופן שווה ביניהם במסגרת איזון המשאבים. ככל שלא הסכימו אחרת הצדדים, בפני בני הזוג שתי אפשרויות לביצוע פירוק השיתוף בנכס, מכירה לאחד מבני הזוג או מכירה לצד שלישי.

   לבני הזוג ישנה זכות קדימה לרכישת הדירה על פני צד שלישי, כלומר תהא לו זכות לרכוש את הדירה במחיר שהציע המוכר וככל שהוא יסרב להצעת המחיר, המוכר יהא רשאי למכור לכל אדם אחר, במחיר שהציע לבן הזוג או במחיר גבוה יותר.

   ככל שהמוכר לא מצא רוכש במחיר זה תוך חצי שנה, המוכר לא יוכל למכור לאדם אחר מבלי להציע שוב את הדירה לבן הזוג. אם שני בני הזוג מעוניינים לרכוש את הדירה, תערך בניהם התמחרות על בסיס המרבה במחיר.

   האם יש הבדל בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה בנושא חלוקת הדירה בגירושין?

   בית הדין הרבני פוסק כאשר שני בני הזוג מעוניינים לרכוש את הדירה, בניגוד לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם למידת ההשפעה של שינוי מקום המגורים, על הילדים, ולא על בסיס המרבה במחיר.

   כמו כן במקרים בהם דירת מגורים רשומה בבעלות צד אחד בלבד, גם כן יהיה שוני בין התנהלות הערכאות השיפוטיות:

   בית המשפט לענייני משפחה יפסוק בהתאם להלכת השיתוף ויקבע כי מדובר בנכס בר איזון וכי חלה כוונת שיתוף מעצם המגורים יחד בדירה או בנסיבות מיוחדות אחרות שיצדיקו את הכללת הדירה; בית הדין הרבני אינו מחוייב להלכת השיתוף והוא נוטה לפסוק כי רכוש הרשום על שם אחד הצדדים בלבד לא יהא בר איזון.

   כיצד מחשבים חלוקת רכוש במקרה של בגידה

   בית המשפט העליון קבע באופן חד משמעי, כי לאשם בפירוק הנישואין, לרבות בגידה, אין ולא כלום עם זכויות בני הזוג ברכוש המשותף.

   על אף שבית הדין הרבני מחוייב לפסוק בכל הנוגע לאיזון המשאבים בהתאם לחוק יחסי ממון ולא בהתאם לדין הדתי, ועל אף שמדובר בקביעת בית המשפט העליון כי לשאלת האשם אין השפעה על חלוקת הזכויות, התוצאות עלולות להיות שונות כאשר פונים לבית הדין הרבני במקרה שניתן להוכיח בגידה.

   בית הדין הרבני נוהג לעשות שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון שמקנה לבית הדין סמכות לחרוג מחלוקה שוויונית במקרים בהם הנסיבות מצדיקות זאת.

   לדידו של בית הדין הרבני בגידה של אישה מהוות נסיבות המצדיקות חלוקה לא שוויונית של הרכוש, בשל כך שהסתרת הקשר מהאיש מהווה כפייה של שיתוף שלא מדעת, ואילו היה מודע לקשר המוסתר היה יכול לבחור באופן

   חופשי אם להמשיך או להפסיק את השיתוף.

   בגידה של גבר לעומת זאת, לא תהווה נסיבות שיצדיקו חלוקה לא שוויונית של הרכוש, לטעם בית הדין הרבני. חשוב להבין כי יש קושי ממשי להוכיח בגידה.

   על מנת להוכיח כי בת הזוג בוגדת, חייב הגבר להביא ראיות מוצקות לכך תוך שעליו לשמור על החוק והוא אינו יכול להפר את זכות האישה לפרטיות על ידי צילום בתוך ביתה למשל.

   כיצד מחלקים זכויות סוציאליות בגירושין

   זכויות סוציאליות הן זכויות המגיעות לכל אחד מהצדדים מעבודתו. לרוב מדובר בפנסיה, אך ישנם מקרים שיש גם ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות קופות גמל וכו'. הזכויות הסוציאליות שנצברו לכם במהלך החיים המשותפים, יתחלקו בין הצדדים באופן שווה.

   ככל שמדובר בקרנות השתלמות וקופות גמל, הכספים הם ברי איזון במועד איזון המשאבים, וחלוקתם תתאפשר רק באמצעות משיכת הכספים מהקרן או הקופה וחלוקה בין בני הזוג, ככל שלא הסכמתם אחרת. כאשר מדובר בקרן פנסיה, משיכתה בטרם למועד הפרישה תלווה בתשלום מס גבוה שאינו משתלם. על כן חלוקת קרן הפנסיה תתבצע לפי שתי חלופות שונות:

   1. היוון הפנסיה – חישוב ערכה העתידי של הפנסיה בעת מועד הפרישה והעברת מחצית סכומה לקרן פנסיה חדשה.
   2. מימוש הפנסיה – מימושה באופן נזיל
    א. מימוש מיידי – משיכת קרן הפנסיה במועד הקרע – כלומר בטרם למועד הפרישה, מה שילווה במס גבוה.
    ב. מימוש בעת מועד הפרישה

   לרוב, לצורך החישוב הנ"ל בית המשפט ימנה אקטואר. האקטואר יכתוב חוות דעתו ויציג חישוב קונקרטי של כל אחת מהחלופות שלעיל.

   הבחירה באחת החלופות תהייה בידי בני הזוג וככל שלא תהייה הסכמה ביניהם לגבי החלופה לחלוקת הפנסיה, ברירת המחדל תהא מימוש הפנסיה באחת הדרכים, אלא אם יציג אחד הצדדים נסיבות שיצדיקו העדפה ברורה להיוון הפנסיה. במקרה זה אם ישתכנע בית המשפט בהעדפה להיוון, יהיה בכוחו לכפות את האפשרות של היוון הפנסיה על בן הזוג שמסרב לחלופה זאת.

   מה הם נכסי קריירה ומוניטין?

   נכסי קריירה ומוניטין הם נכסים לא מוחשיים שמבטאים את שיפור כושר ההשתכרות של אחד מבני הזוג, כאשר הצד השני ויתר על שיפור כושר השתכרותו שלו.

   כיצד מתחלקים נכסי קריירה

   נכסי הקריירה לא יחולקו בין הצדדים בכל מקרה, אלא רק במקרה שבית המשפט יסבור שקיים פער משמעותי ומהותי בין יכולת ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. לבית המשפט נתון שיקול דעת בהתאם לסעיף 8 לחוק יחסי ממון, לפסוק שהצד שצבר נכסי קריירה יפצה את הצד שוויתר על פיתוח הקריירה שלו לטובת הצד השני, ולקבוע יחס חלוקה שאינו חלוקה שווה של הרכוש.

   חלוקת נכסי קריירה בבית הדין הרבני

   נכסי קריירה וחלוקתם במקרים בהם יש פער משמעותי הם יציר הפסיקה בבתי המשפט, לעומת זאת, בית הדין הרבני לא מכיר במוניטין ובנכסי קריירה כנכס בר חלוקה. חשוב לקחת החלטה זו בחשבון כאשר בוחנים לאיזו ערכאה שיפוטית ניגשים במסגרת מרוץ הסמכויות.

   התמודדות עם הברחת נכסים

   לעיתים אחד הצדדים פועל בתקופת הנישואין לצורך הברחת נכסים, כך שבעת חלוקת המשאבים יווצר לו יתרון על פני בן הזוג. מדובר בפעולות שאינן חוקיות, ובית המשפט רואה אותן בחומרה רבה, ואף רשאי להפעיל סמכויות מיוחדות לצורך איזון שאינו שיוויוני בין בני הזוג.

   על מנת לגלות הברחת נכסים ולעצור אותה בזמן עליכם להתחקות אחר כלל הנכסים שלכם, התחקו אחר תלושי שכר, דו"חות חברה, תדפיסי בנק, תדפיסי אשראי, נכסי מקרקעין, תיקי השקעות, קופות גמל, פנסיה וכל רכוש אחר שלכם, תעדו הכל ופנו מייד לייעוץ עם עורך דין לגירושין.

   הוציאו תדפיסי בנק ועקבו אחר תנועות חשודות בחשבון, עקבו אחר תלושי השכר, או אחר הדו"חות של העסק, התחקו אחר נכסי המקרקעין שלכם, בחנו את קופות הגמל והפנסיה, עקבו אחר תיקי ההשקעות שלכם ותעדו את כל מה שניתן לתעד.

   אם אתם חושדים כי בן הזוג שלכם מבריח נכסים אתם יכולים לפנות לבית המשפט בבקשות לצווי מניעה שיעצרו את המשך הברחת הנכסים. בנוסף סעיפים 7 ו-8 לחוק יחסי ממון מאפשרים לבית המשפט לרפא את העוול שנגרם לכם מהברחת הנכסים.

   סעיף 7 לחוק מקנה לבית המשפט סמכות להכניס נכסים שאינם משותפים לבסיס איזון המשאבים. סעיף 8 לחוק מקנה לבית המשפט סמכות לסטות מעקרון החלוקה השווה של המשאבים בהתאם לשיקול דעתו.

   לסיכום

   חלוקת רכוש שצברתם במהלך חייכם המשותפים ואיזון המשאבים שלכם הוא נושא סבוך שיש לו השפעה רבה וארוכת טווח על המשך חייכם, וכל החלטה בנוגע לניהול ההליך יכולה להשפיע על תוצאות ההליך. על מנת להמנע מטעות גורליות שיכולות להשפיע באופן ניכר על הזכויות שלכם ברכוש, פנו לעורך דין לענייני משפחה באופן מיידי בטרם לקבלת החלטות.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש