ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  איך מחלקים רכוש בין בני זוג

  בעמל ויזע צברתם רכוש במהלך חייכם המשותפים ובניתם את ההון שלכם. חלפו השנים, ולאחר עליות ומורדות בקשר הזוגי, החלטתם שאתם נפרדים. החשש מפרידה עם רכוש הוא ברור ומובן, הפרידה מלווה בחלוקת ההון שצברתם, ואתם חוששים לאבד זכויות על הרכוש שלכם.

  בני זוג שנפרדים או מתגרשים, נדרשים לאחת הסוגיות המורכבות ביותר בפרידה, חלוקת הרכוש ביניהם או כפי שהיא מכונה בעגה המשפטית "איזון משאבים בין בני זוג". חשוב שתכירו את העקרונות לחלוקת רכוש בין בני זוג בטרם לכל נקיטת פעולה.

  תוכן עניינים

  איך הרכוש מתחלק בין בני הזוג?

  ככלל בהתאם לחוק יחסי ממון וחזקת השיתוף, הרכוש שנצבר לצדדים במהלך חייהם המשותפים, מחולק באופן שווה בין הצדדים, כל עוד אין הסכמה אחרת בין הצדדים ופרט למקרים חריגים במיוחד.

  מה סוגי הרכוש שמתחלקים בין בני הזוג בגירושין?

  סוגי הרכוש שמתחלקים בין בני הזוג, כל עוד לא הוסכם ביניהם אחרת, הם רבים ועשויים לכלול:

  • נכסי נדל"ן – דירת מגורים משותפת, נכסים להשקעה, נדל"ן עסקי וכדומה. נכסי הנדל"ן שנצברו במהלך החיים המשותפים יאוזנו בין הצדדים. יש דין מיוחד לדירת מגורים בה כוונת השיתוף היא חזקה ומשתמעת מעצם המגורים המשותפים בה, כך שגם כאשר דירת המגורים רשומה על שם אחד מהצדדים בלבד היא עשוייה להתחלק בין הצדדים.
  • נכסים ניידים – מיטלטלין משותפים, רכבים וכדומה. הנכסים הניידים שנצברו במהלך החיים המשותפים יחולקו בין הצדדים. יצויין כי רכב בבעלות אחד הצדדים בלבד שנרכש במהלך החיים המשותפים או שימש את שני בני הזוג, לרוב יחשב לרכוש משותף, פרט למקרים חריגים או בהסכמת הצדדים.

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   • נכסים פיננסיים – חשבונות בנק, השקעות, מניות וכדומה. הנכסים הפיננסיים שנצברו לצדדים במהלך חייהם המשותפים יאוזנו ביניהם בעת הפרידה.
   • נכסים מעבודה – פנסיות, ביטוחים, קופות גמל, הטבות סוציאליות, אופציות, נכסי מוניטין, נכסי קריירה. נכסים מעבודה שנצברו לצדדים במהלך חייהם המשותפים מאוזנים בין הצדדים בעת הפרידה.
    חלוקת הנכסים מעבודה היא מורכבת ודורשת הבנה ובקיאות רבה בנושא שכן חלק מהנכסים הם מורכבים יותר ודורשים אומדן מיוחד, כגון פנסיות, אופציות, מוניטין, נכסי קריירה וכדומה.
   • חובות – חובות שנצברו לצדדים במהלך חייהם המשותפים מאוזנים בין הצדדים, אלא אם יוכיח אחד הצדדים כי מדובר בחוב אישי שאין לאזן אותו. כך למשל, במקרה שיוכיח שהחוב נוצר בלא ידיעת הצד השני, החוב לא יאוזן.

   מתי לא מתקיימת חלוקת רכוש בין בני זוג?

   ישנם מספר מקרים בהם הרכוש לא יחולק בין בני הזוג:

   • רכוש שקדם לנישואין או לתחילת החיים המשותפים – לא יחשב רכוש משותף שיש לאזן אותו, אלא אם הוכחה כוונת שיתוף ברכוש. כך למשל דירת מגורים שנרכשה בטרם לתחילת החיים המשותפים ונרשמה על שם צד אחד בלבד, עשוייה להחשב רכוש משותף, בשל כוונת השיתוף בדירת המגורים ותרומת הצד השני למשק הבית.
   • מתנות או ירושות – לא יחשבו רכוש משותף גם אם הן התקבלו במהלך הנישואין או החיים המשותפים, וכל עוד לא הוכחה כוונת שיתוף ברכוש.
   • הסכם ממון – אם נקבע בהסכם ממון שכל צד נותר עם הרכוש שלו, או שהסכם הממון החריג חלקים מסויימים ברכוש, הרכוש שהוחרג לא יחולק בין בני הזוג.
   • הסכם גירושין – גם בהסכם גירושין ניתן להחריג רכוש או חלקים ברכוש שלא יאוזנו בין הצדדים.

   האם ניתן לכפות על אחד הצדדים את מכירת דירת המגורים?

   כן. ככלל, בהליך לפירוק שיתוף, נתונה לבית המשפט סמכות לכפות את מכירת הדירה על אחד הצדדים המסרב למכירת הדירה.

   יחד עם זאת, במקרה בו מתגוררים בדירה גם הילדים המשותפים, ולצד המתגורר בדירה אין מקום מגורים חלופי, בית המשפט עשוי לעכב את מכירת הדירה. לצורך כך, על הצד המתגורר בדירה יהיה להוכיח שהוא עושה מאמצים למציאת דיור חלופי, ובהתאם לנסיבות הוא עלול להיות מחוייב בתשלום "דמי שימוש ראויים" בדירה עד ליציאתו מהדירה.

   איך מחלקים את הרכוש של בני הזוג שחתמו על הסכם ממון?

   חלוקת רכוש בין בני זוג שחתמו על הסכם ממון תהא פשוטה יותר, והיא תתבצע על פי העקרונות שהוסכמו בין הצדדים בהסכם הממון. חשוב לדעת שהסכם ממון לא מחליף הסכם גירושין, אלא מהווה כלי עזר חשוב לעריכת הסכם הגירושין. כך למשל, לעיתים תדרשו בהסכם הגירושין לתת מענה על סוגיות נוספות בעניין הרכוש שלא קיבלו מענה בהסכם הממון.

   הסכם גירושין יאזן את הרכוש שלכם בהתאם לרצונכם

   בסיכום האמור, בהתאם לחוק יחסי ממון וחזקת השיתוף, כל הרכוש שנצבר לצדדים במהלך חייהם המשותפים מאוזן ביניהם באופן שווה, פרט למספר מקרים חריגים. יחד עם זאת, באפשרותכם לאזן את הרכוש ביניכם כפי ראות עיניכם, תוך הגעה לפשרות שמתאימות לכם ולצרכים שלכם, באמצעות הסכם גירושין.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש