ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  חלוקת זכויות פנסיה בגירושין [מדריך משפטי, 2024]

  חלוקת זכויות פנסיה בגירושין [מדריך משפטי 2022]פניתם להליכי גירושין והתחלתם בהליך לפירוק השיתוף ואיזון המשאבים ביניכם, שימו לב למשאב היקר ביותר שיש לכם, שני אולי רק לדירת המגורים שלכם, קרן הפנסיה שלכם. בהתאם לחוק יחסי ממון ובהתאם להלכת השיתוף בתי המשפט קבעו כי כספי הפנסיה שצברו בני הזוג נחשבים לרכוש משותף, ועל כן הם יאוזנו במסגרת חלוקת הרכוש ביניכם.

  בתחילת שנת 2015 נכנס לתוקף חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, חוק זה מסדיר את הזכויות הקנייניות של בן הזוג בחסכון הפנסיוני של בן הזוג החוסך. על מנת למצות את מלוא זכויותיך בקרן הפנסיה של בן הזוג מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה שיעזור לך למצות את הזכויות המגיעות לך על פי חוק.

  תוכן עניינים

  האם פנסיה מתחלקת בגירושין?

  כן, כל עוד לא קבעתם אחרת ביניכם בהסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט. חלוקת כספי הפנסיה מתבצעת באופן שווה והיא מתייחסת אך ורק לכספי הפנסיה שנצברו במהלך תקופת החיים המשותפים, ממועד הנישואין ועד מועד הקרע שנקבע.

  מועד הנישואין

  לרוב יקבע מועד החופה והקידושין כמועד תחילת חייכם המשותפים, גם אם חייתם יחד עוד בטרם לכך, וכל עוד לא קבעתם אחרת ביניכם בהסכם שאושר בפני בית המשפט. כאשר מדובר בזוגות ידועים בציבור יהיה צורך להוכיח את מועד תחילת חייכם המשותפים. לכן מומלץ לזוגות שהינם ידועים בציבור לערוך הסכם ממון וחיים משותפים שיגדיר את מועד תחילת החיים המשותפים וימנע חיכוכים מיותרים בעתיד.

  מועד הקרע

  זהו המועד שיקבע כמועד סיום החיים המשותפים. מועד זה יכול להיות בהסכמה ביניכם, או להיקבע על ידי הערכאה המשפטית בהתאם לטענות הצדדים. המועד יכול להקבע כמועד מתן הגט, אך לרוב בשל התארכות הליכי הגירושין, הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בית הדין הרבני שנוטה להמתין לסיום ההליך בבית המשפט לענייני משפחה בטרם למתן הגט, מועד הקרע יקבע לרוב בטרם למתן הגט.

  מועד הקרע יכול להיות תאריך הגשת התביעה, תאריך החתימה על ההסכם, מועד עזיבת הבית המשותף ועוד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על כן יש להיוועץ בעורך דין לגירושין בטרם קבלת החלטות מסויימות, כמו עזיבת הבית שיכולה להתפרש כמועד הקרע, או דחיית הגירושין והשארות בסטטוס של "פרודים", ולקחת בחשבון את ההשפעה של קביעת מועד הקרע.

   יודגש שההפרש בין המועדים שיכולים להקבע כמועד הקרע יכול להתפרש גם על פני חודשים, ולעלות לכם עשרות ויתכן שאף מאות אלפי שקלים.

   מה קובע חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

   החוק קובע שמרגע מתן פסק הדין לצדדים יש זכות בפנסיה של הצד השני, ומטיל חובה על חברות הפנסיה להגדיר כבר מאותה העת למי שייך הכסף בקרן והעברה של הכסף, כל אחד בהתאם לחלקו בפנסיה, בעת מועד הפרישה. כלומר החוק מאפשר פיצול קופת הפנסיה של בני הזוג עוד בטרם למועד הפרישה, על שם כל אחד מבני הזוג. המשמעות היא שהשליטה על קרן הפנסיה עוברת לידיים של כל אחד מבני הזוג, במהלך שנות הצבירה ועוד לפני מועד הפרישה.

   ומה לגבי קרן השתלמות וקופת גמל?

   החוק לחלוקה פנסיונית אינו חל לגבי קרנות השתלמות וקופות גמל. כלומר, מדובר בכספים שהם ברי איזון במועד איזון המשאבים, אבל הם לא יחולקו במסגרת החוק לחלוקה פנסיונית שכן חלוקת כספים אלה מתבצעת רק על ידי משיכה של הכספים מהקרן או הקופה. על כן תאלצו למשוך את הכספים ולחלק ביניכם, אלא אם ערכתם ביניכם הסכם שמורה אחרת.

   אופן חלוקת קרן הפנסיה בין בני הזוג

   פעמים רבות בית המשפט יחליט למנות אקטואר על מנת שיתן חוות דעת על אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים במסגרת איזון המשאבים. במסגרת חוות הדעת האקטוארית, האקטואר ימליץ על שתי חלופות לצורך חלוקת הפנסיה, כך יוכלו בני הזוג לראות לנגד עיניהם את העלות הכלכלית של כל חלופה ולבחור את הטוב בעיניהם:

   היוון הפנסיה – חישוב ערכו העתידי של סכום הכסף בעת מועד הפרישה והעברת שווי מחצית הסכום לקרן פנסיה חדשה על שם בן הזוג שלא נותר בעל הזכויות.

   מימוש הפנסיה – מימוש הפנסיה באופן נזיל, חלופה זו תחולק גם היא לשתי אפשרויות מימוש שונות:

   • מימוש מיידי (כרוך בתשלום מס גבוה) – לרוב מדובר בחלופה שבה יתקבל הסכום הנמוך ביותר, אך תקבלו סכום כסף נזיל באופן מיידי.
   • מימוש בעת מועד הפרישה (מועד הבשלת הזכויות) – לרוב מדובר בחלופה שבה יתקבל הסכום הגבוה ביותר, אך למעשה תשארו שותפים לקרן הפנסיה עם בן הזוג הגרוש.

   כיצד מתבצע היוון זכויות במועד הגירושין

   היוון הוא למעשה חישוב ערך עתידי של כסף. מבצעים היוון כאשר מבקשים למשוך עם הגירושין חלק מסכום הפנסיה מבלי לפגוע בחסכון עצמו.

   לאור כך שמדובר בקרן פנסיה, משיכה מוקדמת שלה תעלה לכם בתשלום מס של 35% (ולעיתים אף 50%). יחד עם זאת, בני זוג רבים שהתגרשו מבקשים לנתק את הקשר ביניהם, באופן מוחלט מייד עם הגירושין, ועל כן הם אינם מעוניינים לקיים תוכנית פנסיונית שתקשור ביניהם.

   היוון זכויות בא לתת מענה על סוגייה זו, בכך שהוא מאפשר לבן הזוג שנשאר בעלי קרן הפנסיה להעביר לבן הזוג האחר את חלקו המהוון בקרן ובכך לנתק את הקשר ביניהם.

   האם ניתן לדחות את מימוש הזכויות למועד הפרישה?

   כן. כאמור מדובר בחלופה שלרוב תניב את הסכום הכספי הגבוה ביותר, אך יש לקחת בחשבון שתישארו קשורים כלכלית עם בן הזוג בכל הנוגע לקרן הפנסיה על כל המשתמע מכך.

   לצורך דחיית מימוש הזכויות עם קבלת פסק הדין על כל אחד מבני הזוג להגיש לערכאה השיפוטית בקשה לפסיקתאות שהן הנחיות מבית המשפט לקרן הפנסיה ולרוב הן מבוססות על חוות דעת האקטואר, ככל שמונה אקטואר בתיק. לאחר מכן באחריות כל אחד מבני הזוג להעביר את הפסיקתאות מאושרות על ידי הערכאה השיפוטית לקרנות הפנסיה בהן צבורים החסכונות הפנסיוניים.

   קרנות הפנסיה מחוייבות לאחר מכן לפצל את קרן הפנסיה על שם כל אחד מכם, בהתאם להנחיות שקיבלו בפסתיקאות שהגשתם.

   האם בית המשפט יכול לחייב בחירה באחת מהחלופות?

   בית המשפט לענייני משפחה קבע שחיוב הצדדים יעשה בהתאם לנסיבות, ולעיתים בית המשפט יוכל לכפות בחירה באחת מהחלופות כשאין הסכמה בין הצדדים.

   כך למשל, אם מדובר בחלופה של היוון, בית המשפט יוודא שלבן הזוג שמעביר את סכום הכסף יש מספיק כסף להעביר מבלי שיגרום לעצמו נזקים כלכליים, או יאלץ לקחת על עצמו התחייבויות כלכליות.
   חוק חלוקת הזכויות הפנסיוניות שנכנס לתוקף בשנת 2015 הביא להפרדת חשבונות הפנסיה של בני הזוג שהתגרשו, ובכך הפחית את הקשיים בחלופה של מימוש הפנסיה במועד הבשלת הזכויות ועל כן בית המשפט לא יטה לכפות חלופה של היוון אלא בנסיבות שיצדיקו העדפתה הברורה.

   מה ההבדל בין פנסיה תקציבית לשאינה תקציבית לצורך נושא הגירושין

   פנסיה תקציבית היא מנגנון צבירת זכויות, שבמועד הפרישה משולמת באופן שוטף מתוך תקציב הגוף בו עבד בעל הגמלה, ולא מתוך כספים שנצברו לבעל הגמלה. ההבדל העיקרי בין סוגי הפנסיה לצורך נושא הגירושין טמון בכך שאין סכום פנסיה צבור בקופת הקרן, ולכן ההחלטה על גובה הסכום שיחולק בין הצדדים נקבעת על ידי בית המשפט בפסק דין, אלא אם הצדדים הצליחו להגיע ביניהם להסכמה אחרת בעניין הסכום שיחולק ביניהם.

   כמו כן יש הבדל בשיקולים לבחירת אחת החלופות לצורך חלוקת הפנסיה (היוון או מימוש). מאז חוק חלוקת פנסיה בין בני זוג גרושים שקובע הוראות לפיהן בן הזוג יכול לקבל את חלקו בפנסיה התקציבית לחשבון נפרד, ההעדפה למימוש הפנסיה התקציבית על פני היוון שלה מתחדדת.

   אמנם הצדדים יכולים להסכים על העברת התשלום באמצעות היוון כפי שמתבצע בפנסיה צוברת, יחד עם זאת חשוב להבין שמדובר בהערכה שאינה מדוייקת במיוחד כאשר מדובר בפנסיה תקציבית, ושלעיתים מדובר בסכומים גדולים שבן הזוג בעל הפנסיה התקציבית אינו מסוגל להעביר.

   קצבת שאירים

   לעיתים בעל פנסיה תקציבית יהיה זכאי גם לקצבת שאירים לאחר מותו. בטרם לכניסת חוק חלוקת זכויות פנסיונית לתוקף, בן הזוג הגרוש לא היה זכאי לחלק בקצבת השאירים לאחר מותו, אלא רק מי שהיה נשוי לו. כיום לבן הזוג הגרוש זכאי לקצבת השאירים של בן הזוג שנפטר.

   תפקידו של האקטואר בחלוקת זכויות הפנסיה בגירושין

   תפקיד האקטואר בגירושין הוא לערוך תחשיב המאזן את הזכויות והרכוש של בני הזוג בהתאם למוסכם ביניהם, או בהתאם לקבוע בהחלטת הערכאה השיפוטית.

   תפקיד זה כולל גם את חלוקת זכויות הפנסיה, שהיא חלוקה מורכבת ביותר, שכן לרוב מימוש זכויות הפנסיה מתרחש במועד עתידי.

   האקטואר אומד את הזכויות של כל אחד מבני הזוג בפנסיה שלו, ועורך חוות דעת הכוללת שני תחשיבים – איזון הזכויות באופן מידי בקיזוז תשלומי המס הגבוהים, ואיזון הזכויות במועד הפרישה.

   את חוות הדעת מעביר האקטואר לבית המשפט או בית הדין הרבני (או לבני הזוג עצמם, אם מדובר בהליך גירושין בהסכמה).

   הערכאה השיפוטית מאפשרת לבני הזוג להגיב על חוות דעת האקטואר ולהעלות שאלות, ולבסוף נקבעת חלוקת זכויות הפנסיה בגירושין, הנסמכת בין היתר, על חוות דעת האקטואר.

   מה דין חלוקת זכויות הפנסיה במקרה של פטירת בן/בת זוג?

   בהתאם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני, במקרה של פטירת בן או בת זוג לפני העברת חלק מהפנסיה בגירושין, יועברו הכספים לבן הזוג שנותר בחיים, כפי שנקבע בפסק הדין, כאילו בן הזוג החוסך לא נפטר.

   בנוסף, אם כבר ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, בן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקצבת שארים  מתוך סכום הקרן, בהתאם להוראות הסדר החיסכון.

   במרבית המקרים, הוראות קרן הפנסיה קובעות שבמקרה של פטירת בן זוג לפני היציאה לפנסיה, יתרת הכספים תשולם כקצבה חודשית למוטבים בפנסיה, ובהעדר מוטבים הם ישולמו לשארי הנפטר, שהם בן הזוג של הנפטר וילדיו עד גיל 21.

   לסיכום

   חוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו הסדיר נושאים רבים בנוגע לזכויות שלכם בכספי הפנסיה של בן הזוג, והקל את חייהם של גרושים רבים שנתקלו בקשיים מול גופי הפנסיה בבואם למצות את זכויותיהם בכספי הפנסיה של בן הזוג.

   אל תזניחו את הזכויות שלכם בקרן הפנסיה של בן הזוג, מדובר בתחום מורכב ביותר בהליך הגירושין ובנכס שהסכום הצבור בו הוא גבוה, וחשוב לערוך תחשיב מדוייק שיתן מענה מיטבי לצרכיכם וידאג למיצוי כלל הזכויות שלכם.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש