ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  חזקת השיתוף בין בני זוג (מדריך משפטי)

  חוק יחסי ממון בין בני זוג חל רק על זוגות שנישאו לאחר שנת 1974. מצב זה יצר קשיים באופן חלוקת הרכוש אצל זוגות רבים שנפרדו. עם הזמן נוצרה בבית המשפט חזקת השיתוף בין בני זוג, שהלכה והתפתחה במרוצת השנים, במטרה לתת מענה לזוגות הרבים שאינם חוסים תחת חוק יחסי ממון בין בני זוג.

  חזקת השיתוף בין בני זוג (מדריך משפטי)

  מהי חזקת השיתוף בין בני זוג? כיצד יחולק הרכוש בין בני זוג שלא נישאו? האם חזקת השיתוף נותנת מענה מלא לבני זוג ידועים בציבור? ומדוע כדאי לבני זוג לערוך הסכם חיים משותפים, ולא להסתמך על חזקת השיתוף?

  תוכן עניינים

  מהי חזקת השיתוף בין בני זוג?

  חזקת השיתוף בין בני זוג קובעת כי כל הרכוש המשותף של בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, שייך לשני בני הזוג, והוא יחולק ביניהם באופן שווה, כל עוד בני הזוג לא קבעו ביניהם אחרת בהסכם.

  על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף?

  חזקת השיתוף, בדומה להסדר הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, חלה על כל הרכוש שצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. רכוש זה כולל את הנכסים שנצברו לבני הזוג כגון דירה, רכבים, מיטלטלין, נכסים עסקיים של כל אחד מבני הזוג, זכויות מעבודה, חובות משותפים וכו'.

  על אילו נכסים חזקת השיתוף לא חלה?

  חזקת השיתוף, בדומה להסדר הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, לא חלה על רכוש שנצבר בטרם לתחילת חייהם המשותפים של בני הזוג, ולא חלה על מתנות וירושות שהתקבלו במהלך החיים המשותפים, אלא אם הוכחה כוונה של בני הזוג לשתף את הרכוש שהתקבל במתנה או בירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על מי חזקת השיתוף חלה?

   חזקת השיתוף חלה על בני זוג שנישאו לפני שנת 1974, ולא חל עליהם חוק יחסי ממון. בנוסף חזקת השיתוף עשויה לחול על בני זוג ידועים בציבור, אם עמדו בתנאים שנקבעו בפסיקה.

   מתי חזקת השיתוף תחול על ידועים בציבור?

   בניגוד לזוגות שנישאו לפני שנת 1974, עליהם חלה חזקת השיתוף מכוח נישואיהם, חזקת השיתוף לא חלה באופן אוטומטי על בני זוג ידועים בציבור, ונטל ההוכחה הוא על בן הזוג הטוען שיש לחלק את הרכוש בהתאם לחזקת השיתוף.

   על מנת להוכיח שחזקת השיתוף חלה על ידועים בציבור, על בן הזוג הטוען לכך, להוכיח קודם כל כי הצדדים אכן ידועים בציבור. לצורך כך עליו להוכיח חיים משותפים במשק בית משותף.

   לאחר שיוכח כי בני הזוג הם ידועים בציבור, יש להוכיח כי הייתה לבני הזוג כוונת שיתוף בנכסים, או בנכס ספציפי, ושבני הזוג לא נמנעו מנישואין מתוך כוונה להפריד את הרכוש שלהם.

   איך ניתן להוכיח כוונת שיתוף?

   על מנת להוכיח כוונת שיתוף יש להוכיח שבני הזוג לא רק מנהלים אורח חיים תקין, אלא שהם גם התכוונו לשתף את נכסיהם זה עם זו. בית המשפט יבחן האם בני הזוג התכוונו לשתף את רכושם, או שנהגו בהפרדה רכושית. בית המשפט יכריע בעניין זה על פי מכלול הנסיבות, ואין רשימה סגורה של מאפיינים.

   לצורך כך יבחן בית המשפט במכלול הנסיבות את אורח חייהם של בני הזוג, תקופת הזוגיות, מידת השיתוף שלהם בנכסים, מידת השיתוף בנכס ספציפי וכו'.

   ככל שבני הזוג נהגו להפריד את רכושם או רכוש מסויים, סביר להניח שבית המשפט יקבע כי מדובר ברכוש אישי של בן הזוג, שאין לחלק אותו בין בני הזוג. כך למשל במקרים של חשבונות בנק נפרדים, הפרדת תשלומים, מגורים נפרדים וכו'.

   מנגד, אם יוכח שבני הזוג נהגו להשתמש ברכוש לצורך משותף, סביר שבית המשפט יקבע כי הייתה כוונת שיתוף בנכס, ושיש לאזן אותו בין הצדדים. כך למשל במקרים בהם דירה הרשומה על שם אחד מבני הזוג שימשה למגורים משותפים יחד עם הילדים, או במקרים בהם דירה בבעלות אחד מבני הזוג הושכרה, והכספים עבורה שימשו לצורך תשלומי משכנתא משותפים.

   ככל שבני הזוג נהגו להפריד את רכושם או רכוש מסויים, סביר להניח שבית המשפט יקבע כי מדובר ברכוש אישי

   חשיבות הסכם בין ידועים בציבור

   בשורה התחתונה, בניגוד לזוגות שנישאו לפני שנת 1974 עליהם חלה חזקת השיתוף מכוח הנישואין, חזקת השיתוף לא חלה באופן אוטומטי על בני זוג ידועים בציבור, והם נדרשים להוכיח לא רק שהם בני זוג, אלא גם שהייתה להם כוונה לשתף את רכושם.

   הדרך הטובה ביותר לעשות זאת, היא באמצעות עריכת הסכם חיים משותפים, ואישורו בבית המשפט. הסכם חיים משותפים יאפשר לבני הזוג להוכיח בבירור את כוונותיהם לעניין שיתוף או הפרדת הרכוש שלהם, ולהמנע ממחלוקות משפטיות קשות בעת הפרידה, שעלולות לעלות להם ברכוש רב.

   ההבדל בין הסדר איזון משאבים לחזקת השיתוף

   חזקת השיתוף היא כלל שקובע חלוקת רכוש שווה (איזון המשאבים) בין בני זוג שלא חל עליהם חוק יחסי ממון. על אף שכלל חזקת השיתוף דומה להסדר איזון המשאבים, ישנם שלושה הבדלים עיקריים:

   1. בני הזוג עליהם חל הכלל – הסדר איזון משאבים הוא הכלל החל על בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974, במסגרת חוק יחסי ממון. לעומת זאת, חזקת השיתוף חלה על בני זוג שאינם נשואים, או בני זוג שנישאו לפני שנת 1974.
   2. ההוכחה הנדרשת להחלת הכלל – הסדר איזון משאבים חל על בני זוג מעצם היותם נשואים. לעומת זאת, על מנת להחיל את כלל חזקת השיתוף נדרשת הוכחה על ניהול חיים משותפי ועל השקעת מאמץ משותף במשק הבית.
   3. מועד תחולת הכלל – בעוד חזקת השיתוף חלה בכל עת במהלך הנישואין, הסדר איזון משאבים יחול רק בעת הפרידה, פרט למספר חריגים המעידים על קרע מוקדם יותר בין בני הזוג.

   הליך מימוש חזקת השיתוף

   על מנת לממש את חזקת השיתוף, יש צורך להוכיח בפני הערכאה השיפוטית, שבני הזוג מנהלים חיי משפחה, ושהם משקיעים במשק הבית המשותף.

   בית המשפט או בית הדין הרבני, יכריע האם התקיימה חזקת השיתוף, בהתאם לנסיבות שיובאו בפניו.

   שימו לב לשתי הערות חשובות למימוש חזקת השיתוף:

   • ניהול חיי משפחה אינו חייב להיות ניהול חיי משפחה סולידי, ובית המשפט עשוי להקל בדרישות, גם במקרה שהיו סכסוכים רבים בין הזוג, כל עוד יוכח בפניו שבני הזוג אכן ניהלו חיי משפחה.
   • השקעה במשק הבית המשותף, אינה חייבת להיות השקעה כלכלית דווקא, אלא גם יכולה להיות תרומה אחרת למשק הבית המשותף, כגון תרומה בעבודות בבית או בגידול הילדים.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש