ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  מה זה השלשת גט?

  על פי הדת היהודית, כיום, בעל חייב לקבל את הסכמת אשתו כדי להתגרש, והוא אינו יכול להינשא לאישה נוספת עד הגירושין, אלא אם הוא מקבל היתר מבית הדין הרבני, לשאת אישה שנייה.

  אחת הדרישות של בית הדין הרבני, למתן היתר לשאת אישה שנייה, היא השלשת גט, שמשמעותה הפקדה של גט כשר בידי שליח בית דין, עד להכרעה בגט.

  מטרתה של השלשת הגט כתנאי למתן היתר נישואין שניים, היא שבמקרה שבעתיד האישה תסכים להתגרש, היא תוכל להשתמש בגט שהופקד אצל שליח בית הדין, מבלי שהבעל יסרב לתת לה את הגט, לאחר שהוא כבר נישא לאישה שנייה.

  ישנה מחלוקת פוסקים, האם הבעל יכול לבטל את שליחת הגט שהושלש לפני שהוא ניתן לאישה, מה שעשוי להעמיד בעתיד קשיים לא פשוטים. בכך למעשה האישה תישאר עגונה ולא תוכל להתגרש. זו אחת הסיבות שהיתר נישואין שניים, ניתן רק במקרים חריגים ביותר.

  מתי אדם יכול לבקש להשליש גט כדי לקבל היתר נישואין שניים?

  1. האישה מסרבת לתת גט למרות פסק דין לחיוב גירושין.
  2. האישה במצב בריאותי השולל את כשרותה.
  3. האישה נעלמה במשך 12 חודשים ומעלה.

  חשוב לדעת! יתכנו מצבים בהם בית הדין הרבני יפטור את הגבר מהשלשת גט. למשל כאשר הגבר הוא ספרדי, בית הדין יכול לתת לו היתר נישואין שניים גם ללא השלשת גט.

  איסור נישואין שניים וחיוב הגבר לקבל את הסכמת האישה לגירושין, אינם מדין תורה, אלא מקורם בחרם דרבנו גרשום שהתקבל בקרב הקהילה האשכנזית. אך במקרים בהם הגבר לא אשכנזי, הוא אינו מחויב לחרם דרבנו גרשום, אלא לרוב רק מתחייב בכתובה לא לשאת אישה נוספת ללא היתר.

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש