ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הסכם פרידה ללא גירושין

  הסכם פרידה ללא גירושין

  לעתים, בני זוג נשואים המעוניינים להפסיק את חייהם המשותפים, חותמים על הסכם גירושין, כדי להגיע להסכמה על כל הנושאים הקשורים לגירושין, כמו מזונות, משמורת על הילדים, חלוקת רכוש בין בני זוג וכדומה.
  ואולם, ישנם זוגות שלא חותמים על הסכם גירושין, אלא על הסכם פרידה, ללא גירושין. מאמר זה יעסוק בהסכמים מעין אלה.

  תוכן עניינים

  הסכם פרידה ללא גירושין – דגשים

  למרות שפרידה מעידה על כך שבני הזוג כבר לא חיים חיים משותפים, הרי שמבחינה משפטית ורשמית הם עדיין נחשבים לנשואים, שכן הם לא עברו שום הליך גירושין. לכן, למשל, כסף ו/או רכוש שצובר כל בן זוג גם בזמן שהוא ובן זוגו חיים בנפרד, שייך לשני בני הזוג. לכן, חשוב שגם במצב שבו חיים בני הזוג בנפרד אך הם אינם גרושים, יערכו בני הזוג הסכם ביניהם, שהוא, כאמור, "הסכם פרידה". חשוב שהסכם הפרידה יכריע בנושאים כמו:

  • מי מבני הזוג יישאר בדירת המגורים המשותפת ומי יעזוב אותה?
  • מה יהיה אופן שהותו של כל אחד מבני הזוג עם ילדיהם המשותפים?
  • מה יעלה בגורל חשבון הבנק המשותף של בני הזוג?
  • מהו גובה ההוצאות המקסימלי שכל בן זוג יכול לבצע?
  • איך יחולקו נכסים שבבעלותם המשותפת של שני בני הזוג?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רוב בני הזוג אינם מודעים לחשיבות הוודאות באשר לנושאים אלה, ולכן מומלץ שזוגות המעוניינים בהסכם פרידה ללא גירושין יפנו לעו"ד שיעזור לתת דגשים חשובים לבני הזוג במהלך עריכת ההסכם ויוודא שאין נושא רלוונטי שלא הוסדר בהסכם.אינפוגרפיקה - הסכם פרידה ללא גירושין

   לכמה זמן כדאי שהסכם הפרידה ללא גירושין יהיה תקף?

   מכיוון שהסכם פרידה מעיד על כך שבני הזוג כבר לא חיים חיים משותפים וגם אינם מעוניינים לחזור ולחיות חיים שכאלה, ניתן להניח שבמוקדם או במאוחר, הם מתכוונים להתגרש באופן רשמי. לכן, נשאלת השאלה, לכמה זמן כדאי שהסכם הפרידה ללא גירושין יהיה תקף?

   בעיקרון, מומלץ שהסכם הפרידה ללא גירושין יהיה תקף לזמן קצר יחסית (חודשים ספורים), שכן כל עוד בני הזוג מאמינים שהם לא יחזרו לחיים משותפים – כדאי מאוד שלדבר יהיה גם תוקף משפטי ורשמי, כלומר – עליהם להתגרש באופן רשמי כמה שיותר מוקדם.

   כמו כן, במהלך התקופה בה בני הזוג חיים בנפרד, יכולים להיות שינויים רבים בחייהם – לעתים באופן שלא מאפשר לכל בן זוג לקבל את אותן הזכויות שהיה מקבל לו בני הזוג היו מתגרשים מוקדם יותר.

   הסכם פרידה בין ידועים בציבור

   כאמור, כשהזוג הנפרד הוא נשוי, מומלץ שהסכם הפרידה יהיה תקף רק למספר חודשים, שלאחריהם יתגרשו בני הזוג באופן רשמי.

   ואולם, ישנם מקרים שבהם אין צורך, ואולי אף אין אפשרות, שהסכם הפרידה יהיה תקף למשך זמן כה קצר. הכוונה היא למקרים שבהם בני הזוג הנפרדים חיו חיים משותפים אך ללא נישואין, כלומר, ידועים בציבור.
   הסכם פרידה בין ידועים בציבור, לא כולל, כמובן, הסכמה להתגרש, ולמעשה לא מהווה "תחנת ביניים" בדרך להסכם גירושין ולגירושין בפועל, שהרי ידועים בציבור אינם נשואים זה לזה. הנושאים שהסכם פרידה בן ידועים בציבור. צריך לכלול ולהכריע בהם הם:

   • משמורת על הילדים: בהנחה ולידועים בציבור ילדים משותפים, צריך הסכם הפרידה ביניהם לקבוע האם לאחר הפרידה, יהיו הילדים בחזקתו הבלעדית של אחד מבני הזוג או שמא המשמורת תהיה משותפת בין בני הזוג. נושא המשמורת כולל גם את קביעת זמני שהות הילדים אצל כל הורה וגם את הסכמת בני הזוג על מוסדות החינוך שבהם ילמדו ילדיהם, קופת החולים שבה יטופלו וכיו"ב.
   • חלוקת רכוש: על ידועים בציבור חלה "חזקת השיתוף", לפיה כל רכוש שנצבר בתקופה שבה בני הזוג חיו ביחד, נחשב לרכוש משותף של שניהם. כמו כן, כשבני הזוג נפרדים ניתן לקבוע שגם רכוש שהיה לאחד מבני הזוג עוד בטרם חייו המשותפים עם בן זוגו, הוא רכוש משותף של שני בני הזוג ולכן הזכויות של כל בן זוג ברכוש זה הן שוות.
   • מזונות: האם על אחד מבני הזוג לשלם מזונות לבן הזוג השני? אם כן, מה גובה המזונות, ולמשך כמה זמן יצטרך אותו בן זוג לשלם אותם?

   נושא המשמורת כולל גם את קביעת זמני שהות הילדים אצל כל הורהכדי שהסכם פרידה בין ידועים בציבור יהיה מחייב, יש לאשרו בביהמ"ש לענייני משפחה בלבד. לעומת זאת, הסכם פרידה ללא גירושין בין זוג נשוי יכול להיות מאושר גם בערכאה זו וגם בביד"ר.

   לסיכום, חשוב שהסכם פרידה ללא גירושין יכריע בנושאים כמו גובה ההוצאות המקסימלי שכל בן זוג יכול לבצע, מי מבני הזוג יישאר בדירת המגורים המשותפת ומי יעזוב אותה, וכן מה יהיה אופן שהותו של כל אחד מבני הזוג עם ילדיהם המשותפים.

   מומלץ שהסכם שכזה יהיה תקף לחודשים ספורים, שכן במהלך תקופת הפרידה יכולים להיות שינויים רבים בחיי בני הזוג, באופן שלא מאפשר לכל בן זוג לקבל את אותן הזכויות שהיה מקבל לו בני הזוג היו מתגרשים מוקדם יותר.
   לצד זאת, יש מקרים שבהם אין צורך או אפשרות שהסכם הפרידה יהיה תקף רק לחודשים ספורים – מקרים בהם הזוג הנפרד אינו נשוי, אלא ידוע בציבור.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש