ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי



  האם ניתן להתגרש בלי לנהל הליך גירושין ברבנות?

  תוכן עניינים

  נישואין בישראל – על פי הדין הדתי

  דיני נישואין וגירושין במדינת ישראל נקבעים על פי מה שמכונה "הדין האישי". הדין האישי הוא בעצם הדין הדתי, ומשמעותו כי ההלכה הדתית היא זו שקובעת האם בני זוג נחשבים נשואים או גרושים.

  בישראל ישנן כמה דתות להן יש הלכה מסודרת ובית דין מסודר, ובני כל דת יכולים להינשא רק בבית הדין של הדת שלהם. בני זוג יהודים – בבית הדין הרבני, בני זוג מוסלמים – בבית דין מוסלמי, בני זוג נוצרים – בבית דין נוצרי, ובני זוג דרוזים – בבית דין דרוזי.

  האם אדם מדת אחת יכול להינשא בישראל עם אדם מדת אחרת? התשובה היא: לא. החוק אינו מכיר בנישואין בין אנשים מדתות שונות, ובני זוג כאלה לא יוכלו להינשא בישראל.

  יתירה מכך, גם בני זוג חסרי דת [מצוי בעיקר בקרב עולים] אינם יכולים להינשא בישראל. נישואין בישראל נערכים רק על ידי בית הדין הדתי, ורק כאשר שני בני הזוג בני אותה דת.

  בישראל ישנן כמה דתות להן יש הלכה מסודרת ובית דין מסודר, ובני כל דת יכולים להינשא רק בבית הדין של הדת שלהם

  נישואין אזרחיים בחו"ל

  האפשרות היחידה העומדת בפני בני זוג מדתות שונות ובפני בני זוג חסרי דת היא להינשא בנישואין אזרחיים בחו"ל. בית המשפט קבע כי אמנם אי אפשר להינשא בישראל בנישואין אזרחיים, אך בני זוג שנישאו בחו"ל והוכרו שם כנשואים יוכרו גם בארץ כנשואים. כך נמצא הפתרון עבור בני זוג אלה.

  האם בני זוג אלה צריכים להתגרש ברבנות? התשובה היא שלילית. היות ועל פי ההלכה אין תוקף לנישואיהם של בני זוג מדתות שונות ולנישואיהם של בני זוג חסרי דת, אזי אין להם צורך ואף לא אפשרות להתגרש בבית הדין הרבני.

  גירושיהם של זוגות אלה נערכים בבית משפט לענייני משפחה באמצעות 'התרת נישואין'. בני הזוג מגישים לבית המשפט תובענה להתרת נישואין, ובית המשפט מתיר את נישואיהם בפסק דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בני זוג יהודים שנישאו בחו"ל בנישואין אזרחיים – צריכים להתגרש ברבנות

   הפתרון להינשא בחו"ל בנישואין אזרחיים ולהירשם בארץ כנשואים, קורץ גם ללא מעט בני זוג יהודים שאינם מעוניינים להינשא ברבנות. לא מעט בני זוג יהודים חילונים נוסעים לחו"ל, נישאים בנישואין אזרחיים ונרשמים בארץ כנשואים.

   האם בני זוג אלה יוכלו להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה? התשובה היא שלילית. אמנם נישואיהם הם נישואין אזרחיים שלא נערכו על פי ההלכה, אבל מאחר והם נרשמו בארץ כנשואים, הם חייבים להתגרש בבית הדין הרבני. עצם העובדה שהם בני זוג יהודים נשואים בישראל מחייבת אותם גירושין ברבנות – בבית הדין הרבני. [לעומת זאת, בני זוג מדתות שונות או בני זוג חסרי דת, שנישואיהם אינם מוכרים בהלכה כלל, אינם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני].

   לסיכום:

   בני זוג יהודים אינם יכולים בשום אופן להתגרש מחוץ לבית הדין הרבני. גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל ונרשמו כנשואים בארץ, עדיין הם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני.

   לעומת זאת, בני זוג מדתות שונות או בני זוג חסרי דת שנישאו בחו"ל ונרשמו כנישואין אינם צריכים ואינם יכולים להתגרש בבית הדין הרבני. בני זוג אלה מתגרשים באמצעות התרת נישואין בבית משפט לענייני משפחה. לשם כך, עליהם להגיש תובענה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, ובית המשפט מתיר את נישואיהם באמצעות פסק דין.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש