ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  האם גניבת זרע פוטרת את האב ממזונות ומשמורת?

  גניבת זרע היא מונח המתאר סיטואציה בה אישה מתעברת מגבר במרמה, ובניגוד להסכמתו. החוק בישראל אינו מגדיר מהי גניבת זרע, והטענה תתקבל רק במקרים נדירים ביותר. אך האם במקרים שהטענה לגניבת זרע תתקבל, האב יהיה פטור ממזונות ומשמורת?

  האם אב שהוכיח גניבת זרע יכול לבקש תשלום מופחת של דמי מזונות? האם גניבת זרע פוטרת אב מזמני שהות עם הילדים? האם ניתן לחייב אב בעול כורחו לקיים קשר עם ילדיו? והאם אב יכול לתבוע את המזונות בחזרה מהאם, כפיצוי על גניבת הזרע?

  תוכן עניינים

  האם גניבת זרע פוטרת את האב מתשלום מזונות?

  לא. חובת התשלום במזונות, היא חובה המוטלת על כל אב מעצם אבהותו, והיא נקבעת בכפוף לטובת הילד. הנסיבות של ההתעברות, ההיריון והלידה, אינן רלוונטיות לקביעת דמי מזונות הילד.

  לכן, גם במקרים המועטים בהם הגבר מצליח להוכיח שהאישה פעלה במרמה על מנת לגנוב את זרעו, והטענה לגניבת זרע מתקבלת, בית המשפט קבע בפירוש, כי גניבת זרע, אינה פוטרת אב שזהותו ידועה, מחובת התשלום במזונות ילדים, עד הגיעם לגילאי בגרות."

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות


   האם גניבת זרע מפחיתה את תשלום המזונות?

   ככלל גניבת זרע לא משפיעה על תשלום המזונות, יחד עם זאת, במקרים מסויימים בהם נטענת טענה לגניבת זרע, בית המשפט עשוי להפחית את תשלום המזונות:

   תשלום מזונות הכרחיים בלבד: בנסיבות המתאימות, בית המשפט עשוי להטיל על האב חובת מזונות רק על הצרכים ההכרחיים של הילד, ולהטיל את החיוב במשותף על שני ההורים.

   תשלום מזונות בהתאם לזמני שהות: בית המשפט עשוי להפחית את תשלום המזונות, אם האב יגיש בקשה לקבוע זמני שהות נרחבים עם הילד.

   האם יחייבו אב שטוען לגניבת זרע במשמורת?

   סעיפים 15 ו-17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 מטילים חובה על שני ההורים, לדאוג לצרכיהם של הקטינים, לרבות הצרכים הרגשיים. שהות ילדים עם ההורים, היא זכות טבעית של הקטינים, ואין נסיבות הולדתו של הילד, בניגוד לרצון האב, בגניבת זרע, משנות את חובתו של האב לזמני שהות עם הילד.

   האם בית המשפט יכפה זמני שהות על אב שלא מעוניין בכך?

   על אף החובה בחוק לדאוג לצרכי הילדים, בית המשפט לא נוהג לכפות זמני שהות על אב שאינו מעוניין בקשר עם ילדיו, וזאת מתוך ראייה רחבה של טובת הילד. הדעה הרווחת היא כי כפייה של זמני שהות, תסב יותר נזק מתועלת לילד עצמו. ניסיון לכפות על האב לקבל את ילדיו, לאהוב ולקיים עמם זמני שהות איכותיים ותורמים, יביא את התוצאה ההפוכה.

   יחד עם זאת, בית המשפט נוהג להטיל סנקציות, על אב שמסרב לקיים זמני שהות עם ילדיו, או מפר החלטה שקבעה חלוקה של זמני שהות בינו לבין ילדיו.

   מהן הסנקציות שיוטלו על אב שלא מעוניין בזמני שהות?

   הטלת קנסות – בית המשפט רשאי להטיל קנסות על הפרה של החלטה על זמני שהות. כך אם בית המשפט קבע זמני שהות בין האב לילדיו, והאב מפר את זמני השהות שנקבעו, בית המשפט עשוי להטיל עליו קנס בעד כל הפרה.

   קביעת דמי מזונות גבוהים ("דמי טיפול") – אם האב מסרב לקיים זמני שהות עם הילדים, או מקיים עמם זמני שהות מצומצמים ביותר, האם רשאית לתבוע דמי מזונות גבוהים בתוספת דמי טיפול. דמי הטיפול ישקללו את הזמן שהאם משקיעה בשל המשמורת המלאה, את ההפחתה ביכולת ההכנסה של האם בשל המשמורת המלאה וכדומה.

   האם ניתן לתבוע את האם בפיצויים על גניבת הזרע?

   ניתן להגיש תביעה לפיצויים במקרה של גניבת זרע. לרוב בית המשפט פוסק כי על הגבר מוטלת אחריות להשלכות של קיום יחסי מין לא מוגנים, ולכן הוא לא יהיה זכאי לפיצויים. אף על פי כן, תביעה לגניבת זרע עשוייה להתקבל במקרים נדירים ביותר, בהם הגבר יצליח להוכיח שהאישה הציגה בפניו מצג שווא ורימתה אותו.

   יחד עם זאת, גם אם התביעה תתקבל ויקבע כי אכן מדובר היה במקרה של גניבת זרע, כל עוד הילד קטין, בית המשפט לא יפסוק לגבר פיצויים עד מלוא גובה המזונות אותם הוא משלם לילד, וזאת בשל עקרון טובת הילד, שיפגע אם לאם לא יהיה כסף לצרכיו ההכרחיים של הילד.

   חובות האב בישראל

   בשורה התחתונה, אב בעל זהות ידועה בישראל, חייב בכל החובות ההוריות, יהיו הנסיבות בהן הילד הגיע לעולם אשר יהיו. לפיכך, גניבת זרע לא פוטרת אב מתשלום מזונות, וממשמורת על הילד. אמנם ככל הנראה בית המשפט לא יכפה על האב מפגשים עם הילד בניגוד לרצונו, אך בהעדר זמני שהות, גובה המזונות עשוי להיות גבוה יותר.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש