ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  גירושין ברבנות [המדריך המשפטי הרשמי, 2024]

  בישראל נישואין וגירושין של יהודים נתונים לסמכות הבלעדית של בית הדין הרבני. המשמעות היא שכל זוג יהודי נשוי שמבקש להביא את נישואיו לסיומם, ימצא את עצמו מנהל הליך גירושין ברבנות. ואין משמעות לשאלה אם בני הזוג נישאו כדת וכדין (וכדת משה וישראל) ובין אם בני הזוג נישאו בנישואים אזרחיים – כך או כך, בני הזוג יתגרשו ברבנות.

  גירושין ברבנות [המדריך המשפטי הרשמי]

  תוכן עניינים

  גירושין ברבנות – רקע שחשוב להכיר

  הליך גירושים הוא הליך שמסדיר פרידה של בני זוג באופן רשמי, הליך גירושין יכלול את סידור הגט שלמעשה מהווה את הגירושין עצמם וכורכים לו נושאים נלווים: איזון משאבים, מזונות קטינים וחלוקת אחריות הורית. בית הדין הרבני הוא בית דין דתי בישראל הפוסק בהתאם להלכה היהודית והמשפט העברי. לבית הדין הרבני נתונה סמכות שיפוט בלעדית בענייני נישואין וגירושין של יהודים.

  למרות שרובנו עושים שימוש בצירוף "גירושין ברבנות" כדי לתאר הליך גירושין, נכון הרבה יותר לומר גירושין בבית הדין הרבני! שכן, ברבנות נרשמים לנישואין ובבית הדין הרבני – מתגרשים.

  יצויין כי בנושאים הכרוכים בהליך הגירושין, לרבות חלוקת רכוש, חלוקת אחריות הורית וכו', לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני נתונה סמכות מקבילה, והבחירה בערכאה המתאימה תעשה בהתאם לכללי "מרוץ הסמכויות", לפיהם הראשון שפותח בהליך בוחר בערכאה השיפוטית שיתנהל בה ההליך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גירושין ברבנות [המדריך המשפטי הרשמי, 2023]

   מה צריך להביא לגירושין ברבנות?

   1. תעודות מזהות של הצדדים
   2. תעודת נישואין
   3. כתובה
   4. אישור על תשלום אגרה
   5. עדים שמכירים את בני הזוג
   6. ככל שהצדדים הגיעו להסכם גירושין יש לצרף גם את הסכם הגירושין לאישור בית הדין הרבני שיתן לו תוקף של פסק דין.

   מחיר פתיחת תיק גירושין ברבנות

   פתיחת תיק גירושין תהא מלווה בתשלום אגרה שתנוע בין 300-500 ₪, בתלות אם כרכתם תביעות נלוות לתביעת הגירושין, ככל שמדובר באגרת אישור גיטין בלבד גובה האגרה עומד על 391 ₪.

   גירושין ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה?

   בישראל, כאמור, בית הדין הרבני הוא בעל הסמכות הבלעדית לדון בעניין הגירושין (מתן הגט ותביעת הכתובה), אך מה בדבר הנושאים הכרוכים לגירושין?

   יש 2 ערכאות שיפוטיות מקבילות שרשאיות לדון בנושאים הכרוכים בגירושין:

   • בית הדין הרבני
   • בית המשפט לענייני משפחה

   הבחירה בערכאה המתאימה תעשה בהתאם ל"מרוץ הסמכויות", כאשר הראשון שפותח בהליך באחת מהערכאות השיפוטיות למעשה בוחר בערכאה השיפוטית שיתנהל בה ההליך.כיום הליכי הגירושין נפתחים בבקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת התביעות העיקריות, אך אין זה מאיין את מרוץ הסמכויות שעדיין שריר וקיים.

   איך מתגרשים בתבונה? אם אתם רוצים להיות מי שקובע היכן יתנהל ההליך עליכם למהר ולהגיש בקשה ליישוב סכסוך בערכאה המתאימה לכם, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

   חשוב לציין כי ההחלטה לגבי הערכאה העדיפה לדון בה, אינה גורפת והיא תלויה בכל מקרה לגופו. אין זה נכון בהכרח שלגברים עדיף לפתוח את ההליך בבית הדין הרבני ולנשים בבית המשפט לענייני משפחה. ישנם מקרים שעדיף לאישה לפתוח בהליך הגירושין דווקא בבית הדין הרבני, למשל כאשר רשומים על שמה בלבד נכסים.

   מדובר בהחלטות כבדות משקל המצריכות הבנה מקצועית וראייה רחבה ואסטרטגית של התמונה, על כן היוועצו בעורך דין גירושין מומלץ בטרם לפתיחת הליך גירושין.

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    כריכת תביעות בבית הדין הרבני

    פתחת תיק גירושין בבית הדין הרבני ואתה מעוניין שכל ההליך יתנהל שם, מה עליך לעשות לצורך כך? על מנת שתביעה תדון בבית הדין הרבני לא מספיק לפתוח תיק גירושין אלא עליך גם לכרוך את התביעות בנושאים בהם אתה מעוניין לדון בהם בבית הדין הרבני, וישנם מספר כללים שצריך לעמוד בהם על מנת שהכריכה תתקבל והעניינים ידונו בבית הדין הרבני.

    העניינים שניתן לכרוך בתביעת הגירושין:

    • חלוקת רכוש בין בני זוג
    • מזונות אישה
    • החזר הוצאות בגין מזונות קטין (כלומר חוב עבר)

    עניינים שאין צורך לכרוך בתביעת הגירושין:

    • זמני שהות – בית הדין הרבני ידון בכך באופן אוטומטי עם הגשת התביעה לגירושין

    עניינים שלא ניתן לכרוך בתביעת גירושין:

    • מזונות קטינים – נדרשת הסכמה של שני הצדדים לצורך דיון במזונות קטינים, ולא ניתן לכרוך את התביעה בלא הסכמת בן הזוג.

    על מנת לכרוך את תביעות הגירושין עליכם להוכיח כי תביעת הגירושין היא כנה, כלומר אתם באמת מעוניינים להתגרש; כי הכריכה היא כריכה כנה, מתוך רצון שהעניין יוכרע בבית הדין הרבני; וכי הכריכה נעשתה כדין, כלומר כרכתם את העניין במפורש.

    תביעת כתובה

    כתובה הינה מסמך בעל תוקף משפטי שנחתם על ידי הגבר בטרם לטקס הנישואין, לפיה הגבר מתחייב לדאוג לאשתו במשך כל הנישואין ועד למתן הגט. ככל שיוכח שהאישה זכאית לכתובתה, הגבר ישלם לה את סכום הכתובה הבסיסי בנוסף לסכום אותו נקב בעת החתימה בהתאם לשיקול דעתו (תוספת כתובה).

    תביעת כתובה הינה חלק מתביעת הגירושין, ועל מנת שהגירושין יסתיימו יש צורך קודם לדון בתביעת הכתובה. בהתאם לפסק דינו של בית הדין הגדול נקבע כי: "חיוב הכתובה ותשלומה אינו עניין שניתן לכרכו בגירושין ואף אינו כרוך מעצם טיבו וטבעו בנישואין, אלא חלק מעניין הגירושין עצמו – סיום הליך הגירושין.עניין הכתובה הוא חלק מהגירושין, ועל כל פנים על פי דין תורה הדיון בחיוב הכתובה הוא חלק מהגירושין והליך הגירושין לא מסתיים עד שנקבע עניין הכתובה."

    אישה תהא זכאית לכתובתה בהתאם לדין הדתי כאשר הגבר מגרש אותה, היא לא ויתרה על כתובתה וכשאין עילה לשלול ממנה את הכתובה. העילות לשלול את הכתובה הן אותן עילות מן הדין הדתי כגון בגידה, התנהגות לא הולמת (מעשה כיעור), עבירות על הדת במקרים מסויימים, אי קיום יחסי אישות, עזיבת הבית ועוד.

    חשוב לדעת שככל שהליך איזון המשאבים מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, בית הדין ימתין לסיום ההליך ורק לאחר מכן ידון בכתובה, וכי בית הדין יקזז מסכומי הכתובה את הסכומים שקיבלה בהליך איזון הרכוש.
    עוד חשוב לדעת שבית הדין יתערב בהתאם לשיקול דעתו ויפחית סכומים שימצא כמוגזמים שנכתבו בכתובה.

     פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

     מה תפקידו של עורך הדין בגירושין ברבנות

     עורך הדין ילווה את הלקוח לכל אורך הדרך, כשכל החלטה עלולה להשפיע על המשך הדרך.

     עורך הדין יחליט האם כדאי לכרוך לתביעת הגירושין את הנושאים הנלווים לגירושין ולנהל אותם בבית הדין הרבני או לנהל את הליך הגירושין לאחר שהוגשו התביעות המתאימות לבית המשפט לענייני משפחה.

     עורך הדין יוכל לתת מענה על הצרכים שלכם, למשל להגיש בקשה למזונות אישה עד למתן הגט וידע להתנהל באופן הנכון ביותר בהתאם לאינטרסים שלכם. לא אחת האינטרס הכי גדול שלכם הוא להוביל להליך של גירושין בהסכמה המאפשר להגיע להבנות ולניסוח הסכם גירושין הוגן ויעיל.

     טקס גירושין ברבנות

     טקס הגירושין בבית הדין הרבני הינו טקס דתי עם מאפיינים ומרכיבים דתיים. טקס הגירושין יתנהל כפי שיתואר להלן:

     1. בירור השמות – הטקס יתחיל בכניסת בני הזוג לאולם ובבירור שמותיהם, לרבות שם האב, שמות קודמים, כינויים וכו', בני הזוג יזוהו גם על ידי העד שכל אחד מבני הזוג הביא עימו.
     2. ביטול המודעוֹת – מלשון מודעה. ביטול המודעות הוא ביטול התחייבויות קודמות, כך שאם בטרם לגט האיש התחייב בפני אנשים בעניין הגירושין, ההתחייבות שלו תהא בטלה, על מנת שניתן יהיה ליתן את הגט. על מנת שהדיינים יבטלו את המודעות על האיש לומר:  "שִׁמְעוּ אֵלִי! אַתֶּם עֵדִים שֶׁאֲנִי מְבַטֵּל לִפְנֵיכֶם כָּל מוֹדָעָה וּמוֹדָעָה שֶׁיָּצְאָה מִמֶּנִּי וְכָל דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי שֶׁאִם יִתְקַיְּמוּ יִגְרְמוּ לְבִטּוּל הַגֵּט וְכֵן פּוֹסֵל אֲנִי כָּל עֵדִים שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁאָמַרְתִּי כָּל דָּבָר הַפּוֹסֵל אֶת הַגֵט וכולי."
     3. כתיבת הגט – נערכת על ידי סופר בית הדין הרבני שינסח את הגט על גבי קלף, האיש ידרש להיות נוכח בכל שלבי כתיבת הגט, ובנוסף יהיו נוכחים שני עדים מטעם בית הדין שיעניקו תוקף לגט. כתיבת הגט עלולה להארך זמן, שכן היא כוללת תנאים ודקדוקים רבים, לרבות אישור בית הדין שהגט נכתב בהתאם לכללים ורק לאחר שישתכנע בית הדין שהגט ערוך כהלכה ניתן יהא לעבור לשלב הבא.
     4. מסירת הגט – טקס מסירת הגט יתבצע בנוכחות הזוג ועדיהם, דייני בית הדין הרבני והעדים מטעם בית הדין שחתמו על הגט. הדיין ישאל את האישה מספר שאלות ויוודא ששאר ענייני הרכוש בין הצדדים הוסדרו ושהיא מתגרשת מרצונה. לאחר מכן ימסור האיש מידו ליד האישה את גט הפיטורין ויאמר: "הָרֵי זֶה גִּיטֵךְ וְהִתְקַבֵּל גִּיטֵךְ זֶה וְהָרֵי אַתְּ מְגֹרֶשֶׁת בּוֹ מִמֶּנִּי מעכשיו וְהָרֵי אַתְּ מֻתֶּרֶת לְכָל אָדָם".

     האשה תקבל לידה את הגט, תמתין שהאיש יעזוב אותו ותסגור את ידה באגרוף. לאחר מכן תרים את ידה ואז תשים את הגט תחת בית שחי שמאל, סמוך ללב ותלך מספר צעדים קדימה, תסתובב ותחזור על צעדיה.

     לאחר מכן תתן האישה את הגט לידי הדיין שיוודא שהכל תקין ויפעל לוודא שלא ניתן לערער על הגט בעתיד, ולבסוף יקרע הדיין את הקלף על מנת שלא ניתן יהייה לגלות בו טעויות ולא ניתן יהייה לתבוע פעם נוספת את הכתובה.

     בתום הטקס הדיין יסביר לאישה את המגבלות החלות עליה ככל שתנשא בעתיד ואת המגבלות החלים עליה ועל האיש ככל שלא ינשאו בשנית ויתן לכל אחד מהם העתק אישור גירושין המהווה "מעשה בית דין".

     תפקיד העדים בגירושין ברבנות

     כאמור תפקיד העדים שהבאתם מטעמכם יהיה להעיד על זהותכם, ועל כן יש להביא עדים שמכירים אתכם היטב, רצוי בני משפחה מדרגה ראשונה. העדים ישמשו כעדים גם במהלך החלקים הנוספים בטקס, כמו ביטול המודעות ומסירת הגט.

     סירוב למתן גט ברבנות

     גירושין בבית הדין הרבני, כרוכים בהסכמה של בני הזוג לסידור הגט. כאשר אחד מבני הזוג מסרב למתן הגט, בית הדין הרבני ידון בעילות הגירושין של בני הזוג.

     אם בית הדין ימצא כי יש עילה מוצדקת המחייבת את בני הזוג בגירושין, בית הדין יוציא פסק דין המחייב גירושין. עילות גירושין מוצדקות עשויות להיות בגידה, אלימות, מומים מסוימים, עזיבה לא מוצדקת של הבית ועוד.

     לאחר שהוצא פסק דין המחייב גירושין, יקבע מועד לסידור הגט. אך אם בן הזוג יעמוד על סירובו לתת גט, גם לאחר שהוצא פסק דין מחייב, בני הזוג לא יוכלו להתגרש, והם לא יוכלו להינשא מחדש לאדם אחר.

     עד מתי? עד אשר תתקבל הסכמה של שני בני הזוג.

     על מנת להשיג הסכמה של בן הזוג הסרבן, בית הדין הרבני רשאי להטיל עליו סנקציות, כל עוד הוא עומד על סירובו לתת את הגט.

     סנקציות על סרבן גט יכולות להיות: שלילה של רישיונות, הגבלות כספיות, חיובים כספיים, הגבלות על קבלה למקומות עבודה ציבוריים, הגבלה על יציאה מהארץ, פרסום שמו של הסרבן ברבים, מאסרים ועוד.

     אישור הסכם גירושין ברבנות

     בני זוג יהודים שערכו הסכם גירושין, יכולים לפנות לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, לפי בחירתם. את הבקשה יש להגיש בצירוף צילום תעודות מזהות של בני הזוג, הסכם הגירושין החתום, ואישור על תשלום האגרה בסך 508 ₪ (נכון לשנת 2024).

     לאחר הגשת הבקשה, בית הדין יקבע מועד לדיון באישור הסכם הגירושין. על מנת שבית הדין הרבני יאשר את הסכם הגירושין בדיון, על בני הזוג להראות שהם חתמו עליו מרצונם החופשי, ולהבין את תוכן ההסכם ואת המשמעויות העולות ממנו.

     בנוסף, על הסכם הגירושין להיות הוגן ולא מקפח, להיות תואם לטובת הילדים, ולהיות בהתאם להלכה היהודית.

     לסיכום

     הליך גירושין הוא הליך מורכב כשלעצמו, ובמיוחד כאשר הוא מתנהל בבית הדין הרבני ומערב דינים דתיים. על מנת לפתוח הליך גירושין, מומלץ בתוקף להיוועץ תחילה  עם עורך דין גירושין שילווה אותך לאורך התהליך.

     האזינו לפודקאסט המקצועי בפרק העוסק בגירושין ברבנות, באדיבות ‘מה הקייס’:

     גירושין ברבנות - שאלות נפוצות

     האם אני חייב לעבור דרך הרבנות כדי להתגרש?

     כן. בית הדין הרבני הוא המוסד בעל הסמכות הייחודית למתן גט. גם אם התחתנתם בחתונה אזרחית, גם אם חתמתם על הסכם גירושין, גם אם אינכם דתיים – הרבנות היא התחנה האחרונה בדרך לקבלת הגט.

     האם יש הבדל בין תביעה לגירושין בבית המשפט למשפחה לבין תביעה לגירושין ברבנות?

     בית המשפט למשפחה פוסק עפ"י הדין האזרחי ובית הדין פוסק עפ"י הדין הדתי. ישנם הבדלים בין שתי מערכות הפסיקה, אולם כל מקרה לגופו וקשה לקבוע אימתי עדיפה ערכאה זו על פני חברתה.

     מה היתרון בהליך גירושין כולל ברבנות?

     ניתן לכרוך את הדיון הרכושי בתביעת הגירושין עצמה, בית הדין עשוי לכפות הליך של שלום בית, האישה רשאית להגיש תביעה למדור ספציפי – כל הדיון נעשה בערכאה אחת, דבר שיכול לייעל את ההליכים המשפטיים.

     מהו "מרוץ הסמכויות" ומתי הוא לטובתי?

     מרוץ הסמכויות נוגע לסמכויות החופפות של ביהמ"ש למשפחה והרבנות, באשר לשאלות הממוניות הכרוכות בהליך הגירושין – איזו ערכאה התחילה לדון ראשונה בשאלות אלו. ישנן שאלות ממוניות הנידונות בצורה שונה בין שתי הערכאות, אולם כאמור כל מקרה לגופו וקשה להכליל בדבר.

     *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

     לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
     פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

      מדריך משפטי למתגרש