ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  ביזיון בית משפט בהליכים בבית משפט למשפחה (מדריך משפטי)

  פקודת ביזיון בית המשפט מאפשרת הטלה של סנקציות כדוגמת קנסות ומאסר, על מי שהפר צו בית משפט. פקודה זו חלה גם בהליכים בבית משפט למשפחה, ומטרתה היא לאכוף את החלטותיה של הערכאות השיפוטית.

  לאן ניתן לפנות במקרה שבן הזוג לשעבר מפר פסק דין גירושין? מה הסנקציות שינקוט בית המשפט לענייני משפחה על מי שהפר החלטה שיפוטית? והאם אזכה לקבל פיצוי על כך שבן הזוג הפר את זמני השהות שנקבעו בגירושין?

  תוכן עניינים

  לאן ניתן לפנות במקרה של הפרת פסק דין גירושין?

  במקרה של הפרת החלטה שיפוטית ניתן לפנות לאכיפת פסק הדין בפני הגורמים המתאימים. כך למשל אכיפת פסק דין מזונות, של חייב שלא מקיים את חובתו, יכולה להתבצע על ידי פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל. גם כאשר מדובר בחיוב כספי אחר, כמו למשל במסגרת חלוקת הרכוש, עליכם לפנות להוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק הדין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לעומת זאת במקרים בהם הפרת ההחלטה השיפוטית אינה בעניין חיוב כספי, יש לפנות לבית המשפט לאכיפת פסק הדין, על פי פקודת ביזיון בית המשפט. למשל במקרה שהורה שחויב לקיים הדרכה הורית או טיפולים מסרב לקיים את ההחלטה, במקרה של הפרות זמני שהות, במקרה של שינוי מקום מגורי הילד בניגוד להחלטה של בית המשפט וכו'.

   האם ניתן לתבוע על פי פקודת ביזיון בית משפט הורה שהפר זמני שהות?

   אם ההורה אינו מגיע לזמני השהות שנקבעו לו, או מטרפד את זמני השהות של ההורה השני, ניתן לתבוע על פי פקודת ביזיון בית משפט גם מי שהפר זמני שהות שנקבעו בהחלטה שיפוטית, ואף לקבוע קנס עבור כל הפרה עתידית של זמני השהות.

   חשוב להבין שהליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט הם החריג, ולרוב בית המשפט מעדיף לנקוט באמצעים פוגעניים פחות. לכן, על מנת לתבוע על פי פקודת ביזיון בית המשפט הורה שהפר זמני שהות, יש להראות הפרה משמעותית חוזרת ונמשכת של זמני השהות, ולא כל הפרה פעוטה תחשב לביזיון בית המשפט.

   בפועל נדרשות הפרות חוזרות ונשנות, והחלטות שיפוטיות לא מעטות בטרם ננקטות פעולות על פי פקודת ביזיון בית המשפט. יחד עם זאת, במקרים בהם ישנן הפרות חוזרות ונשנות, ולא ניכר כל שינוי, בית המשפט בהחלט עשוי לחייב את ההורה שהפר את זמני השהות בקנסות משמעותיים, עבור כל הפרה.

   מה הסנקציות שיינקטו על פי פקודת ביזיון בית המשפט למשפחה?

   הטלת הוצאות כספיות על פי פקודת ביזיון בית המשפט

   הסנקציה העיקרית שמוטלת על מי שמפר החלטה שיפוטית, פסק דין, או צו בית משפט, היא הטלה של קנסות. חשוב להבין שלא בקלות בית המשפט ייעתר לבקשה להטיל סנקציות על פי פקודת ביזיון בית המשפט, אלא רק כמוצא אחרון, כאשר צד מסרב בעיקשות לקיים את ההחלטה השיפוטית. הקנסות שיוטלו במקרים אלה, יכולים להיות גבוהים, במיוחד כאשר מדובר בהפרה מצטברת.

   כך למשל ניתן להטיל על המפר קנסות של מאות שקלים עבור כל יום שאינו מקיים את הצו, או להטיל קנסות של מאות שקלים עבור כל הפרה של זמני שהות, שיכולים להגיע גם ל3-4 פעמים בשבוע. התוצאה היא סכומים שיכולים להגיע גם לאלפי שקלים בחודש.

   הטלת עונשי מאסר

   פקודת ביזיון בית המשפט מסמיכה את בית המשפט להטיל גם מאסרים על מי שהפר החלטה, פסק דין או צו של בית המשפט לענייני משפחה. המאסר לא הוגבל בזמן בפקודה, אך על היועמ"ש להעלות את העניין של האסיר בפני בית המשפט, לפחות פעם בחצי שנה מאז תחילת המאסר.

   האם אקבל פיצוי בהליכי ביזיון בית משפט לענייני משפחה?

   על פי פקודת ביזיון בית המשפט לא נקבע באופן ברור לטובת מי מגיעים כספי הקנס, אם לטובת הצד התובע על פי הפקודה, או לטובת אוצר המדינה.

   בבית המשפט העליון נקבע באמירת אגב שאינה מחייבת, שהקנס הוא לטובת אוצר המדינה בלבד, ולא במטרה שהצד השני ייהנה מפירותיו ויקבל פיצוי. מטרת הליך ביזיון בית משפט הוא לאכוף החלטות שיפוטיות, ולא להעניש את המפר, או לפצות את הנפגע.

   יחד עם זאת, לאור כך שמדובר באמירת אגב בלבד, ישנן פסיקות בבתי המשפט לענייני משפחה, שפסקו שהקנסות יהיו לטובת בן הזוג שנפגע מהפרת פסק הדין.

   כלי שיפוטי לאכיפת פסקי דין

   בשורה התחתונה, החלטות יש לקיים. הפרת החלטה שיפוטית, פסק דין או צו בית משפט לענייני משפחה, עלולה לעלות לכם בהליכים אל מול הוצאה לפועל, או בהליכי ביזיון בית משפט הנושאים עמם תשלום קנסות ואף סכנת מאסר במקרים חריגים.

   יחד עם זאת חשוב לזכור, כי הליכים אלו לא נועדו לפצות את בן הזוג שנפגע מהפרת ההחלטה השיפוטית, אלא מטרתם העיקרית היא אכיפת ההחלטה. בן זוג שמעוניין בפיצויים עליו לשקול פנייה מתאימה בדרך אחרת לקבלת הפיצוי ההולם. כמו למשל בבקשה מתאימה בהליכי משמורת וזמני שהות, בהליך לשינוי גובה מזונות בשל הפרת זמני שהות וכו'.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש