ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  חישוב מזונות במשמורת משותפת (מדריך משפטי)

  הלכת בע"מ 919/15 הובילה מהפכה בתחום חישוב מזונות במשמורת משותפת. אם בעבר לא הייתה דרך אחידה לקבוע תשלום מזונות ילדים, ולשאלת המשמורת לא הייתה השפעה ניכרת על סכום המזונות, לאחר שניתן פסק הדין, המצב המשפטי השתנה ללא היכר.

  חישוב מזונות במשמורת משותפת, כיום, לאחר הלכת בע"מ 919/15, מחלק את עול תשלום המזונות על ילד מעל גיל 6, בין שני ההורים, באופן שוויוני והוגן יותר, ומתחשב בין היתר, גם בהוצאות של ההורה, עבור הזמנים בהם הילד שוהה אצלו.

  תוכן עניינים

  מהי משמורת משותפת?

  משמורת משותפת היא מצב בו שני ההורים מוגדרים כמשמורנים על הילדים. כיום בתי המשפט לא נוהגים להגדיר את ההורים כמשמורנים, אלא רק קובעים חלוקה של הזמנים בהם שוהה הילד בבית של כל אחד מההורים, זמנים אלו נקראים זמני שהות.

  הנטייה כיום היא לחלק את זמני השהות של ילדים אצל הוריהם באופן שווה או דומה החל מגיל 6, ולעיתים גם החל מגילאים צעירים יותר. כך אם אין נסיבות שמצדיקות קביעת זמנים שונה, הילד ישהה אצל כל אחד מהוריו בחלוקה של בין 6-8 ימים מתוך סך של 14 ימים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם משלמים מזונות במשמורת משותפת?

   הלכת בע"מ 919/15, חילקה את נטל מזונות ילדים מעל גיל 6 באופן שווה בין ההורים. לכן נהוג לחשוב שכיום לא משלמים כלל מזונות במשמורת משותפת. אף על פי כן, אין זה מדויק ולרוב ישולמו מזונות גם במקרים בהם המשמורת היא משותפת.

   ראשית כאשר מדובר בילדים מתחת לגיל 6, הנטל על המזונות מוטל על האב לבדו, גם כאשר המשמורת היא משותפת, ולכן לזמני השהות תהיה השפעה פחותה מתחת לגילאי 6. בנוסף, חישוב תשלום המזונות בילדים מעל גיל 6, אינו תלוי רק בזמני השהות, אלא גם בפרמטרים נוספים, כמו רמת ההכנסות, ולכן במרבית המקרים גם מעל גיל 6, יקבע תשלום מזונות.

   יחד עם זאת לחלוקת זמני השהות יש השפעה ניכרת על גובה המזונות, והם יכולים להיות נמוכים ביותר, בפרט כאשר הילד מעל גיל 6 וההכנסות של ההורים הן דומות.

   כיצד מחשבים תשלום מזונות במשמורת משותפת?

   חישוב תשלום המזונות מורכב קודם כל מחישוב ההוצאות עבור צרכי הילד. צרכי הילד מחושבים לפי שני סוגים צרכים:

   1. צרכים תלויי שהות – מזון, היגיינה, נסיעות בילויים וכו'.
   2. צרכים שאינם תלויי שהות – ביגוד, הנעלה, תספורות, מתנות, צעצועים, ספרים וכו'.

   לאחר שנקבע סכום ההוצאות עבור צרכי הילדים מחושבות שתי נוסחאות:

   1. חישוב תשלום המזונות עבור הצרכים תלויי השהות: הנוסחה משקללת את ההוצאות תלויות השהות, יחד עם פער ההכנסות בין ההורים ועם יחס זמני השהות.
   2. חישוב תשלום המזונות עבור הצרכים שאינם תלויי שהות: הנוסחה משקללת את ההוצאות שאינן תלויות שהות יחד עם פער ההכנסות בין ההורים (לזמני השהות אין השפעה בחישוב זה).

   במקרים בהם זמני השהות הם שווים, או שיש פער קטן בזמני השהות (חלוקה של 6/8), וההכנסות של ההורים דומות, תשלום המזונות יהיה מינימלי עבור הצרכים שאינם תלויי שהות.

   חשוב לשים לב! תשלום מזונות עבור שני ילדים, אינו שווה לכפל סכום המזונות עבור ילד אחד, אלא יקבע סכום נמוך יותר, שכן ישנן הוצאות קבועות שמשמשות את שני הילדים גם יחד.

   כיצד מחשבים תשלום הוצאות חריגות במשמורת משותפת?

   בנוסף לסכום המזונות, ישנם גם תשלומים עבור הוצאות חריגות. הוצאות חריגות יכולות להיות הוצאות חריגות עבור בריאות וטיפולים רפואיים שאינם נכללים במסגרת סל הבריאות או הוצאות עבור חינוך שאינן נכללות במסגרת סל החינוך.

   תשלום הוצאות חריגות במקרה של משמורת משותפת, אינו שונה מתשלום הוצאות חריגות במקרה של משמורת בלעדית, שכן הוצאות חריגות אינן תלויות בזמני השהות של הילד אצל מי מהוריו.

   תשלום ההוצאות החריגות יחושב לאחר ניכוי הנחות ומענקים (כגון מענק לימודים להורה יחידני), והוא יחושב באופן יחסי, כך שכל הורה ישלם בהתאם ליחס ההכנסות בין ההורים. כך למשל אם פערי ההכנסות הם 70%-30% לטובת האב, האב לרוב יישא בסך של 70% מהתשלום עבור ההוצאות החריגות, לאחר ניכוי כל ההנחות המגיעות לאם.

   משמורת משותפת מפחיתה את סכום המזונות

   בשורה התחתונה, במרבית המקרים גם כשהמשמורת היא משותפת חלה חובת תשלום מזונות ילדים והוצאות חריגות עבור הילדים, בעיקר כשפער ההכנסות בין האב לאם, הוא לטובת האב באופן משמעותי.

   החדשות הטובות הן, שזמני שהות רחבים עם הילדים, יפחיתו את סכום המזונות שעל האב לשלם, באופן ניכר ביותר, כך שסכום המזונות יכול לעמוד על כמה מאות שקלים בודדים עבור כל ילד, במקרים שהמשכורות שלכם דומות.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש