ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  איך מתגרשים כשיש חובות

  איך מתגרשים כשיש חובות
  אחד הנושאים שיש להסדיר כאשר בני זוג מתגרשים, הוא חלוקת רכוש בין בני זוג. חלוקה זו לא כוללת רק זכויות, אלא גם חובות.

  תוכן עניינים

  כיצד החובות המשותפים של בני הזוג מחולקים בגירושין?

  דינם של חובות משותפים דומה לדינו של כל רכוש משותף אחר של בני הזוג. בגירושין, הרכוש המשותף של בני הזוג מחולק באופן שווה ביניהם, למעט רכוש שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה, ובן זוגו לא קנה זכות בנכס, וכן רכוש שאחד מבני הזוג צבר עוד בטרם הנישואין.

  החובות שמתחלקים באופן שווה בין בני הזוג בגירושין הם חובות שקשורים לחייהם המשותפים של בני הזוג, ובפרט לדירה שבה שניהם מתגוררים, כמו:

  • ארנונה
  • חשבונות חשמל
  • חשבונות מים
  • מזון
  • ריהוט
  • משכנתא
  • הלוואות.

  כמו כן, חובות הנוצרים עקב השקעה עסקית של אחד מבני הזוג, מחולקים אף הם באופן שווה בין שני בין הזוג. הסיבה לכך היא שאם השקעה זו הייתה יוצרת רווח כלכלי – בן הזוג היה משתמש בחלק מרווח זה לשם טיפול במשק הבית ובמשפחה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם החובות שלא נחשבים למשותפים לשני בני הזוג?

   החובות שלא נחשבים למשותפים לשני בני הזוג הם:

   • חובות שנוצרים לאחד מבני הזוג, ללא ידיעת בן הזוג השני: אם נוצר חוב כתוצאה מהתנהגות מסוימת של אחד מבני הזוג, ובן הזוג השני לא ידע על התנהגות זו, או לחילופין ידע עליה אך לא הסכים לה – לא מוטלת עליו חבות. עם זאת, אם כאשר בית המשפט בוחן את המקרה, מתגלה כי בן הזוג נהנה מהפירות שהמקור לחובות הניב (גם אם לא הסכים להתנהגות של בן זוגו) – נטיית בית המשפט היא להטיל גם עליו חבות.
   • חובות שנוצרים עקב התנהגות לא חוקית של אחד מבני הזוג: לא מדובר רק בהתנהגות מסוימת של אחד מבני הזוג, ושבעקבותיה נוצר חוב – אלא בביצוע פשע של ממש על ידי אחד מבני הזוג. אם בן הזוג השני לא היה מעורב בביצוע הפשע – לא מוטלת עליו חבות.
   • חובות שנוצרים במסגרת הליך הגירושין: אם אחד מבני הזוג צבר חובות אחרי שכבר החל בהליך גירושין מבן זוגו – על האחרון לא מוטלת חבות, שכן הפעולות הכלכליות שנעשות בזמן זה כבר לא נעשות לשם השקעה במשק הבית המשותף של בני הזוג.

   מי שצריך להוכיח שחוב מסוים הוא חוב אישי של בן זוגו, ולא חוב משותף – הוא בן הזוג השואף לפטור מחובותהאם ניתן להיות פטורים מחובות?

   חשוב להבהיר, שמי שצריך להוכיח שחוב מסוים הוא חוב אישי של בן זוגו, ולא חוב משותף – הוא בן הזוג השואף לפטור מחובות. עם זאת, לעתים קשה לקבל פטור זה שכן קשה להוכיח שמקור חוב מסוים הוא רק בבן הזוג השני. עקב כך, מומלץ שכל זוג ינסח הסכם ממון, במהלך או אפילו בטרם הנישואין, ובו לקבוע מהו הרכוש (הן הזכויות והן החובות) שיחולק בין בני הזוג במידה שיתגרשו, וכיצד.

   ייתכן שיהיו שיגידו שהדבר מיותר, שכן בני זוג שחיים באושר ובאהבה אינם צריכים לחשוב על מקרה שבו יתגרשו. ואולם, לניסוח מוקדם של הסכם ממון יש חשיבות רבה, שכן היעדר הסכם ממון עשוי לגרום למאבקים משפטיים ארוכים ולוויכוחים קשים בין בני הזוג בכל הנוגע לחובות המשותפים, ומקטין באופן משמעותי את הסיכוי שבני הזוג יישארו ביחסים קורקטיים וטובים על אף גירושיהם.

   *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מדריך משפטי למתגרש