ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  אחוז הגירושים בישראל 2013

  מספר הזוגות המתגרשים נמצא בעלייה – כך עולה מדו"חות סטטיסטיים רשמיים. על פי דו"ח בתי הדין הרבניים, בשנת 2013 התגרשו בבית הדין הרבני 11,219 זוגות, זאת לעומת 10,602 זוגות שהתגרשו בשנת 2012. מדובר בעלייה של 5.8% בתוך שנה אחת. כמו כן, על פי דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2013 פתחו תיק גירושין 14,735 זוגות, זאת לעומת שנת 2012 בה התגרשו 13,685 זוגות.

  אחוז הגירושים בישראל 2013

  ההבדל בין החישוב של דו"ח בתי הדין הרבניים לבין החישוב של דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נעוץ בעובדה שרק בני זוג יהודים מתגרשים בבית הדין הרבני.

  בני זוג מדת אחרת [מוסלמים למשל] או בני זוג מעורבים [שנישאו בחו"ל] אינם מתגרשים בבית הדין הרבני, אלא בבית דין מוסלמי או בבית משפט לענייני משפחה – בהתאמה. משום כך, גירושיהם של בני זוג אלה אינם מופיעים בדו"ח בתי הדין הרבניים, אבל כן נמצאים בדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  אחוזי הגירושין בעלייה מתמדת

  חשוב לשים לב כי העלייה של "5.8%" בשנת 2013, אותה הזכרנו קודם, אינה מדברת על אחוזי המתגרשים ביחס לזוגות שנישאו, אלא ביחס למספר המתגרשים בשנה הקודמת. כלומר, יתכן שהעלייה במספר המתגרשים נובעת מכך שזוגות רבים יותר מתחתנים, ולא מכך שישנה עלייה באחוזי הגירושין מתוך בני הזוג הנישאים.

  עם זאת, ישנם נתונים אחרים המלמדים על כך שאחוזי הגירושין מתוך הזוגות הנישאים נמצאים בעלייה מתמדת.

  לא אפרט כאן את החישובים המלמדים על כך, אך בגדול החישוב נעשה על ידי בחינת הזוגות שנישאו בתקופות קודמות ומספר המתגרשים ביניהם, ביחס לזוגות שנישאו בתקופות מאוחרות יותר ומספר המתגרשים ביניהם.

  השוואה בין התקופות השונות מעלה כי ככל שמדובר בתקופה מאוחרת יותר, כך אחוזי המתגרשים מתוך הזוגות הנישאים גבוה יותר [לפירוט נוסף בנושא – תוכלו לעיין בעצמכם בטבלה הרשמית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה].

  ירושלים – בירת ישראל גם במספר הזוגות המתגרשים

  באופן מפתיע משהו, ירושלים עקפה את תל אביב במספר המתגרשים בבית הדין הרבני בשנת 2013. בניגוד לשנת 2012 בה תל אביב הובילה את טבלת הגירושין, בשנת 2013 ירושלים הפכה לשיאנית הגירושין – עם 733 זוגות שהתגרשו. תל אביב מאחוריה, בפער לא קטן, עם 678 זוגות שהתגרשו. נתון זה מעניין במיוחד לנוכח העובדה כי בתל אביב מתגוררת בעיקר אוכלוסייה חילונית, אשר מקובל לייחס לה אחוזי גירושין גבוהים יותר.

  אם כבר מדברים על דתיים וגירושין, מסתבר שבני ברק, "עיר התורה והחסידות", הגיעה למקום 'מכובד' בהחלט ברשימה: מקום 18. מספר הזוגות שהתגרשו בבני ברק בשנת 2013 עמד על 145.

  האמת היא שניתן 'ליישב' מעט את הנתונים הללו. נתונים אלה מדברים על גירושין ברבנות, ומזה נובעים ההבדלים. כאשר אנו מדברים על בני ברק החרדית, בה כמעט כל הזוגות נישאים בבית הדין הרבני,

  סביר שיהיה בה מספר גבוה, באופן יחסי, של גירושין בבית הדין הרבני. כמו כן, כאשר אנו מדברים על ירושלים, אשר גם בה ישנם אחוזים גבוהים של חרדים, סביר שיהיה בה מספר גבוה של גירושין בבית הדין הרבני.

  לעומת זאת, כאשר אנו מדברים על תל אביב, אשר מכילה ברובה אוכלוסייה חילונית ליברלית, סביר שיהיו בה פחות בני זוג הנישאים בבית הדין הרבני וממילא פחות בני זוג המתגרשים בו. [שוב, יש לשים לב, מדובר כאן במספר המתגרשים בערים מסוימות ביחס לערים אחרות, לא באחוז המתגרשים בערים אלה מתוך הזוגות הנישאים].

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר רוצה להתגרש – ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש